Kedves Leendő Hallgató!

Kíváncsi, hogy mit is ad képzésünk?   Olyan jártasságot, ami segíti, hogy ne csak megismerje, felismerje, de válaszokat is tudjon adni az idősödés kihívásaira. Mégpedig a gyakorlatban megvalósítható válaszokat. Mindezzel nemcsak megszerzi azt a kreatív képességet, amely megkönnyíti a szakterületén a kihívások kezelését, de az állandó „fejtörés”, az „alkotás” Önnek is örömet fog szerezni.

Reméljük hamarosan hallgatóink között üdvözölhetjük.

 Dr. Széman Zsuzsa Ph.D.

 professor emerita


A képzés bemutatása

A népesség elöregedése miatt az aktív idősödés és az innováció Magyarország és Európa számára is kulcsfogalommá vált. Az idősödéssel összefüggő problémák innovatív kezelése, valamint az idősödés pozitív szemléletének egyéni, közösségi és társadalmi szintű formálása társadalmi érdek.

Az aktív idősödés a lehetőségek optimalizálása, hogy az életkor előrehaladtával a legmagasabb szintű életminőséget érjük el. Fő cselekvési területei az egészségmegőrzés, a társadalmi részvétel és a biztonság.  Az aktív idősödés az élethosszig tartó személyiségfejlődés optikájában, és az egyén testi-lelki szükségleteinek figyelembe vételével lehetőséget teremt arra, hogy az emberek minél tovább és minél teljesebb mértékben integrált részei lehessenek társadalmuknak.

A lehetőségek optimalizálásához elengedhetetlen az innováció fogalmának, fajtáinak, speciális aspektusainak és trendjeinek megismerése; a prevenciós és fejlesztési lehetőségek felismerése, megtervezése, menedzselése és kompetencia alapú megvalósítása.

A társadalom elöregedéséből fakadó kihívások az élet valamennyi területét érintik, számos élethelyzetben és munkahelyen megkerülhetetlenek, azonban tekintetbe kell vennünk az átlagéletkor kitolódásával együtt járó lehetőségeket. Szükségessé vált egy olyan interdiszciplináris megközelítésű képzés, amely támpontokat nyújt az idősödéssel összefüggő problémák megoldásához és eszközöket ad az új lehetőségek feltárásához, az idősbarát (age-friendly) szemlélet megvalósításához.

Ezekre a kihívásokra kívánt válaszolni a Mentálhigiéné Intézet az Aktív idősödés szakirányú továbbképzés kidolgozásával (a szak korábbi neve: Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés). A képzés célja, hogy a szakemberek a megfelelő kompetenciák birtokában, innovatív gyakorlatokat, jó példákat, sikeres modellprogramokat adaptáljanak, alakítsanak ki és  terjesszenek a lehető legszélesebb körben.