Intézetünk kiemelt, hosszú távú együttműködő partnerei


Antropos Egyesület

Az Antropos Egyesület a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében végzett különböző humán foglalkozású mentálhigiénés szakembereket és lelkigondozókat képviselő egyesület. Az egyesület intézetünkkel folyamatos együttműködésben szervezi szakmai programjait.

Az Egyesület célja:

 • a szakemberek közötti együttműködés elősegítése
 • országos és regionális hálózatok létrehozása
 • a tagok szakmai továbbfejlődésének elősegítése
 • a tagok támogatása abban, hogy minél hatékonyabban segítsék elő saját közösségeikben és tevékenységi körükben a
 • lelki egészségvédelmet, a közösségi mentálhigiéné elterjedését, a primer prevenciót
 • kapcsolat kialakítása a mentálhigiéné területén tevékenykedő hazai és külföldi szakemberekkel és szervezetekkel
 • mentálhigiéné területén kutatásokat végzünk, az eredményeket szakmai körben publikáljuk
 • a mentálhigiénés ismereteket széles körben is átadjuk

 

Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ (AMMK)

Az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ 2017-ben indult a Híd lelkigondozói szolgálat jogutódjaként. Fenntartója az Antropos Mentálhygiénés Egyesület, állandó együttműködő partnere a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete. Elsődleges célja különböző szakterületeken (lelkigondozás, mentálhigiénés segítő beszélgetés, család- és párterápia, mediáció, laktációs szaktanácsadás) magas szintű mentálhigiénés ellátás biztosítása a központot felkereső kliensek számára. Célja továbbá a szakemberek összefogása, folyamatos továbbképzése, új segítői / terápiás módszerek meghonosítása és oktatása, és a segítő tevékenység kutatása, együttműködve az SE Mentálhigiéné Intézettel.

Az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ terephelyet biztosít az SE Mentálhigiéné Intézet egyes képzései számára. A kliensek ellátásában résztvevő munkatársai részben az Intézet oktatói, részben végzett hallgatói. Az együttműködés fontos pillére a kutatás, 2021 áprilisától indítottunk kutatást a segítő folyamatok hatásosságának vizsgálatára.

A Központ szolgáltatásai:

 • mentálhigiénés segítő beszélgetés
 • lelkigondozás
 • pár- és családterápia
 • laktációs szaktanácsadás
 • szupervízió
 • mediáció
 • önismereti csoportok
 • továbbképzések egyházi személyek számára
 • továbbképzések segítő foglalkozásúak számára

Bejelentkezés, információ:

Bővebb tájékoztatást a szolgáltatásokról és az AMMK-ról az antroposkozpont.hu internetes oldalon olvashat. Online bejelentkezésre is a honlapon keresztül van lehetőség.

Elérhetőségek:

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 119, 1. emelet 20

e-mail: iroda@antroposkozpont.hu

telefon: 20 6632 848 (hétfőn és szerdán 9-12 között)

honlapcím: antroposkozpont.hu

 

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány 

Az ÉFT Alapítvány kiemelt céljai:

 • a hazai EFT kutatások anyagi és módszertani támogatása, a folyó kutatások összehangolása, európai kutatási együttműködések kialakítása és koordinálása.
 • az EFT elméleti és gyakorlati ismereteire épülő, prevenciós szemléletű, csoportos edukációs program az un. Hold Me Tight (Tarts szorosan) program magyarországi meghonosítása.
 • magyar nyelvű EFT oktatási segédanyagok megjelentetése, hozzáférhetővé tétele a hazai szakemberek számára.

 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Családtudományi Kutatási Centrum

A Családtudományi Kutatási Centrum a Társadalomtudományi Kutatóközpont különféle intézeteiben folyó, a családokhoz kapcsolható kutatások interdiszciplináris fóruma. Missziója a családok stabilitásának, a családon belüli kapcsolatok erősödésének és a családtagok jól-léte növelésének elősegítése alapkutatási eredmények gyűjtése, generálása és közzététele révén. Intézetünk célja szakmai partnerként a Centrum kutatási eredményeinek oktatásba való becsatornázása, valamint oktatási segédanyagok elkészítésében és kutatási projektekben való együttműködés.

 

A Szoptatásért Magyar Egyesület

A hazai és nemzetközi végzettség megszerzését célul kitűző laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzést intézetünk az egyesülettel együttműködésben szervezi.

 

Dialógus (Párbeszéd) Alapítvány

A Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány több évtizede támogatja a Mentálhigiéné Intézet képzéseihez kapcsolódó szakkönyvek és egyéb kiadványok megjelentetését.

 

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)

Szociális munka mesterképzésünk elindítása, 2007 óta intézetünk a szociális szakembereket képző intézményeket tömörítő egyesület egyik tagszervezete.

 

Eurocarers

A Eurocarers az informális gondozók érdekérvényesítő szervezete, amely kapcsolatot ápol az érintett egyetemekkel és kutatóintézetekkel. A szervezet célja az informális gondozók erőteles érdekérvényesítése életkoruktól illetve az ápolt személy sajátos egészségügyi szükségletétől függetlenül. Intézetünk 2014 óta tagja a családtagként egészségügyi és szociális segítő tevékenységet végzők, illetve szervezeteik támogatását célul kitűző európai ernyőszervezetnek. Az Intézet munkatársai részt vesznek a Eurocarers kutatási munkacsoportjában, közös kutatási pályázatokban, konferenciákon, munkaüléseken.

 

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Az akkreditált Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést intézetünk többek között az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel együttműködve indította.

 

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Az akkreditált Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést intézetünk többek között a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával együttműködve indította.

 

Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság

A teológia és a pszichológia határterületén működő Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság alapítói és vezetői intézetünk lelkigondozói továbbképzésén végeztek, programjaikat intézetünkkel folyamatos együttműködésben szervezik.

 

Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

Intézetünk a 2011-ben létrejött Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózattal kötött megállapodás alapján a hálózat stratégiai kutatási partnere, a szakkollégiumokban szervezett longitudinális kutatások vezetője.

 

NArFU (Northern/Arctic) State University), Department of Social Work and Social Security

Az egyetemi kar tevékenységi köre oktatás, kutatás és fejlesztés a tudomány és a társadalomtudomány területén innovatív módszerekkel. Az Intézetünk együttműködési megállapodást írt alá az intézménnyel az időskori társadalmi kirekesztés csökkentése, az otthoni gondozás és a családgondozók támogatása érdekében.

 

Northern State Medical University (NSMU), Russia

Az Északi Állami Orvostudományi Egyetem az orvosi oktatás és kutatás központja, ideértve a geriátriai és gerontológiai kutatásokat Oroszország északi részén. Az Intézetünkkel aláírt együttműködési megállapodás céljai: közös kutatás, közös publikációk, workshopok szervezése, személyzet cseréje / rövid távú missziók (SMS); dokumentumok cseréje. 

 

INRCA- National Institute on Health and Science of Aging, CENTRE FOR SOCIO-ECONOMIC RESEARCH ON AGEING

Az INRCA magas színvonalú klinikai és transznacionális kutatásokat végez az ellátási szolgáltatások területén. Kutatási területek: az idősebb emberek életminősége és jólléte; aktív időskor a munkaerőpiacon (pl. idősebb munkavállalók) és a társadalomban (pl. idősebb önkéntesek és az egész életen át tartó tanulás); az idősek bántalmazásának és elhanyagolásának megelőzése; az egészségügyi, szociális és tartós ápolás tartalma, minősége és költségei; az eltartott idős emberek családi gondozása, különös tekintettel a nők gondozásban betöltött szerepére, valamint a munka és a fizetés nélküli ellátás összeegyeztetésére irányuló intézkedésekre; hosszú távú gondozásban lévő migráns munkavállalók; felhasználóbarát technológiai innovációk, amelyek elősegítik az önálló életvitelt, a távgondozást és az IKT-alapú megoldásokat az eltartott idős emberek és családtagjaik számára. Intézetünk közös kutatásokban vesz részt a szervezet munkatársaival.

 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Gerontológiai Tanszék

A tanszék oktatási területe: Egészségügyi szociális munka (MSc), kutatási területe: az öregedés különböző aspektusai. Intézetünk és a debreceni Gerontológiai Tanszék munkatársai közös kutatásokban, publikációkban, képzési és oktatási anyagok fejlesztésében, innovatív tantervfejlesztésben működnek együtt.

 

Az Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulensek magyarországi szakmai csoportja

A csoportot az ISZCSK képzés kidolgozói, oktatói és a végzett hallgatók közösen alapították 2015-ben. A csoport tagjai lehetnek az egyetemi (PPKE, SE, ELTE) ISZCSK képzést végzett szakemberek. A csoport célja a konzulensek képzés utáni szakmai támogatása, illetve információk átadása a módszerről és a végzett szakemberekről a szakmabeliek és érdeklődő laikusok, szülők számára is.