Intézkedési terv az OMHV alapján a 2023/2024. tanév I. szemeszter

Szervezeti egység: SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Kar: magyar ÁOK
A tantárgy neve: Bőrgyógyászat
Neptun kódja: AOKBOR043_1M
Adatszolgáltató: SE Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyra vonatkozó az általános jellegű hallgatói véleményekre

A magyar ÁOK IV. évfolyam által készített OMHV alapján a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika oktatási teljesítménye a 2023/24. tanév I. szemesztere során szinte minden mérési pontban a kari átlag feletti volt. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: tantárgy oktatásának szervezettsége; az előadások hasznosak, dinamikusak, logikusak; a gyakorlatok hasznosak, gondolatébresztőek, interaktívak; a tantárgy Moodle-felülete; mindent összevetve a tantárgy oktatásának értékelése. Kari átlag alatt értékelték kismértékben a tárgy iránti érdeklődés felkeltését.

Megjegyzendő, hogy az előző évhez viszonyítva a hallgatók az idén nagyobb arányban, 63.24%-ban véleményezték a tantárgyra vonatkozó oktatásunkat.

A hallgatók egyedi visszajelzése, javaslatai alapján a Klinika intézkedései a következőek:

Az ambuláns kislétszámú csoportbontásban megvalósuló gyakorlati képzés arányát növeltük, a csoportbontás nélküli gyakorlatok számát csökkentettük. Az STD gyakorlat részletesebb átdolgozását tervezzük. A tárgy Moodle-felületét rendezzük, de kérjük vegyék figyelembe, hogy az aktuális óravázlatok mellett a korábbi tananyagok elérhetőségét is fenntartottuk. Köszönjük az oktató munkatársaink pedagógiai munkáját méltató szavakat. Köszönjük a hallgatói komfort növelését szolgáló fejlesztések pozitív visszajelzését (szekrények, mosdó).

Visszajelzésünk a „blokkosított oktatási formára”, gyakorlatokra vonatkozó általános jellegű hallgatói véleményekre:

A magyar ÁOK IV. évfolyam által a 2023/24. tanév I. szemeszterében  készített OMHV alapján a Bőrklinika blokkoktatásának gyakorlati teljesítménye a Kari átlaghoz hasonló volt. A hallgatók az alábbi szempontból értékelték kedvezően az oktatást: a blokkosított oktatás szervezettsége; a rendelkezésre álló idő kihasználtsága; elegendő lehetőség betegvizsgálatra; volt lehetőség a gyakorlatok pótlására.

Kismértékben a kari átlag alatt értékelték a tematika strukturáltságát; a szünetek mennyiségét.

Összességében a bőrgyógyászat tárgy blokkosított gyakorlati oktatását kari átlaggal azonosnak minősítették.

Megjegyzendő, hogy a hallgatók idén 61.03 %-ban véleményezték ebből a szempontból az oktatásunkat.

A hallgatók egyedi visszajelzése, javaslatai alapján a Klinika intézkedései a következőek: 

a bőrgyógyászati farmakológia gyakorlat idejét csökkentettük; az STD diasor átdolgozását végezzük; a megengedett hiányzás mértékét az aktuális kari előírás szabályozza; a hiányzások pótlásában a korábbi gyakorlatunknak megfelelően a továbbiakban is körültekintően és rugalmasan járunk el; a hallgatói kérés alapján a jövőben megfontoljuk a versenyvizsga külön oktatási napon történő lebonyolítását.

Köszönjük a visszajelzéseket!

Budapest, 2024. február 28.

Az intézkedési tervet összeállította:

 

Prof. Dr. Holló Péter              Dr. Medvecz Márta
egyetemi tanár, igazgató         docens, magyar ÁOK tanulmányi felelős