Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Következő jelentkezési határidő: 2023. március 31.

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
FELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK- FRISS INFORMÁCIÓK VÁRHATÓAN JANUÁR MÁSODIK FELÉTŐL
Beküldési határidő: 2023. március 31.
Minden szakképzésre kötelezően elküldendő dokumentumok listája:
  Elektronikusan  Postai úton
1. Jelentkezési lap  x (excel formátumban, aláírás nélkül) x (aláírva) *
2. Diploma másolat** x x
3. Fényképes önéletrajz (aláírva)* x x
4. GDPR (adatvédelmi hozzájáruló) nyilatkozat (aláírva)* x x
5. Számlázási adatok x  
 
Szakspecifikus dokumentumok – kérjük tájékozódjon a honlapunkon az adott szaknál: semmelweis.hu/mental
  Elektronikusan Postai úton
6. Személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (lelkigondozó szakon) x x
7. Egyházi ajánlás (lelkigondozó szakon) x x
Postázási címünk:  Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet, 1428 Bp. Pf. 2. (Kérjük, a borítékra írja rá: BIZALMAS!)
* A dokumentumon szükséges az aláírás kék tollal!  
**Az elektronikusan beküldött szkennelt dokumentumokat csak jó minőségű, olvasható formában fogadjuk el!

 

1) jelentkezési adatlap (töltse le a mellékelt excel-táblázatot itt, és ebben adja meg a kért adatokat. Elektronikusan excel formátumban küldje vissza, valamint postai úton kinyomtatva, és aláírva. )

2) hittudományi felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata (idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is)

3) szakmai önéletrajz (végzettségek, munkahelyek)

4) személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (bemutatkozása során kérjük térjen ki arra, hogy mi indítja Önt arra, hogy a továbbképzésre jelentkezzen) (kézzel vagy géppel is megírható)

5) felettes / elöljáró ajánlása (papoknak, lelkészeknek – püspöktől; szerzeteseknek – elöljárótól; diakónusok, hitoktatók, vallástanárok közösségvezetők – plébánostól, gyülekezet lelkészétől). Legkésőbb a felvételiig kérjük eljuttatni.

6) adatkezelési – GDPR – nyilatkozat (itt letölthető, nyomtatott betűkkel és kék tollal kitöltve és aláírva)

7) felvételi díj befizetéshez számlázási adatok ( itt letölthető, a számlázáshoz szükséges adatokat kérjük itt előre megadni)

A szükséges dokumentumok a hivatkozásokból letölthetőek. A teljes jelentkezési anyagot nyomtatott formában postán és elektronikusan is el kell küldeni a megadott címekre.

A hiányzó dokumentumok pótlására a határidő után két hétig, április 15-ig van lehetőség.

A jelentkezéshez kérjük, töltse le a jelentkezési dokumentumokat, majd számítógéppel töltse ki és nyomtatást követően, kék tollal aláírva küldje el a következő címekre (postán és e-mailen is kérjük):

Postai úton:

Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet

Vajkó Erzsébet részére – BIZALMAS

1428 Budapest, Pf. 2.

(Kérjük, a borítékra mindenképpen írja rá, hogy „Bizalmas”!)

E-mailen:

Kérjük, hogy e-mailen az eredeti, aláírt dokumentumok szkennelt, pdf formátumú példányát küldje el. Csak jó minőségű szkennelt oldalakat tudunk elfogadni, az okos-telefonnal készített fénykép sajnos nem megfelelő.

A jelentkezési határidő – postára adás és az elektronikus elküldés határideje is: 2023. március 31. A postára adásnak meg kell történnie és a jelentkezési dokumentumoknak legalább e-mailen be kell érkezniük erre az időpontra.

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal:

Képzéssel kapcsolatos további információk: Dr. Török Gábor Pál

torok.gabor@public.semmelweis-univ.hu / Tel: +36 20 6632 389

 

A felvételi eljárás lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában.

A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőket a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük.

A felvételi vizsgák várható időpontja 2023. május folyamán.

A felvételi eljárás díja várhatóan 8000 Ft, melyet előre kell utalni.

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A márciusi határidő lejárata után, az Intézet pótfelvételit hirdethet meg, nyár elejére, amennyiben nincs kellő számú alkalmas jelentkező.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárulása után.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

Az induló képzésünkkel kapcsolatos további kérdéseit jelezheti a megadott elérhetőségeken.

A képzésről bővebb tájékoztatást ad: Dr. Török Gábor Pál: 20/6632-389,  torok.gabor@public.semmelweis-univ.hu 

 

Volt hallgatóink visszajelzése: „Az emberekre való rálátásom, hozzáállásom változott sok mindenben és hiszem, hogy a családom is meg a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam.” „Nagyon gazdagító volt az ökumenikus csoportmunkában rácsodálkozni közös értékeinkre, felfedezni a közös célokat, és egymást támogatni elakadásainkban. Ebben a két éveben közösen készültünk embertársaink teljesebb megsegítésére.”

Ökumenikus képzésünket több felekezet püspökének ajánlásával hirdetjük meg.

Végzett hallgatóink “ajánlásai” itt letölthetők.

Tájékoztatás a felvételi eljárásmenetről, az oldal alján a “Csatolt dokumentumok” közül letölthető. 

 

Csatolt dokumentumok (1)