Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 2006-ban az Akadémiai Kiadóval közösen alapította a European Journal of Mental Health című nemzetközi mentálhigiénés szakfolyóiratot. Az EJMH évente kétszer jelenik meg német és angol nyelven, de a tanulmányok összefoglalóit az alapnyelvek mellett cseh, horvát, lengyel, magyar, orosz, román és szlovák nyelven is közli. A folyóirat célja

    • felhívni a figyelmet az egyéni lelki egészségvédelmen túl a közösségi és társadalmi kontextusra;
    • elősegíteni a nyugat- és közép-kelet-európai humán szakemberek kommunikációját, valamint
    • bemutatni a pszichológián, pszichoterápián túl a többi humán diszciplína (pedagógia, szociológia, teológia, művészetek, stb.) egyéni és társadalmi lelki egészségvédelemben és egészségpromócióban betöltött szerepét.

  Az EJMH-t indexálják az APA PsycINFO, a Cabell’s, a CEEOL, az EZB, a Directory of Open Access Journals (DOAJ), az EBSCO, az Embase, az EMCare, az ERA, a Free Medical Journals, a GALE, a Genamics JournalSeek, a Google Scholar, a HINARI, az Index Copernicus, a Journals4Free, a Matarka, az Open J-Gate, az Ovid, a ProQuest és a Scopus adatbázisok, s a lapot a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája felvette a publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező folyóiratok listájára. A szerkesztőség várja a folyóirat célkitűzéseinek megfelelő kéziratok benyújtását. A beérkezett kéziratok anonim szakvéleményezésében a szerkesztőbizottság tagjai mellett számos további felkért szakember is részt vesz. Az eddigi számok tartalmáról, a kéziratbenyújtásról és a megrendelés lehetőségeiről részletesebb tájékoztatást nyújt a folyóirat honlapja: https://semmelweis.hu/ejmh/.

Szerkesztőség Dr. Pethesné Dávid Beáta egyetemi tanár, a szerkesztőbizottság titkára 

Postacím: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet European Journal of Mental Health, 1428 Budapest, pf. 370.

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fsz. 78.

Tel: (1) 459-1500 / 56 551 és (1) 266 1022 Fax: (1) 214 5685

E-mail: ejmh-editor@public.semmelweis-univ.hu

Honlap: https://semmelweis.hu/ejmh/