A SE Mentálhigiéné Intézet Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzése egy olyan, két féléves szakirányú továbbképzés, amely mind a nonprofit, mind a forprofit munkahelyek dolgozóinak szól. A stúdium célja olyan munkatársak, vezetők, HR dolgozók, trénerek, stb. továbbképzése, szemléletformálása, akik fontosnak tartják munkahelyükön a kollégák lelki egészségének védelmét, a termékeny munkát elősegítő munkahelyi kultúra kialakítását.  A képzés során a hallgatók a releváns pszichológiai alapok mellett számos gyakorlati ismerettel gazdagodnak, melyek alkalmazásával  képesek lesznek mind saját életükben, mind pedig munkahelyi környezetükben a mentális egészség fenntartására, javítására. Célunk, hogy a képzést elvégezve a hallgató képes legyen munkahelyén a mentális egészségvédelem fontosságát különböző módokon és fórumokon hitelesen képviselni, gyakorlati ismeretein keresztül pedig változást, javulást elérni e téren. 

Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzésünket ajánljuk alapdiplomával rendelkező bármilyen szakterületen dolgozó munkavállalóknak,

 • akik szeretnék megérteni és felismerni a munkahelyi kapcsolataikon keresztül érvényesülő pszichés folyamatokat,
 • akik munkahelyi környezetük és munkatársi kapcsolataik alakítójává kívánnak válni, hozzájárulva ezzel a hatékony és minőségi munkavégzéshez,
 • akik átfogó elméleti pszichológiai ismeretek megszerzésével szeretnék tudatosítani a munkahelyi környezetben zajló mentális folyamatokat,
 • akik szeretnék a mentálhigiénés szemléletet a munkahelyükön alkalmazni,
 • akik számára nem tabu, hogy munkavégzésünk során érzéseinkkel együtt jelen lévő emberek vagyunk.

A képzést ajánljuk olyan kulcspozíciókban lévő vezetőknek,

 • akik számára fontos a saját és a rájuk bízott munkavállalók mentális jólléte,
 • akik mélyebb megértésre törekednek az általuk vezetett cég, iroda, részleg, munkacsoport, team csoportdinamikai folyamatait illetően,
 • akik terjeszteni szeretnék munkahelyükön a mentálhigiénés kultúrát,
 • akik munkahelyük mentálhigiénés szemléletformálásán dolgoznak,
 • akik emberközpontú, élhető és hatékony vállalatot építenek.

A négy féléves, általános Mentálhigiéné szakirányú továbbképzéstől alapvetően különbözően az itt elsajátított ismeretek a munkahelyi pszichés jóllét és mentálhigiénés kultúra fenntartására és fejlesztésére fókuszálnak. Ebből következően a képzés elvégzését azoknak is ajánljuk, akik már végzett mentálhigiénés szakemberek, vagy a jövőben tervezik az általános Mentálhigiéné szakirányú továbbképzés elvégzését is.

Képzésünkön az alábbi ismeretek és készségek sajátíthatóak el:

 • elméleti ismeretek:
  • átfogó pszichológiai alapismeretek a fejlődéslélektan, személyiségpszichológia, pszichopatológia, szociálpszichológia, szervezetpszichológia területéről
  • munkahelyi mentálhigiéné alapjai
  • személyközpontú segítés pszichológiája
  • krízislélektan
  • szenvedélybetegségek
  • stresszkezelés
  • kiégés prevenció
 • gyakorlati ismeretek:
  • munkahelyi mentálhigiéné
  • önismeret és önismeret intenzív tréning
  • a személyközpontú segítés módszertana

A Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés elvégzésével a jelentkező munkahelyi mentálhigiénés szakemberré válik, aki

 • képes tudatosan reflektálni saját pszichés folyamataira,
 • felismeri munkatársai pszichés állapotait, a különböző krízishelyzeteket, szenvedélybetegségeket, kiégést, ezekre hatékonyan tud reflektálni és közbeavatkozni,
 • átlátja a csoportdinamikai folyamatokat és képes ezekre hatni,
 • ismeri a munkahelyi mentálhigiénés eszközöket, a különböző kommunikációs és konfliktuskezelő technikákat,
 • jártas a stresszkezelő technikák alkalmazásában,
 • képes a mentálhigiénés szemléletű közösségépítésre,
 • képes rendszerekben gondolkodva problémát megoldani.

Hogyan tovább a képzés után?

A Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés elvégzésével a jelentkező szemlélete formálódik, eszköztára és ismeretei bővülnek, a megszerzett tudással és képességekkel gazdagodva saját szakterületén tevékenykedik tovább, egy minőségibb és hatékonyabb munkahelyi jelenléttel. Ez a minőségibb és hatékonyabb munkahelyi jelenlét nem csupán munkatársi kapcsolataira, hanem az adott szervezet egészére jótékony hatású, mind emberi, mind szervezeti szinten segíti a mentálhigiénés kultúra terjesztését. A kulcspozícióban lévő vezetők ill. a különböző mentálhigiénés szemléletű programok, feladatok megvalósítására kijelölt munkavállalók ezáltal meghatározó szereplőivé válnak a munkahelyük sikerességét és eredményességét támogató folyamatokban.