Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

4/3. Doktori Program: Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése Letölthető anyagok:

 

Tanulmányaikat 2019. szeptemberében kezdettek Komplex vizsga tételsora 2021. május 15-től.

 

 A 2020/21-es tanév tavaszi félévének tervezete 2021. tavaszi idobeosztas termekkel.

A Doktori Szabályzat módosított változata.

A doktori képzés hat szemeszterre kidolgozott képzési tervének áttekintő kurzusbeosztása

A 2+2 éves képzési rendhez átalakított áttekintő kurzusbeosztás.

 

Tanulmányaikat 2016. szeptembere előtt kezdők részére:

A szigorlati főtárgy (“Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok”) kötelező irodalma

Témakörök a Társadalomelmélet és értékszociológia szigorlati tárgyhoz

Témakörök az Egyén és közösség szigorlati tárgyhoz

A doktori értekezés formai követelményei a Doktori Iskola honlapján érhetők el.