Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvi.hu-n megadott e-mail cím hibás! A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajzot, valamint motivációs levelet kérjük a jelentkezes.mhi@semmelweis.hu e-mail címre küldeni!

 

INFORMÁCIÓK A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete szociális munka mesterképzést hirdet 2023. szeptemberétől. A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk.

A képzés vezetője: Dr. Pilinszki Attila egyetemi docens

A képzés időtartama: 4 félév (120 kredit)

A képzés célja: a szociális munka professzionálisabb végzésén túl hallgatóinkat felkészítjük vezetési feladatok (döntési alternatívák kidolgozása; szolgáltatások tervezése, menedzselése, értékelése) ellátására. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések, és a rendszerszemléletű integráció. A mesterképzés egyetemi oklevéllel zárul, amelyben a feltüntetett szakképzettség: okleveles szociális munkás.

Költségtérítés: a önköltséges formában a fizetendő díj 390.000 Ft/félév.

A jelentkezés módja: A képzésre való jelentkezés a Felsőoktatási Felvételi eljárás keretében történik e-felvételivel a felvi.hu-n keresztül.

A jelentkezés határideje: 2023. február 15.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok a teljes kreditérték beszámításával: a szociális munka és a szociálpedagógia főiskolai (BA) szakok.

A nem szociális munka illetve szociálpedagógia főiskolai végzettséggel rendelkező jelentkezők számára a szükséges kreditelismerésről szóló kérvényt leadni, ami letölthető itt. A kérvényt a felvi.hu-n leadott jelentkezést követően kérjük leadni, legkésőbb 2023. május 12-ig World formátumban Bartik-Vári Andrea oktatásszervező részére a következő e-mail címre: vari.andrea@semmelweis.hu.

Emellett szükség van postai úton való leadásra is a következő címre:

Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet 1428. Bp, Pf. 2. A borítékon kérjük feltünteni, hogy BIZALMAS.

A kérvény első oldalán található egy kitöltési útmutató, kérjük, hogy ez alapján töltse ki a dokumentumot.

Felvételi követelmény:

A felvételi elbeszélgetésen a jelentkező szakmai alkalmasságát, motivációját, a különböző társadalmi jelenségek elemzésének képességét, valamint tudományos kutatómunka iránti érdeklődését vizsgálja a felvételi bizottság. Fontos szempontként jelenik meg a szakmai tapasztalat és a rendszerben való gondolkodás.

A felvételi időpontja: 2023. tavaszán tesszük közé a felvételi napokat.

A felvételi eljárási díj  összege 4000 Ft, melyet számla alapján átutalással tud kifizetni (számlát a későbbiek folyamán fogjuk küldeni).

Nyelvvizsgával kapcsolatos információ: A felsőoktatási tv alapján: 40 § (4)122 “Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.” A bemenethez tehát nem szükséges nyelvvizsga.

Többletpontként elfogadható szakirányú továbbképzések – addiktológiai konzulens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, ifjúságsegítő, igazságügyi szociális tanácsadó, lelkigondozó (szociális és családsegítő, sport és ifjúsági, kórházi lelkigondozói szakirány), mediátor, mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, szociális terepgyakorlat-vezetés, szociális igazgatás, szociális menedzser, szupervizor, iskolai szociális munka, idősügyi interaktív életút-tanácsadó, alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés.

Felvételi pontok számítása: Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Összpontszám:

 • szakmai és motivációs beszélgetésen szerezhető: maximum 95 pont
 • többletpontok: maximum 5 pont

Többletpontok:

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 1 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • szakirányú továbbképzés: 3 pont
 • szakmai publikáció: 3 pont
 • szociális szakvizsga: 3 pont