Záróvizsga bizottság szerinti beosztását a szakcsoport intézi, a Neptun rendszerben a tanulmányi ügyintézők jelentkeztetik a hallgatókat. Ennek feltételei: – mintatanterv követelményeinek teljesítése, – határidőre leadott szakdolgozat, – legalább elégséges opponensi minősítés, – teljesített pénzügyi kötelezettségek (nincs „aktív” pénzügyi tétel).

Záróvizsga határideje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 59. § (1) bekezdés d) pontja alapján: „Megszűnik a hallgató jogviszonya, az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján.”

Nftv. 50. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

„A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”