AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSI TANFOLYAMOK

A KORA GYERMEKKORI LELKI EGÉSZSÉG TÉMAKÖREIBEN

 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 A Semmelweis Egyetem tanulói bázisának szélesítése, bekerülést és bennmaradást támogató programok indításán, valamint balassagyarmati telephelyén új szolgáltatások bevezetésén keresztül című pályázat keretein belül került sor két tanfolyami képzésünk akkreditálására, amelyet 2019. szeptembere és 2020 júniusa között folytattunk le.

A két képzés tájékoztatóját, minőségbiztosítási és elégedettségi jelentését a csatolt letölthető dokumentumokban olvashatják (l. oldal jobb sarka lent).

A két képzés az EFOP pályázati időszak alatt támogatott, ingyenes formában zajlott. Intézetünk tervezi a képzések újbóli meghirdetését, önköltséges formában, a 2021/2022-es tanévtől. Részletekről későbbiekben ezen az oldalon tájékozódhatnak.

Felelős kapcsolattartó: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs (danis.ildiko@semmelweis.hu)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

A szülő-gyermek kapcsolat, valamint az érzelem- és viselkedésszabályozás támogatása a kora gyermekkor idején – Elméleti és gyakorlati vonatkozások

Szervező neve: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet

Oktatók: Dr. Németh Tünde és Dr. Danis Ildikó

Engedély számok:

–        orvosok és egyéb egészségügyi szakmák továbbképzési rendszere (OFTEX): SE-TK/2019.II/00110

–        egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere (AEEK): OFTEX alapján elfogadva

–        szociális szakmák továbbképzési rendszere (SZGYF): T-05-008/2019

–        pedagógus továbbképzési rendszer (OH): 12/170/2019

Foglalkozási órák száma: 60 

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kora gyermekkori lelki egészség problémák és szülő-gyermek kapcsolati nehézségek hátterét és a mindennapi segítés lehetőségeit:
– A hallgatók ismereteket szerezzenek a modern fejlődéselméletek gyakorlati vonatkozásairól; a szülővé válás pszichológiai folyamatáról; a korai kötődés formálódásának időszakáról és ennek hatásairól a későbbi életúton; az egészséges fejlődés sokszínűségéről és a mindennapi szenzitív gondozás, nevelés, ápolás jelentőségéről; a leggyakoribb korai érzelem- és viselkedésszabályozási problémák jellemzőiről és hátteréről. 
– Szerezzenek jártasságot a mindennapi munka során alkalmazható szülő edukáció és érzelmi támogatás, valamint a gyakorlati team munka, illetve network szemlélet alkalmazásában.
– Az elméleti ismeretek elsajátítása, valamint a gyakorlati tapasztalatok megosztása és új készségek gyakorlása révén alkalmasságot nyerjenek a kora gyermekkori lelki egészség támogatásának preventív szintjének művelésében

A program tartalmának rövid ismertetése: 
A kora gyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozás problémái eddig is ismertek voltak, de korábban nevelési problémának számítottak, mellyel a család többnyire magára maradt. A gyakorlati tapasztalat szerint a regulációs zavarok előfordulása növekvő tendenciát mutat. A kora gyerekkori lelki egészség, a szülő-gyermek kapcsolat, valamint a családok támogatása akkor lehet hatékony, ha a 0-3/5 éves gyerekekkel foglalkozó szakemberek fejlődéslélektani, továbbá a szülő-gyerek kapcsolatról, valamint az intervenció lehetőségeiről, a kompetencia határokról szerzett ismeretei azonosak.
Célunk a kora gyermekkori lelki egészség támogatásában fontos szemlélet és új ismeretek átadása, valamint a szakmaközi kommunikáció és együttműködés inspirálása. 

Kurzusok (10 alkalom – 60 óra – 6 óra/alkalom):
1. Hogyan gondolkod(j)unk ma a fejlődésről? – A modern fejlődéselméletek gyakorlati hozadékai 
2. Szülők lettünk, szülővé válunk – A szülővé válás pszichológiai és kapcsolati folyamata 
3. Biztonságban az életúton – A korai kötődés jelentősége kora gyermekkorban és a későbbi életúton 
4. Mindenki másképpen fejlődik! – Az egészséges fejlődés sokszínűsége és a megfigyelés jelentősége 
5. Mit tehetünk gyerekeinkért? – A gondozás, ápolás és nevelés összefüggései
6. …és ez is az életünk része! – Veszteség és gyász a mindennapokban 
7. Miért sír? Miért nem alszik? Miért nem eszik rendesen? – A klasszikus regulációs zavarok 
8. Harap, dacol, féltékeny…- Kapcsolati problémák a kora gyerekkorban 
9. Mit tehetünk a mindennapi munka során? – A szülő edukáció és az érzelmi támogatás lehetőségei a mindennapi gyakorlatban 
10. Jelen és jövő a terepen – Kiscsoportos prezentációk a kora gyermekkori lelki egészség támogatásának színtereiről; Zárás

 

Szupervíziós esetmegbeszélő csoport 0-5 éves kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek számára

Szervező neve: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet

Oktatók: Dr. Németh Tünde és Dr. Danis Ildikó 

Engedély számok:

–        orvosok és egyéb egészségügyi szakmák továbbképzési rendszere (OFTEX): SE-TK/2019.II/00111

–        egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere (AEEK): OFTEX alapján elfogadva

–        szociális szakmák továbbképzési rendszere (SZGYF): S-05-015/2019

–        pedagógus továbbképzési rendszer (OH): 12/171/2019

Foglalkozási órák száma: 30 

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:

Célunk, hogy a szupervíziós esetmegbeszélő csoportban és a Bálint-csoportban való részvétel sajátélménye megerősítse abban a hallgatóságot, hogy a mindennapi munkában milyen sokrétű lehetőséget nyújtanak ezek a csoportos módszerek nemcsak a kliensekkel való együttműködés hatékonyságában, hanem a saját lelki egészség megőrzésében, a kiégés elkerülésében is. 
A kurzus során célunk, hogy 
– a szakemberek hatékonyabban dolgozzanak a mindennapokban a szülőkkel és gyermekeikkel, 
– kimondásra és a csoport támogatásával feldolgozásra kerüljenek a munkájukból fakadó nehézségeik, 
– ezáltal segítve a szakember-szülő-gyermek háromszögben végzett tevékenység sikerességét.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A szupervíziós esetmegbeszélő csoportmunka lehetőséget ad az esetekre való rátekintésen kívül a szakember személyiségének „karbantartására”, fejlesztésére és a kiégés megelőzésére. Tapasztalataink szerint a csoport hatékonyságát jelentősen növeli, ha a csoport heterogén, azaz a csoportban különböző szakterületek képviselői vesznek részt. Célunk, hogy a szupervíziós esetmegbeszélő csoportban és a Bálint-csoportban való részvétel sajátélménye megerősítse abban a hallgatóságot, hogy a mindennapi munkában milyen sokrétű lehetőséget nyújtanak ezek a csoportos módszerek nemcsak a kliensekkel való együttműködés hatékonyságában, hanem a saját lelki egészség megőrzésében, a kiégés elkerülésében is. 

Kurzusok (10 alkalom – 30 óra – 3 óra/alkalom):
A tanév során két technikával dolgozunk. Az első félévben a szakmai munka támogatására, zárt csoportban, szupervíziós esetmegbeszélő csoportot (15 óra), majd a második félévben Bálint-csoportot (15 óra) szervezünk. 
1. Szupervíziós esetmegbeszélő csoport
2. Szupervíziós esetmegbeszélő csoport
3. Szupervíziós esetmegbeszélő csoport
4. Szupervíziós esetmegbeszélő csoport
5. Szupervíziós esetmegbeszélő csoport
6. Esetfeldolgozás Bálint-csoport technikával
7. Esetfeldolgozás Bálint-csoport technikával
8. Esetfeldolgozás Bálint-csoport technikával
9. Esetfeldolgozás Bálint-csoport technikával
10. Esetfeldolgozás Bálint-csoport technikával

CSATOLT DOKUMENTUMOK:

Kora gyermekkori tanfolyamok – képzési tájékoztatók

Minőségbiztosítási és elégedettségi jelentések