Összesen: 1 cikk

UNIMATTER – Az egyetemisták számítanak! 

EUniWell Seed Funding nemzetközi egyetemi well-being projekt 2023/24

Célok: 

A projekt fő célja egy széleskörű, a Semmelweis Egyetem minden karára és évfolyamára kiterjedő hallgatói jóllét felmérés.

SZÁMÍTOK-E?

A kutatás fő fókuszát és újszerűségét az észlelt társas jelentőség, fontosság (perceived mattering) vizsgálata adja. Ez a pszichológiai jellemző az egyén másokkal való kapcsolataiban megélt személyes fontosságát fejezi ki, például hogy érzi, hogy tudnak róla, gondolnak rá, számít másoknak. Az észlelt társas fontosság a pszichoszociális jóllét, a pozitív önértékelés és a jobb akadémiai boldogulás egyik fontos tényezője.

Számít a hallgatók lelki állapota, jólléte. A későbbi támogató rendszerek kialakítását meghatározzák a mostani kutatásból kapott eredmények. Számítunk a válaszaitokra, véleményetekre!

Kitöltöm a kérdőívet

HOGY VAGYOK, MIKOR JÓL VAGYOK?

Az online kérdőív főbb kérdéskörei:

 • szubjektív megélt jóllét
 • pszichoszociális egészségmutatók
 • észlelt fontosság
 • önértékelés
 • vizsgaszorongás, halogatás
 • társas kapcsolatokban megélt pozitív érzések

A cél ezzel felmérni, mely pszichoszociális tényezők segítik a hallgatókat a magasabb szubjektív jóllét és jobb akadémiai teljesítmény elérésében.

A kérdőíves kutatásban részt vevők között témához illeszkedő ajándékokat sorsolunk ki: 27 férőhelyet ajánlunk fel különböző önismereti foglalkozásokra. A sorsoláson való részvételt a kérdőív kitöltése során jelezheted. A programok a 2024/25-ös tanév őszi szemeszterében kerülnek megvalósításra. 

2×6 fő – 2 órás művészetterápiás foglalkozás (magyar nyelven)
10 fő –  4 órás pszichodráma alapú önismereti foglalkozás (magyar nyelven)
10 fő –  4 órás élményterápiás alapú önismereti foglalkozás (angol nyelven)
5 fő  – 3 alkalmas egyéni konzultáció – egyéni választás szerint segítő beszélgetés, pszichológiai konzultáció, párkapcsolati konzultáció(magyar vagy angol nyelven), szupervízió

 

 

A PROJEKT MENETE

1. Az online kérdőíves adatfelvétel tervezett ideje: 2024. május-június (célcsoport: teljes SE hallgatói közösség)

KVANTITATÍV KUTATÁS: CÉLJA A HALLGATÓK KÖRÉBEN MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN TÖRTÉNŐ ÁLLAPOTFELMÉRÉS

2. A fókuszcsoportos interjúk tervezett ideje: 2024. június 5 (15:00-17:00), június 11 ENG (17:00-19:00), június 12 (12:00-13:30)

KVALITATÍV KUTATÁS: CÉLJA A KÉRDŐÍVES FORMÁBAN NEM MEGISMERHETŐ TÉNYEZŐK KÖZÖS FELTÁRÁSA

3. Jóllétet támogató workshop tervezett ideje: 2024. június 11 (13:00-16.00), június 12 ENG (14:00-17:00), június 21 (10:00-13:00)

TÁMOGATÓ INTERVENCIÓ: CÉLJA AZ INTERVENCIÓK ELKEZDÉSE, AZOK HATÉKONYSÁGMÉRÉSÉNEK ELINDÍTÁSA

4. Adatelemzés: 2024. július-augusztus

Elsődleges elemzések: Cél, hogy a nemzetközi partnerekkel együtt megismerjük a kutatás legfontosabb elsődleges eredményeit, validáljuk a fontosság mérőeszközöket, felmérjük az általános jóllét mutatókat és ezek alapján meghatározzuk a legfontosabb intervenciókat igénylő területeket

5. Eredmények ismertetése: 2024. augusztus – szeptember

Elsődleges elemzések ismertetése: az  EUniWell Nyári Egyetem folyamán az eredményeket elkezdjük ismertetni az érintettekkel. Ezután a honlapon is elkezdjük a rövid, közérthető tájékoztatást, hogy a diákok maguk is megismerhessék az eredményeket.

6. Projekt második fázis: 2024. szeptembertől

A projekt célja, hogy mindezek ismeretében valós támogató lépések szülessenek a diákok jólléte érdekében. A közös átbeszélést követően tehát a konkrét intervenciók, és rendszerek kiépítése a 2024/2025 őszi félévtől kezdődik el.

UniMatter program időpontok

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A kutatás része egy nemzetközi kutatási együttműködésnek, így a fenti kérdéseket több európai felsőoktatási intézményre összesítve is megvizsgáljuk.

A projektben részt vevő partnerintézmények:

 • Birminghami Egyetem
 • Firenzei Egyetem
 • Linnaeus Egyetem
 • Nantes Egyetem
 • Semmelweis Egyetem

Az UniMatter program EUniWell Projekt koordinátora: Camilla Matera, Firenzei Egyetem

A Semmelweis Egyetem projektkoordinátorai: a Mentálhigiéné Intézetének munkatársai: Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta, Dr. Albert Fruzsina és Dr. Papp Zsuzsanna

Érdeklődni az alábbi email címen lehet: papp.zsuzsa@semmelweis.hu

A kutatást a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományis és Kutatásetikai Bizottsága hagyta jóvá (SE RKEB 259/2023).

 

Összesen: 1 cikk