Nyelvvizsga kötelezettségek – a diploma megszerzéséhez csak mesterképzés hallgatóinak szükséges

A korábban érvényben lévő Képzési- és Kimeneti Követelményeket a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosította. A nyelvvizsga-követelményre vonatkozó előírás is változott: “A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.”

A rendelet általános része szerint “9. § (1) A legkésőbb 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzőkre az alap- és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet vagy a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti képzési és kimeneti követelményeket, valamint a felsőoktatási intézménynek a tanulmányai megkezdésekor hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzatában és tantervében meghatározottak szerinti követelményeket kell alkalmazni.

(2) A 2016/2017. tanévben, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet alapján is teljesíthető.”

A hallgató záróvizsgára bocsátható nyelvvizsga nélkül is, azonban a diploma kiállítása csak a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után lehetséges.

Amennyiben valaki más ok miatt kér mentességet, kérjük a Tanulmányi Csoportnak címezve juttassa el az ezzel kapcsolatos dokumentumait a jogszabályi hivatkozással együtt.