Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 26.
512675 Összes oltás

Intézkedési terv az OMHV alapján a 2021/2022-es tanévben

Szervezeti egység: SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Kar: magyar ÁOK

 

Visszajelzésünk a kötelező tárgyra vonatkozó az általános és egyedi jellegű hallgatói véleményekre:

A magyar ÁOK IV. évf. által készített OMHV alapján a Bőrklinika teljesítménye a COVID vészhelyzeti oktatás során szinte minden mérési pontban a kari átlag feletti vagy azzal lényegében megegyező volt. A hallgatók az alábbi szempontból dicsérték az oktatást: a szervezettség, a részvételi arány és az előadások/PBL-ek didaktikus, logikus volta, a vizsgakövetelmények meghatározása, az oktatógárda segítőkészsége. Minden szempontot összevetve a tárgy oktatását összességében a kari átlagon felülinek értékelték. A digitális oktatás speciális aspektusainak tekintetében kari átlagon felülinek jelezték az egyetem részéről biztosított technikai feltételeket és annak a tananyag elsajátításához való hozzájárulását a digitálisan megtartott előadások vonatkozásában. Valamelyest átlagon alul értékelték viszont a tankönyv/jegyzet és az online tananyagok hasznosságát. A hallgatók egyedi véleménye szerint a gyakorlatok interaktív jellegének növelése, a vizsgakövetelmények tekintetében a tananyag és a követelmények differenciált közvetítése, valamint a tételsor átdolgozása javasolt.

Megjegyzendő, hogy az előző évhez hasonlóan a hallgatók idén is meglehetősen kis arányban, 13.21%-ban véleményezték az oktatásunkat, így az eredmények nem reprezentatívak, ami a vészhelyzeti körülményekkel magyarázható.

A fentiek alapján a legfontosabb intézkedés az, hogy a klinika tovább fogja javítani a jelenléti oktatás és az online tananyagok színvonalát és struktúráját, hogy azok a tételsorokkal összhangban használhatóbbak legyenek a vizsgára való felkészüléshez. A gyakorlatok során a differenciált és interaktív oktatásra törekszünk. További megjegyzésünk, hogy a hallgatói komfort javítása érdekében nagyszámú, biztonsági számzárral működtethető öltözőszekrényt alakítottunk ki klinikánk aulájában 

 

Budapest, 2021. augusztus 24.

Az intézkedési tervet összeállította:

 

 

Prof. Dr. Sárdy Miklós                   és      Dr. Medvecz Márta
egyetemi tanár                                          egyetemi docens

igazgató                                                    magyar ÁOK tanulmányi felelős