A felvi.hu honlapon való jelentkezés megerősítése az intézeti jelentkezési felületen, a https://mhi.semmelweis.hu/login oldalon való bejelentkezéssel történik!

A jelentkezők adataikkal a felvi.hu honlapról átkerültek az intézeti jelentkezési felületre, ezért regisztrációra már nincs szükség. Belépni a felvi.hu-n megadott e-mail címmel és az „Elfelejtette a jelszavát?” lehetőségre való kattintással lehetséges.

A személyes adatok ellenőrzése és a kért dokumentumok feltöltése után a fizetéssel lehet véglegesíteni a jelentkezést, a befizetés határideje: 2024. április 24. 

A felvételi eljárási díj  összege 4000 Ft, a fizetést a jelentkezési felületen bankkártyával vagy utalással intézheti.

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete Interdiszciplináris családtudományi mesterképzést hirdet 2024. szeptemberétől. A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk. 

 


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK RÖVIDEN

Szakfelelős: Dr. Dávid Beáta, Ph. D. egyetemi tanár, intézetigazgató

Szakcsoportvezető: Dr. Bóné Veronika, tudományos munkatárs

A mesterképzési szak megnevezése: interdiszciplináris családtudomány (Interdisciplinary Family Studies)

Képzési terület: társadalomtudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési napok: félévente 5 képzési alkalom, minden alkalommal 2 napon (hétfő és kedd)

Önköltség összege (amennyiben nem állami ösztöndíjas): 390 000 Ft/félév

Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem családterápiás képzés, illetve nem kapcsolódik a korábbi családtudományi képzéshez.
Ez egy elméleti jellegű, társadalom- és viselkedéstudományi mesterképzés. A jelentkezők alapvégzettségére építve használható a szociális, ill. egészségügyi ellátórendszerben, attól függetlenül pedig minisztériumokban, a családokkal foglalkozó más intézményekben, lehetővé teszi a doktori képzésben a részvételt, mivel a hallgatókat képessé teszi „a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, különös tekintettel a családpolitikai tervezésre és elemzésre.”
Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem jogosít fel intervenciós személyes munkára, csak háttértudást ad.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

Felvételi követelmény: A követelmények, témakörök és a felkészüléshez szükséges szakirodalmi lista ide kattintva érhető el.

A felvételi beszélgetésen a jelentkező bemutatja szakmai életútját és jelentkezési motivációját, illetve a megadott témakörök közül a felvételi bizottság tagjai által választott témával kapcsolatban ismerteti gondolatait. A felvételi beszélgetésre felkészüléshez rendelkezésre áll egy előre megadott szakirodalom-lista (ld. fenti linken). A felvételi szempontja annak feltérképezése, hogy a felvételiző hogyan gondolkodik az alábbi kérdéskörökről olvasmányai és tapasztalatai alapján. Mit gondol, milyen kihívások, dilemmák vetődnek ma fel a témakör kapcsán, és ezekre milyen egyéni, családi és társadalmi válaszokat ismer, tapasztal. További információkért kérjük kattintson a fenti linkre.

A jelentkezés határideje: 2024. február 15.

A felvi.hu honlapon való jelentkezés megerősítése az intézeti jelentkezési felületen, a https://mhi.semmelweis.hu/login oldalon való bejelentkezéssel történik!

A jelentkezők adataikkal a felvi.hu honlapról átkerültek az intézeti jelentkezési felületre, ezért regisztrációra már nincs szükség. Belépni a felvi.hu-n megadott e-mail címmel és az „Elfelejtette a jelszavát?” lehetőségre való kattintással lehetséges.

A személyes adatok ellenőrzése és a kért dokumentumok feltöltése után a fizetéssel lehet véglegesíteni a jelentkezést, a befizetés határideje: 2024. április 10. 

A felvételi eljárási díj  összege 4000 Ft, a fizetést a jelentkezési felületen bankkártyával vagy utalással intézheti.

 

Szóbeli felvételi időpontja: 2024. május 13. hétfő, a jelentkezőket a felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük.

A felvételi időtartama: maximum 30-60 perc

Felvételi pontok:
 – szakmai és motivációs beszélgetés: 95 pont

Többletpontok:  maximum 5 többletpont adható.
 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 1 pont
 – OTDK helyezés: 1 pont
 – szakmai publikáció: 1-3 pont

Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

A Bizottság döntéséről elektronikusan és postai úton értesítünk minden jelentkezőt.


ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADHATÓ SZAKOK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudományi képzési területről a szociális munka, szociálpedagógia, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok.

2. A 4. pontban (ld. lejjebb) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

– a pedagógusképzés képzési terület szakjai,

– a bölcsészettudomány képzési terület pszichológia, pedagógia, andragógia, néprajz alapképzési szakjai;

– a társadalomtudomány képzési terület további (4.1. pontban nem említett) alapképzési szakjai;

– az orvos- és egészségtudományi képzési területről egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.

– a gazdaságtudományok képzési terület alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások alapképzési szakjai

– valamint a jogi képzési terület osztatlan jogász szakja.

3. A 4. pontban (ld. lejjebb) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A  fenti, 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területek szerint:

pszichológiai ismeretek legalább 10 kredit,

társadalomtudományi ismeretek legalább 20 kredit.

A felsorolt ismeretek megszerzése a képzéssel párhuzamosan, de legkésőbb a második félév végéig teljesíthető.

A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezőknek ún. kreditelismerési kérvényt szükséges benyújtani.

A kérvény a kitöltési útmutatóval együtt elérhető ide kattintva Word-ben. A géppel kitöltött kérvényt Word formátumban, illetve a szkennelt csatolmányokat előzetes egyeztetésre 2024. május 12-ig szükséges elküldeni Bartik-Vári Andrea oktatásszervező részére e-mailben: vari.andrea@semmelweis.hu

Az előzetes egyeztetés után pedig aláírva, postai úton is szükséges elküldeni a kérvényt és a mellékleteket is:

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet

Bartik-Vári Andrea

1428 Budapest, Pf. 2.

(Kérjük, írja rá a borítékra, hogy „bizalmas”.)

Ha a jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. 

Kreditelismerési határozattal nem rendelkező jelentkezők sikeres szóbeli vizsga esetén sem nyerhetnek felvételt.