A SE Mentálhigiéné Intézet Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzése egy olyan, két féléves szakirányú továbbképzés, amely mind a nonprofit, mind a forprofit munkahelyek dolgozóinak szól. A stúdium célja olyan munkatársak, vezetők, HR dolgozók, trénerek, stb. továbbképzése, szemléletformálása, akik fontosnak tartják munkahelyükön a dolgozók lelki egészségének védelmét, a termékeny munkát elősegítő munkahelyi kultúra kialakítását. 

A négy féléves, általános Mentálhigiéné szakirányú továbbképzéstől alapvetően különbözően az itt elsajátított ismeretek a munkahelyi pszichés jóllét és mentálhigiénés kultúra fenntartására és fejlesztésére fókuszálnak. Ebből következően a képzés célcsoportja nem elsősorban a segítő foglalkozású szakemberek, hiszen az itt elsajátított ismeretek nem a klienskapcsolatban, hanem a munkatársi körben hasznosíthatóak.

A képzés tartalma egyértelműen különbözik a piacon már létező coach, tréner, szervezetfejlesztés képzésektől is, a munkahelyi mentálhigiéné előtérbe helyezi a dolgozók érzelmi életét, érzelmi tudatosságát, az önreflexió fejlesztésére alkalmazható eszközöket és beavatkozási lehetőségeket.

Célunk, hogy a képzést elvégezve a hallgató képes legyen munkahelyén a mentális egészségvédelem fontosságát különböző módokon és fórumokon hitelesen képviselni, gyakorlati ismeretein keresztül pedig változást, javulást elérni e téren. 

 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: munkahelyi mentálhigiénés szakember

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma: önköltséges

Költségtérítés: 290.000 Ft / félév + intenzív tréning szállás és étkezés költsége

Képzési idő: 2 félév

Képzési alkalmak gyakorisága: félévente összesen 5 képzési alkalom van, átlagosan havi egy csütörtök-péntek (teljes nappal kell tervezni), valamint 2025. nyarán egy hosszú hétvége intenzív bentlakásos tréning

Szakfelelős: Dr. Tésenyi Timea

e-mail: tesenyi.timea@semmelweis.hu

Oktatásszervező: Bartik-Vári Andrea

e-mail: vari.andrea@semmelweis.hu

Tanulmányi ügyintéző: Gárdonyi Tibor Lászlóné

e-mail: gardonyi.gyongyi@semmelweis.hu

 

cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.