A képzés rövidített tanulmányi tájékoztatója, benne a tantárgyi hálóval, követelményekkel letölthető ide kattintva.

A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk 2023 szeptemberében. A szakra a www.felvi.hu weboldalon keresztül lehet jelentkezni 2023. február 15-ig.

Önköltség összege (amennyiben nem az állami ösztöndíjas): 390 000 Ft/félév

A képzés időtartama: 4 félév

Képzési napok: félévente 5 képzési alkalom, minden alkalommal 2 napon (hétfő és kedd)

A szakmai ismeretek jellemzői az Interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szakon:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

– társadalomtudományok (családtudomány, szociológia, családjog, családpolitika, szociálpolitika, kulturális antropológia, néprajz, humánökológia,) 30-40 kredit;

– bölcsészettudomány (pszichológiai és mentálhigiénés ismeretek) 20-30 kredit;

– további tudományterületek családra vonatkozó alapismeretei (jogtudomány, etika, közgazdaságtudomány, egészségtudomány, műszaki tudományok) 20-30 kredit;

– kutatásmódszertan (módszertani alapok, kvantitatív és kvalitatív kutatások, irodalomkutatás módszertana, szakirodalomfeldolgozás) 15-20 kredit;

– válaszható speciális programok 10-15 kredit.