Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Kedves Leendő Hallgató!

Szeretettel várjuk
Az innováció szerepe az aktív idősödésben és a gondozásban 
kreditpontos online továbbképző tanfolyamunkon. Kérjük, olvassa el levelünket, amellyel szeretnék kedvet csinálni a jelentkezéséhez.
 

Az idősödés az öregedő társadalmak egyik nagy kihívása. Olyan e-tananyagot állítottunk ezért össze a szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek számára, amelyet a legfrissebb nemzetközi és hazai kutatások, modellprogramok eredményeinek feldolgozásával alakítottuk ki.

A tananyagban nemcsak sokrétű és egymással összefüggő problémákat elemzünk, de egyben innovatív megoldásokat, követhető vagy adaptálható jó példákat és tanácsokat adunk. És ez az, ami „online kurzusunkat” különlegessé teszi. 

Továbbképző Intézmény: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézete

A tanfolyam elvégzésével megszerezhető kreditpontok:

– szociális szakemberek részére: 16 kreditpont a szabadon választható továbbképzési program kategóriában,
– egészségügyi szakdolgozók részére: 13 kreditpont a szabadon választható elméleti továbbképzés kategóriában,
– orvosok részére20 kreditpont a szabadon választható kategóriában.

A tanfolyam óra száma: 40 tanóra

Előnye: teljes egészében egyéni beosztás szerint, munkahelyről vagy otthonról is elvégezhető, csak internetkapcsolatra vagy mobilinternetre van szükség!

Szakmacsoportok:

Szociális szakemberek a következő területekről: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, idősek klubja, gondozási központ, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek lakóotthona

Egészségügyi szakdolgozók: felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport, egészségügyi menedzsment szakmacsoport, rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport

Orvosok részére: háziorvostan, geriátria

Jelentkezés és további információ

Horváthné Varga Erika

varga.erika4@public.semmelweis-univ.hu

Részvételi díj:
szociális szakemberek: 9.500 Ft
egészségügyi szakdolgozók és orvosok:10.500 Ft

Jelentkezési lehetőség: folyamatos

Teljesítés határideje: a teljesítésre a hozzáférés megadásától számítva 3 hónap áll rendelkezésre.

Jelentkezését várjuk:
Prof. Dr. Széman Zsuzsa PhD, habil. egyetemi tanár