Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

A felvételi eljárás célja

A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.  

Jelentkezés a képzésre

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés beérkezési határidejét 2022. januárjában tesszük közzé.

Jelentkezés pontos módját később tesszük közzé.

Hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül – 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.  

Felvételi vizsga

A felvételi időpontját 2022. tavaszán tesszük közzé.

A Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A felvételi két részből áll, melyek egy napon kerülnek lebonyolításra: délelőtt csoportos beszélgetés (90 perc), délután egyéni motivációs beszélgetés (kb. 30 perc személyenként).

Pontos időpontok később kerülnek kihirdetésre. A felvételi eljárás során az alábbi szempontok alapján összesen 50 pont szerezhető: a) A mediációs gyakorlat kialakítása szempontjából releváns személyes adottságok, szakmai életút és motiváció: maximum 25 pont b) Kommunikációs és segítői készségek: maximum 25 pont  

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik. A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt. A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően. A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.