Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete Interdiszciplináris családtudományi mesterképzést hirdet 2021 szeptemberétől. A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk.


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK RÖVIDEN

Szakfelelős: Dr. Albert Fruzsina, egyetemi tanár

A mesterképzési szak megnevezése: interdiszciplináris családtudomány (Interdisciplinary Family Studies)

Képzési terület: társadalomtudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési napok: félévente 4 képzési alkalom, minden alkalommal 2 napon (hétfő és kedd)

Önköltség összege (amennyiben nem állami ösztöndíjas): 330 000 Ft/félév

Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem családterápiás képzés, illetve nem kapcsolódik a korábbi családtudományi képzéshez.
Ez egy elméleti jellegű, társadalom- és viselkedéstudományi mesterképzés. A jelentkezők alapvégzettségére építve használható a szociális, ill. egészségügyi ellátórendszerben, attól függetlenül pedig minisztériumokban, a családokkal foglalkozó más intézményekben, lehetővé teszi a doktori képzésben a részvételt, mivel a hallgatókat képessé teszi “a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, különös tekintettel a családpolitikai tervezésre és elemzésre.”
Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem jogosít fel intervenciós személyes munkára, csak háttértudást ad.

JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezés módja: A képzésre való jelentkezés a Felsőoktatási Felvételi eljárás keretében történik e-felvételivel.

Kérjük, hogy a jelentkezés előtt mindenképpen tanulmányozza az Előzményként elfogadható szakok bejegyzést is (ld. lejjebb).

A jelentkezés határideje: 2021. február 15. (A www.felvi.hu honlapon.)

Kérjük, hogy a www.felvi.hu weblapon a jelentkezéséhez szakmai önéletrajzát és rövid motivációs levelét (gépelve, személyi igazolványban szereplő névvel és aláírással ellátva) is csatolja majd. Hiánypótlásra a felvi.hu által kiírt határidőig lesz lehetőség.

Felvételi követelmény: A követelmények, témakörök és a felkészüléshez szükséges szakirodalmi lista ide kattintva érhető el.

A felvételi beszélgetésen a jelentkező bemutatja szakmai életútját és jelentkezési motivációját, illetve a megadott témakörök közül a felvételi bizottság tagjai által választott témával kapcsolatban ismerteti gondolatait. A felvételi beszélgetésre felkészüléshez rendelkezésre áll egy előre megadott szakirodalom-lista (ld. fenti linken). A felvételi szempontja annak feltérképezése, hogy a felvételiző hogyan gondolkodik az alábbi kérdéskörökről olvasmányai és tapasztalatai alapján. Mit gondol, milyen kihívások, dilemmák vetődnek ma fel a témakör kapcsán, és ezekre milyen egyéni, családi és társadalmi válaszokat ismer, tapasztal. További információkért kérjük kattintson a fenti linkre.

Felvételi időszak: 2021. május 3-26. között előre meghatározott napokon.

A felvételi időtartama: 30-60 perc

Felvételi pontok:
 – szakmai és motivációs beszélgetés: 44 pont

Többletpontok:  maximum 5 többletpont adható.
 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 1 pont
 – OTDK részvétel: 3 pont
 – szakmai publikáció: 1-3 pont

Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    – fogyatékosság: 1 pont
    – gyermekgondozás: 1 pont
    – hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza az alábbi, Előzményként elfogadható szakok c. bejegyzést, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. 

A kreditelismerésről szóló kérvény: a kérvény a kitöltési útmutatóval együtt elérhető ide kattintva Word-ben. A géppel kitöltött kérvényt Word formátumban, illetve a szkennelt csatolmányokat előzetes egyeztetésre 2021. május 14-ig szükséges elküldeni Dr. Albert Fruzsina szakcsoportvezető részére e-mailben: albert.fruzsina@public.semmelweis-univ.hu

Az előzetes egyeztetés után pedig aláírva, postai úton is szükséges elküldeni a kérvényt és a mellékleteket is:

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet

Dr. Albert Fruzsina részére

1428 Budapest, Pf. 2.

(Kérjük, írja rá a borítékra, hogy „bizalmas”.)

A Bizottság döntéséről elektronikusan és postai úton értesítünk mindenkit az eredményről.

Kreditelismerési határozattal nem rendelkező jelentkezők sikeres szóbeli vizsga esetén sem nyerhetnek felvételt.


ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADHATÓ SZAKOK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudományi képzési területről a szociális munka, szociálpedagógia, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok.

2. A 4. pontban (ld. lejjebb) meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

– a pedagógusképzés képzési terület szakjai,

– a bölcsészettudomány képzési terület pszichológia, pedagógia, andragógia, néprajz alapképzési szakjai;

– a társadalomtudomány képzési terület további (4.1. pontban nem említett) alapképzési szakjai;

– az orvos- és egészségtudományi képzési területről egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.

– a gazdaságtudományok képzési terület alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások alapképzési szakjai

– valamint a jogi képzési terület osztatlan jogász szakja.

3. A 4. pontban (ld. lejjebb) meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A  fenti, 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területek szerint:

pszichológiai ismeretek legalább 10 kredit,

társadalomtudományi ismeretek legalább 20 kredit.

A felsorolt ismeretek megszerzése a képzéssel párhuzamosan, de legkésőbb a második félév végéig teljesíthető.

A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezőknek ún. kreditelismerési kérvényt szükséges benyújtani, ld. feljebb A kreditelismerésről szóló kérvény.