Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 13.
300239 Összes oltás

Intézkedési terv az OMHV alapján a 2020/2021-es tanévben

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika teljesítménye a COVID vészhelyzeti oktatás során nagyjából átlagosnak tekinthető a kari átlaggal összehasonlítva. A hallgatók három szempontból dicsérték az oktatást: a szervezettség, a részvételi arány és az előadások/PBL-ek hasznossága, didaktikus, logikus volta szempontjából. Valamelyest átlagon alul értékelték viszont a tankönyv és az online tananyagok hasznosságát. Tekintettel arra, hogy az utóbbiakat a vészhelyzet miatt kapkodva hoztuk létre, így minden igyekezetünk ellenére is tudjuk, hogy ez az észrevétel jogos. A hallgatók véleménye szerint a körülményekhez képest a klinika az oktatást inkább egy kicsit átlagon alul kezelte, ennek azonban ellentmond, hogy a tankönyv és az online tananyagok kivételével semmilyen kérdésben nem ítélték meg a klinika teljesítményét átlagon alulinak, sőt voltak átlag feletti teljesítmények is.

Megjegyzendő, hogy a korábbi évekkel ellentétben a hallgatók idén csak meglehetősen kis arányban, 12.3%-ban véleményezték az oktatásunkat, így az eredmények nem annyira reprezentatívak, mint korábban. Nem világos, hogy miért maradt a hallgatók csaknem 90%-a inaktív, de legvalószínűbb, hogy ez a vészhelyzeti körülményekkel magyarázható.

A fentiek alapján a legfontosabb intézkedés az, hogy a klinika tovább fogja javítani az online tananyagok színvonalát, hogy azok használhatóbbak legyenek a vizsgára. Emellett azonban az is világossá vált, hogy az átlag felettinek véleményezettek kivételével a többi pontban is igyekeznünk kell javítani a teljesítményen, mert a korábbi években szinte minden pontban átlag felettiek voltunk.

Budapest, 2020. szeptember 11.

Prof. Dr. Sárdy Miklós
egyetemi tanár, igazgató