Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem 4/3. Doktori Programja, az Intézetünk kezdeményezésével létrehozott „Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése” doktori program az egészségtudományok és a társadalomtudományok határmezsgyéjén helyezkedik el. Fő hangsúlyainál fogva a szociológia tudományághoz tartozik, azaz szociológiai program. A doktori program a Mentálhigiéné Intézet munkatársainak aktív közreműködésével működik.

A program az egyének és társadalmi csoportok, közösségek sikeres, lelki egészséget támogató és fejlesztő életstratégiáival és problémamegoldó képességével foglalkozik mentálhigiénés szemlélettel, interdiszciplináris megközelítésben.

A doktori program vezetője: Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD, egyetemi tanár

A doktori program kutatási témái és súlypontjai az alábbi területeket ölelik fel:

  • egyének, párok, családok és tágabb közösségek testi-lelki jóllétének meghatározói,
  • mozgósítható társas és közösségi kapcsolatok,
  • értékrend és szimbolikus tőke (pl. világnézet, vallás),
  • személyes erőforrások és ezek fejlesztése,
  • a testi-lelki jóllét támogatásának formális (intézményi) keretei.

Doktori programunkról bővebben a jobb oldali menün keresztül elérhető oldalakon, a 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskoláról pedig itt olvashat.