Az óvodai és iskolai szociális munka elsődleges célja a köznevelési intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a családok segítése és pedagógusok nevelő munkájának segítése. Épp ezért az egyik legnagyobb hangsúlyt a szociális munkások tevékenységében a prevenciónak kell kapnia, fókuszban az egészségfejlesztésben való közreműködésben, a függőségek kialakulásának megelőzésében, az iskolai lemorzsolódás és az iskolai erőszak megelőzésében, csökkentésében.

Az iskolai szociális munka szolgáltatás a közoktatási intézményben biztosított, preventív jellegű segítő tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával. Fontos alapelv, hogy az iskolai szociális munkás tevékenységének hangsúlya a preventív munkán van és a szolgáltatás pedig döntően a fiatalok életterének egy fontos színterén, az iskolában történik.” (Bányai 2000)

A hallgatóink ismereteket kapnak a társszakmák kompetenciájáról, dilemmájáról, amely segítheti saját szakmai határaik kialakításában, a koordinációban. A kommunikáció és konfliktuskezelő készségek fejlesztésével segítséget kapnak a szakemberek a kialakult konfliktushelyzetek kezelésében és ők is segítséget nyújthatnak a gyermekeknek, családoknak és pedagógusoknak a hatékony együttműködés elérésében.

A fentiekhez igazodva az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének munkatársai szakmai tapasztalataira építkezve, gyakorlati tudást kíván biztosítani a hallgatók számára. 

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzésünkben fontos szerepet kap a resztoratív szemlélet, mentálhigiénés többlettudás és a csoportokkal végzett munka.

A felvétel feltétele(i):

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

A képzési időtartama2 félév, szorgalmi időszakban, amely 4 hónap, havonta 2 konzultációs nap (kedd-szerda)

Képzés költsége: önköltséges formában indul, az önköltség összege: 140 000 Ft/félév

A képzés helyszíne:  Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.

Kérdés esetén a kontaktszemélyeknél megadott elérhetőségeken van lehetőség érdeklődni.