Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

 

A European Journal of Mental Health egy nyílt hozzáférésű, lektorált, interdiszciplináris, nemzetközi mentálhigiénés szakfolyóirat, melyet a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 2006-ban az Akadémiai Kiadóval közösen alapított meg. Az EJMH évente kétszer jelenik meg elektronikus formában, angol nyelven.

A folyóirat célja

  • a mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatos legújabb tudományos kutatások terjesztése Európában;
  • a figyelem felhívása az egyéni lelki egészségvédelmen túl a közösségi és társadalmi kontextusra;
  • a nyugat- és közép-kelet-európai humán szakemberek kommunikációjának elősegítése, valamint
  • a pszichológián, pszichoterápián túl a többi humán diszciplína (pedagógia, szociológia, teológia, művészetek, stb.) egyéni és társadalmi lelki egészségvédelemben és egészségpromócióban betöltött szerepének bemutatása.

Az EJMH-t indexálják

APA PsycINFO, Cabell’s, CEEOL, EBCSO, Embase, ERA, ERIH Plus, EZB, Free Medical Journals, GALE Cengage, a Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, Journals4Free, Matarka, ProQuest, Researchgate, SJR Journal Ranking, Scopus, ESCI adatbázisok.

A lapot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája felvette a publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező folyóiratok listájára.

A szerkesztőség várja a folyóirat célkitűzéseinek megfelelő kéziratok benyújtását. A beérkezett kéziratok anonim szakvéleményezésében a szerkesztőbizottság tagjai mellett számos további felkért szakember is részt vesz. Az eddigi számok tartalmáról, a kéziratbenyújtásról és a megrendelés lehetőségeiről részletesebb tájékoztatást nyújt a folyóirat honlapja: https://semmelweis.hu/ejmh/.

Szerkesztőség

Dr. Balázs Bálint: a szerkesztőbizottság titkára
Winkler Melinda: szerkesztőségi asszisztens
E-mail: ejmh-editor@public.semmelweis-univ.hu
Honlap: https://semmelweis.hu/ejmh/