Állami félévek felhasználásának ellenőrzése: Kérjük, hogy az Oktatási Hivatal FIR rendszeréből letölthető dokumentum alapján, félévente önmagára nézve ellenőrizze az állami félévei felhasználását: https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/fir/fir_betekintes_tajekoztato 

Amennyiben az Ön számításai szerint eltérő adatokat tartalmaz a lehívott irat, kérjük, keresse fel a képző intézményt, illetve az Oktatási Hivatalt egyeztetés céljából.  

Tájékoztató a 2012. szeptemberében és azt követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók részére!

Aki 2012 szeptemberében vagy azt követően állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg tanulmányait a szociális munka mesterképzésben, vagy interdiszciplináris családtudomány mesterképzésben, azoknak az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A.§-tól kezdődően részletesen szabályozza az állami finanszírozott képzési formában részt vevő hallgatókra vonatkozó feltételeket. Ennek értelmezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani:

  • Állami ösztöndíjas képzési formában részt vevők a képzés kezdetétől számítva – a képzési idő legfeljebb másfélszeresén belül kötelesek megszerezni az oklevelet (a halasztás időtartama nem számít bele a 3 évbe), ha ez nem teljesül és szüneteléssel sem lehet tovább húzni a teljesítést, akkor vissza kell fizetni a költségtérítési díj 50%-ának megfelelő összeget a magyar állam részére ha nem tart fenn az előírt követelmények szerint hazai munkaviszonyt.
  • Az Oktatási Hivatal szintén a hallgató kérelmére teljesítettnek tekinti az oklevél megszerzését (függetlenül attól, hogy ténylegesen megszerezte-e a hallgató az oklevelet), ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.

Részletes tájékoztató: 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Önköltséges hallgatók részére, állami ösztöndíjas hely elnyerésére

  A Semmelweis Egyetem  Egészségügyi Közszolgálati Kar  Mentálhigiéné Intézet  igazgatója a félévek során esetlegesen felszabaduló állami ösztöndíjas hely(ek)re a pályázatot itt hirdeti meg.