A European Journal of Mental Health egy nyílt hozzáférésű, lektorált, interdiszciplináris, nemzetközi mentálhigiénés szakfolyóirat, melyet a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 2006-ban az Akadémiai Kiadóval közösen alapított meg. Az EJMH 2006 és 2022 között évente kétszer jelenik meg elektronikus formában, angol nyelven. 2023 januárjától szakmai és arculati megújulás során folyamatos online megjelenésre áll át. 

A folyóirat célja

  • a mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatos legújabb tudományos kutatások terjesztése Európában;
  • a figyelem felhívása az egyéni lelki egészségvédelmen túl a közösségi és társadalmi kontextusra;
  • a nyugat- és közép-kelet-európai humán szakemberek kommunikációjának elősegítése, valamint
  • a pszichológián, pszichoterápián túl a többi humán diszciplína (pedagógia, szociológia, teológia, művészetek, stb.) egyéni és társadalmi lelki egészségvédelemben és egészségpromócióban betöltött szerepének bemutatása.

Az EJMH-t indexálják

APA PsycINFO, Cabell’s, CEEOL, EBCSO, Embase, ERA, ERIH Plus, EZB, Free Medical Journals, GALE Cengage, a Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, Journals4Free, Matarka, ProQuest, Researchgate, SJR Journal Ranking, Scopus, ESCI adatbázisok.

A lapot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája felvette a publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező folyóiratok listájára.

A szerkesztőség várja a folyóirat célkitűzéseinek megfelelő kéziratok benyújtását. A beérkezett kéziratok anonim szakvéleményezésében a szerkesztőbizottság tagjai mellett számos további felkért szakember is részt vesz. Az eddigi számok tartalmáról, a kéziratbenyújtásról és a megrendelés lehetőségeiről részletesebb tájékoztatást nyújt a folyóirat honlapja: https://semmelweis.hu/ejmh/.

 

Főszerkesztő:
Dávid Beáta, PhD

 

Szerkesztőség:
Danis Ildikó, PhD – vezető szerkesztő
Balázs Bálint, PhD
Brys Zoltán
Komolafe Cinderella
Lukács Ágnes, PhD
Papp Zsuzsanna, PhD
Pénzes Melinda, MD, PhD
Török Szabolcs, MD, PhD

Szerkesztőségi titkárság:
Sármásy Orsolya
Winkler Melinda

Levelezési cím: H-1428 Budapest, POBox 2, Hungary
Cím: H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 19. em., Hungary
E-mail: ejmh-editor@public.semmelweis-univ.hu

Honlap: https://semmelweis.hu/ejmh/