A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Mentális Egészségtudományok Tagozatának Interdiszciplináris Társadalomtudományok Programja a Mentálhigiéné Intézet vezetésével,  munkatársainak aktív közreműködésével zajlik. A doktori program az egészségtudományok és a társadalomtudományok határterületein helyezkedik el. Fő hangsúlyainál fogva a szociológia tudományághoz tartozik, azonban interdiszciplináris szemléletben a pszichológia, a mentálhigiéné, a pedagógia és egyéb tudományágak és alkalmazott szakterületek ismeretanyagait is integrálja az egyének és családok jóllétének, testi-lelki egészségének, valamint a társadalmi csoportok, közösségek működésének megértése érdekében. 

A doktori program, amely évekkel ezelőtt az Intézet kezdeményezésével jött létre, 2023 júniusától, az Egyetem Doktori Iskolájának szervezeti átalakulása óta viseli új elnevezését. Korábban évekig  „Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése” elnevezésű doktori programként működött.

 

A doktori program vezetője: Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD, egyetemi tanár

A doktori program kutatási témái és súlypontjai az alábbi területeket ölelik fel:

  • egyének, párok, családok és tágabb közösségek testi-lelki jóllétének, életminőségének meghatározói,
  • mozgósítható társas és közösségi kapcsolatok,
  • értékrend és szimbolikus tőke (pl. világnézet, vallás),
  • személyes erőforrások és ezek fejlesztése,
  • a testi-lelki jóllét támogatásának formális (intézményi, szolgáltatási) keretei.

Doktori programunkról bővebben a jobb oldali menün keresztül elérhető oldalakon, a Mentális Egészségtudományok Tagozatról pedig itt olvashat.