Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás
Vizsga

Vizsgaidőszak: A féléves vizsgaidőszak és vizsgára történő jelentkezés időpontja megtekinthető a Neptun tanulmányi rendszer “Információ – Időszakok” menüpont alatt.

  • Vizsgára minden hallgatónak jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben. Vizsgajelentkezés, vagy módosítás az eredeti vizsgaidőpont előtt 24 órával lehetséges. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy ismétlővizsga-díj befizetési kötelezettségét nem teljesítette, a vizsgát nem teheti le!
  • Amennyiben a vizsgánál minimum létszám szerepel, de nincs elég jelentkező, úgy a vizsga elmarad (utolsó vizsganap kivételével). Kérjük ezen vizsgaidőpontoknál a létszám alakulását figyelemmel kísérni, mert külön értesítést nem küldünk a vizsga elmaradásáról.
  • A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell a vizsgáztatónál – ellenkező esetben a leckekönyvbe “nem jelent meg” bejegyzés kerül.

Vizsgahelyszín: Azon vizsgáknál, ahol a “Terem” oszlopban nem látható helyszín, a + jelre kattintva, a leírásban megtalálható. A vizsgahelyszínt érdemes a vizsga előtti nap ellenőrizni, esetleges idő-közbeni változás miatt. Vizsgajelentkezés folyamata: (Vizsgán való megjelenéskor személyi igazolvány (külföldi állampolgároknak útlevél) bemutatása szükséges) A ’Vizsgák’ menüpont alatt található a ’Vizsgajelentkezés’ felület. Ezen a felületen tud jelentkezni a vizsgáira, illetve lejelentkezni azokról. A vizsgák listájában kék színnel látja azokat a vizsgákat, amelyekre már jelentkezett. 1. Vizsgák listázása: A felületre lépéskor első alkalommal automatikusan az aktuális félévben meghirdetett összes, az aznapi dátum utáni vizsgaalkalom megjelenik, de lehetősége van a listát szűkíteni is. Ha egy bizonyos tárgy vizsgaalkalmaira kíváncsi csak, akkor a “Tárgyak” legördítő menüből válassza ki az adott tantárgyat, majd kattintson a “Vizsgák listázása” gombra. 2. Vizsgára jelentkezés: Vizsga felvételéhez kattintson az adott időpont sorában található “Lehetőségek()” ikonra, majd azon belül a “Jelentkezés”-re. A vizsgajelentkezés sikerességéről, vagy sikertelenségéről a program visszajelzést ad. (A ’Vizsgák/Felvett vizsgák’ menüpontjában láthatja azoknak a vizsgaalkalmaknak a listáját és adatait, amelyekre már korábban jelentkezett.) Vizsgára jelentkezni (és arról lejelentkezni) kizárólag az adott intézmény által megjelölt vizsgaidőszakban van lehetősége! 3. Vizsga leadása: Abban az esetben, ha egy vizsgára hibásan jelentkezett fel, vagy egyszerűen csak meggondolta magát és le akar jelentkezni, akkor ezt közvetlenül a “Vizsgajelentkezés” felületen is megteheti, a felvett (kék színben látható) vizsga sorvégi “Lehetőségek()” ikon alatt a “Leadás” gombra kattintva. A vizsgáról a “Felvett vizsgák” menüponton keresztül is le tud jelentkezni, ha az adott vizsga sorának végén látható “Lehetőségek()” ikonra, majd “Leadás” feliratra kattint. (Ezt általában a vizsgát megelőző 24 órán belül teheti meg, de ez a határidő intézményenként eltérő lehet). Ekkor a rendszer megpróbálja lejelentkezteti Önt az adott alkalomról és a művelet sikerességéről, ill. sikertelenségéről visszajelzést ad. 4. Vizsgacsere: Amennyiben egy tárgy vizsgáját másik időpontra szeretne cserélni, kattintson a “Felvett vizsgák” menüponton a vizsgák listájában a lecserélendő vizsga sorának végén látható “Lehetőségek()” ikonra, itt megjelenik a “Vizsgacsere” lehetőség. Ekkor egy előugró ablakban megtekintheti a vizsga tárgyából kiírt többi vizsgát, melyre lehetősége van lecserélni a jelenleg kijelölt vizsgaalkalmát. A vizsgacsere ablakban válassza ki azt a vizsgaalkalmat, melyre cserélni kíván, majd kattintson az adott vizsga sorában található sorvégi ikonra és a „Vizsgacsere” feliratra. A művelet mentése előtt a program egy megerősítő kérdést tesz fel egy előugró ablakban, melyben megerősítheti vizsgacsere szándékát. (A vizsgacsere természetesen csak jövőbeni vizsgaalkalmak között lehetséges.) 5. Javító/ismétlő vizsga (IV): A jelenleg érvényben lévő Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint: „javító, illetve ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen vizsgát követő 3. naptári napon lehet tenni.” A Felsőoktatási törvény értelmében csak a harmadik vizsgát terheli fizetési kötelezettség (tehát az első és második vizsga minden tárgyból ingyenes). Az ismétlővizsga-díj befizetése a Hallgató e-mail-en történő jelzése alapján a Tanulmányi Csoport által Neptun rendszerben kiírt összeg átutalásával történik. A vizsgán vizsga megkezdése előtt a befizetési igazolást a tanulmányi osztály e-mail címére szükséges megküldeni. Azon hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévben, vagy azt követően nyertek felvételt, tanulmányaik során egy tantárgyból összesen 6 vizsgát kísérelhetnek meg (1 sikertelen + 5 ismétlő). – díj befizetése: A ’Pénzügyek’ menüpont ’Befizetés’ linkjére kattintva jutunk el arra a felületre, ahol megtekintheti a teljesített és a befizetendő (aktív) tételeinek listáját, Itt a “Befizetés” fülön van továbbá lehetősége pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére is. Az aktív (befizetetlen) kiírt tétel befizetéséhez pipálja be a teljesítendő tétel mellett található jelölőnégyzetet, majd kattintson a “Befizet” gombra. Ezután megjelenik a fizetési mód, mely az intézményben a bankkártyás fizetés. A bankkártyás fizetés, az erre alkalmas bankkártya segítségével, az OTP Bank weboldalán keresztül történik, ahol a bankkártya adatainak megadásával az interneten keresztül tudja a tételt teljesíteni. (A bankkártyával befizetett tételek teljesítésének regisztrálása azonnal megtörténik a Neptunban.) Eredmények megtekintése A tárgyból kapott eredményeket két felületen is meg lehet tekinteni: ’Tárgyak/Felvett tárgyak’ vagy ’Tanulmányok/Féléves adatok’. A felületen a félév kiválasztása után lehet kilistáztatni a felvett tárgyakat. A tárgyak sorában a “Lehetőségek()/Eredmények” menüpontra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az adott tárgyból elért, a rendszerben rögzített eredményeinek listája. Amennyiben a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, vagy annak ellenére, hogy a hallgató vizsgát tett, nem szerepel érdemjegy a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a hallgató vagy az oktató a vizsgaidőszakot követő 14 napon belül kifogással élhet. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak kizárólag akkor van helye, ha a kifogás benyújtását a rendelkezésre álló 14 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással bizonyított egészségügyi ok akadályozta. Vizsgahalasztás: Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, igazolható külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül.

 
A Neptun alkalmazásával kapcsolatos észrevételeit jelezheti a Tanulmányi Csoport ügyintézőinél: mental-tanulmanyi@public.semmelweis-univ.hu (a tárgyban kérjük minden esetben feltüntetni a szak rövidített megnevezését) Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Neptun-rendszer hiányos ismerete nem mentesíti az elvégzendő feladatok, kötelezettségek teljesítése alól.