A Doktori Műhely célja az Interdiszciplináris társadalomtudományok doktori program hallgatói által végzett kutatások összefogása, az egyéni témavezetéseken túl a hallgatók munkájának támogatása.

Minden félévben két-két Doktori Műhelyre kerül sor, amelyeken a részvétel kötelező a programunkba járó hallgatók számára.

Az őszi félév műhelyeinek témái:

  • október: I. évfolyam hallgatóinak bemutatkozása, tématervük ismertetése; II. évfolyam hallgatóinak kutatási beszámolója
  • január: kéziratok benyújtása és kiscsoportos bírálata és vitája

A tavaszi félév műhelyeinek témái:

  • március-április: rövid kutatási beszámolók; PhD napokra készített prezentációs tervek és absztraktok bemutatása, megvitatása
  • május-június: PhD napokra készített prezentációk (poszterek, poszterelőadások és előadások) bemutatása, megvitatása

Minden tanév végén, június 30-ig kell benyújtani az ún. Progress check portfólió mappát, amelyben minden Doktori Műhelyre készített prezentáció és dokumentáció, illetve a szakmai visszajelzések jegyzőkönyve szerepel. Emellett a doktori hallgatók minden hónap 10-ig egy online kérdőív kitöltésével adnak számot munkájukról (a kutatásuk előrehaladásáról, a szakirodalmak olvasásáról, a témavezetőikkel való konzultációkról, konferenciarészvételükről és egyéb, a doktori folyamatukhoz kapcsolódó szakmai tevékenységükről). A portfóliómappa ezt az egész éves előrehaladási dokumentációt is tartalmazza. 

A Doktori Műhely vezetője: Dr. Danis Ildikó tudományos főmunkatárs (danis.ildiko@semmelweis.hu)