Intézkedési terv az OMHV alapján a 2022/2023. tanévben

Szervezeti egység: SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Kar: magyar ÁOK

A tantárgy neve: Bőrgyógyászat

Neptun kódja: AOKBOR043_1M

Adatszolgáltató: SE Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyra vonatkozó az általános és egyedi jellegű hallgatói véleményekre

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika teljesítménye a COVID vészhelyzeti jelenléti oktatás során szinte minden mérési pontban a kari átlag feletti volt. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: az intézet oktatómunkája felkeltette az érdeklődését a tantárgy iránt; a részvételi arány; az előadások és gyakorlatok szervezett, didaktikus, jól felépített és logikus volta; az előadások hozzájárultak a tananyag elsajátításához; a gyakorlatok szervezettsége felépítése; a gyakorlat hozzájárulása a tananyag sikeres elsajátításához; a hivatalos tankönyv/jegyzet hozzájárulásának mértéke a tananyag elsajátításához; az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok hozzájárulása a tananyag elsajátításához. Kari átlaggal lényegében azonos módon értékeltek két szempontot, a tantárgy oktatásának szervezettségét és az oktatási fegyelmet. Minden szempontot összevetve a tárgy oktatását összességében a kari átlagon felülinek értékelték. A digitális oktatás speciális aspektusainak tekintetében válaszadás nem történt, tekintettel a jelenléti oktatásra.

Megjegyzendő, hogy az előző évvel szemben a hallgatók az idén nagyobb arányban, 51,22%-ban véleményezték a tantárgyra vonatkozó oktatásunkat.

 

Visszajelzésünk a „blokkosított oktatási formára”, gyakorlatokra vonatkozó az általános és egyedi jellegű hallgatói véleményekre:

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika oktatásának gyakorlati teljesítménye lényegében a Kari átlaggal volt azonos. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: elegendő lehetőség betegvizsgálatra; a gyakorlatvezetővel való személyes kapcsolat; elegendő volt-e a szünetek mennyisége; volt lehetőség a gyakorlatok pótlására.

Összességében a bőrgyógyászat tárgy blokkosított gyakorlati oktatását kari átlaggal azonosnak minősítették.

Megjegyzendő, hogy a hallgatók 84,15 %-ban véleményezték ebből a szempontból az oktatásunkat.

A hallgatók egyedi visszajelzése, javaslatai alapján a Klinika intézkedései a következőek: folyamatosan fejlesztjük a jelenléti oktatás és az online tananyagok színvonalát és struktúráját, hogy azok a tételsorokkal összhangban használhatóbbak legyenek a vizsgára való felkészüléshez. A vizsga tételsorát revideáltuk és aktualizáltuk. Az STI betegségeket feldolgozó gyakorlatot bővítettük. A tananyag elsajátítását segítő STI tematikájú könyv előkészítése megkezdődött. A bőrgyógyászati farmakológia gyakorlatot a képzési időszak végére helyeztük. Az onkodermatológiai gyakorlati képzés arányát növeltük.  A gyakorlatok során a differenciált és interaktív oktatásra törekszünk. A gyakorlatok közötti szünetek hosszát a hallgatói kéréseknek megfelelően lerövidítettük.

 

Budapest, 2022. augusztus 30.

Az intézkedési tervet összeállította:

Prof. Dr. Holló Péter                       Dr. Medvecz Márta
egyetemi tanár, igazgató                 magyar ÁOK tanulmányi felelős