Tisztelt Látogatónk!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet minden oktatója és munkatársa nevében. A honlapunkon olvasható információkkal elsősorban azoknak szeretnénk tájékoztatást adni, akik Intézetünk oktatási, kutatási és szakmai munkája iránt érdeklődnek.

A Mentálhigiéné Intézet a 2010-ben létrejött Egészségügyi Közszolgálati Kar egyik alapító tagja, és azóta is fontos szervezeti egysége. Intézetünk munkájának alapvető célja az egyének, családok és közösségek fejlődésének, egészséges testi-lelki-szellemi működésének támogatása a magyar társadalomban. Ezt a célt szolgáljuk képzéseinkkel, tudományos tevékenységünkkel, szakmai munkánkkal. Kiemelt feladatunknak tartjuk a mentálhigiénés kultúra általános terjesztését, ehhez nyújtanak segítséget az Intézetünk szerkesztésében, gondozásában megjelent kiadványaink, szakkönyveink. Büszkék vagyunk az általunk szervezett konferenciákra, a számos hazai és nemzetközi kongresszusokon való aktív részvételeinkre, valamint munkatársaink segítő szolgálatokban (pl. Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ) végzett különböző szakmai tevékenységére.

Intézetünk jelenleg két mesterképzést és nyolc szakirányú továbbképzési szakot működtet.

Mesterképzéseink:

Szakirányú továbbképzéseink:

2023. szeptemeberében indul Intézetünkben a Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

Feladatunk nem ér véget a képzések befejeztével, számunkra fontos a hallgatók praxiskísérése, a kutatáson alapuló folyamatos curriculum fejlesztés, a képzési szakanyagok készítése és a mentálhigiénés kultúra terjesztése. Képzéseink, valamint Intézetünk munkatársainak szakmai felkészültsége a megalapozott szakmai háttéren túl többet is nyújt hallgatóinknak – a szakmai továbbfejlődés lehetőségét, új kutatási területek elérhetőségét, valamint az együttgondolkodás, tevékenységkísérés lehetőségét.

Intézetünk kezdeményezésével létrehozott „Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése” doktori program az egészségtudományok és a társadalomtudományok határmezsgyéjén helyezkedik el. Fő hangsúlyainál fogva a szociológia tudományághoz tartozik, azaz szociológiai program. Doktori programunk révén biztosítjuk hallgatóink számára a tudományos fokozatra való felkészítést. Doktori képzésünk célja, hogy megfelelő formai keretek között a jövő követelményeinek megfelelő tudósnemzedéket neveljünk.

Honlapunkon keresztül megismerhetik oktatóinkat, munkatársainkat, Intézetünk tevékenységeit (képzéseinket, kutatási területeinket, doktori programunkat), ezen kívül olvashatnak a legfrissebb eseményekről, rendezvényeinkről, kiadványainkról.

Jó böngészést kívánok az érdeklődőknek,

Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD habil. egyetemi tanár, intézetigazgató