Következő jelentkezési időszak 2025 I. félévében várható.

Jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

1) jelentkezési adatlap 

2) hittudományi felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata (idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is)

3) szakmai önéletrajz (végzettségek, munkahelyek)

4) személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (bemutatkozása során kérjük térjen ki arra, hogy mi indítja Önt arra, hogy a továbbképzésre jelentkezzen) (kézzel vagy géppel is megírható)

5) felettes / elöljáró ajánlása (papoknak, lelkészeknek – püspöktől; szerzeteseknek – elöljárótól; diakónusok, hitoktatók, vallástanárok közösségvezetők – plébánostól, gyülekezet lelkészétől). Legkésőbb a felvételiig kérjük eljuttatni.

6) fénykép (3 évnél nem régebbi)

A jelentkezési határidő lezárulása után (április folyamán) a jelentkezési lapon megadott email címre Behívólevelet fogunk kiküldeni a felvételi eljárás további menetéről. Ez  tartalmazni fogja a felvételi eljárás díjáról kiállított számlát, a felvételi beszélgetés időpontját és helyszínét.

A felvételi eljárás díját előre kell utalni a megkapott számlára.

A felvételi vizsgák időpontja várhatóan 2025. május folyamán lesz.

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal.

 

Képzéssel kapcsolatos további információk: Dr. Török Gábor Pál

torok.gabor@semmelweis.hu / Tel: +36 20 6632 389

A felvételi eljárás lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában.

A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőket a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük.

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A márciusi határidő lejárata után, az Intézet pótfelvételit hirdethet meg, nyár elejére, amennyiben nincs kellő számú alkalmas jelentkező.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárulása után.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

Volt hallgatóink visszajelzése: „Az emberekre való rálátásom, hozzáállásom változott sok mindenben és hiszem, hogy a családom is meg a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam.” „Nagyon gazdagító volt az ökumenikus csoportmunkában rácsodálkozni közös értékeinkre, felfedezni a közös célokat, és egymást támogatni elakadásainkban. Ebben a két éveben közösen készültünk embertársaink teljesebb megsegítésére.”

Ökumenikus képzésünket több felekezet püspökének ajánlásával hirdetjük meg.

Végzett hallgatóink „ajánlásai” itt letölthetők.

Tájékoztatás a felvételi eljárásmenetről, az oldal alján a „Csatolt dokumentumok” közül letölthető. 

 

Csatolt dokumentumok (1)