Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 30.
467694 Összes oltás

4/3. Doktori Program: Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése

 

AKTUÁLIS ÓRAREND

A 2021/22-es tanév őszi félévének tervezete: 2021. oszi idobeosztas.

A 2021/22-es tanév tavaszi félévének tervezete: 2022. tavaszi idobeosztas.

 

KURZUSHÁLÓ

A kurzusháló változik 2021. szeptemberétől. A 2020. szeptemberében kezdett hallgatók kredit követelményeinek teljesítéséhez segítséget adunk a tanév elején.

Tanulmányaikat 2021. szeptembere után kezdők számára:

Új kurzusháló a 2021-2023-as évfolyam számára

Tanulmányaikat 2021. szeptembere előtt kezdők számára:

2020_2021-ben meghirdetett kurzusok az új kurzusjegyzék szerint

Meghirdetett kurzusok 2020_2021-ben

 

DOKTORI SZABÁLYZAT 

Az aktuális és a korábbi Doktori Szabályzat a Doktori Iskola honlapján érhetők el.

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS

A doktori értekezés formai követelményei a Doktori Iskola honlapján érhetők el.

 

KOMPLEX VIZSGA

Tanulmányaikat 2019. szeptembere után kezdők számára:

A Komplex vizsga tételsora és ajánlott irodalomjegyzéke 2021. május 15-től.

Komplex vizsga kiegészítő melléktárgy egyéni fokozatszerzők számára 2021. szeptember 1-től.

Tanulmányaikat 2019. szeptembere előtt kezdők részére:

A szigorlati főtárgy (“Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok”) kötelező irodalma

Témakörök a Társadalomelmélet és értékszociológia szigorlati tárgyhoz

Témakörök az Egyén és közösség szigorlati tárgyhoz