Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik munkájuk során családi és/vagy közösségi konfliktusokban érintetteknek segítenek vitájuk hosszú távú rendezésében. 

A 2018/2019-es tanévben induló képzés a Semmelweis Egyetem bassagyarmati székhelyén, az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 sz. pályázat keretében szerveztük, így a részvevő hallgatók számára a képzés ingyenes volt.

A 2020/2021-es tanévtől önköltséges formában indítjuk képzésünket. 

 ____________________________________

mediátor olyan szakember, aki vitás helyzetben pártatlanul közvetít a felek között: tereli az egyeztetés folyamatát és a megfogalmazott érdekek és szükségletek figyelembevételével segít az érintetteknek egy olyan megállapodást megkötni a jövőre nézve, amely valamennyi fél számára elégedettséget és megnyugvást tud eredményezni.

A képzés mind tartalmában, mind formájában innovatívnak tekinthető azáltal, hogy vegyíti a hagyományos elméleti oktatást a modern, kiscsoportos, interaktív és tapasztalati elemekre épülő tréningmódszerekkel. A képzés oktatói tudományos tevékenységük mellett terepen dolgozó, gyakorló mediátorok és trénerek, így kellő szakértelemmel tudják közvetíteni a gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat.

A képzés kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy elvégzését követően a hallgatók saját környezetükben jó eséllyel ki tudják alakítani mediátori praxisukat, alkalmasakká váljanak a „valós élet” adta helyzetek megoldására. Mindvégig elsődleges szempont a csoportmunka és együttműködés-fejlesztés, valamint a hallgatók önismeretének mélyítése. Mindezen elemek együttes várt hatása, hogy a képzést elvégző hallgatók a hozzájuk kerülő esetekben megfelelő önismerettel, a szakmai elveket és határokat pontosan felismerő módon járnak el, és mindebben a tanultakat etikusan, innovatívan és kreatív módon alkalmazzák.

A képzés sikeres elvégzése lehetőséget adhat a hallgatóknak kimondottan olyan munkakörben elhelyezkedni (állami, önkormányzati vagy civil szervezeteknél), ahol a gyakorlatban is specializálódhatnak a konfliktuskezelői tevékenységekre. Ezáltal nemcsak a hallgatókat juttatjuk speciális tudáshoz. A képzés eredményeképpen mind a nagyobb települések számára, mind a kisebb, vagy hátrányosabb helyzetű térségek számára is megnő annak a lehetősége, hogy helyben elérhető, speciálisan felkészített mediátorokat bízzanak meg a helyben tapasztalt konfliktusok feloldása érdekében. 

 

A képzés helyszíne: Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A képzés időtartama: 3 félév

A képzés díja: 195 000 Ft/félév

A Közösségi és család mediáció szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei itt: Képzési és kimeneti követelmények