INFORMÁCIÓK A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete szociális munka mesterképzést hirdet 2024. szeptemberétől. A képzést levelező tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk.

A képzés vezetője: Dr. Pilinszki Attila egyetemi docens

A képzés időtartama: 4 félév (120 kredit)

A képzés célja: A képzés főbb célkitűzései a Képzési és kimeneti követelményekhez igazodva elősegíteni a hallgatók szakmai fejlődését az alábbi területeken: segítők jólléte; szociális munka módszereinek és eszközeinek professzionális használata; szolgáltatásfejlesztés és innováció.
A mesterképzés egyetemi oklevéllel zárul, amelyben a feltüntetett szakképzettség: okleveles szociális munkás.

Költségtérítés: a önköltséges formában a fizetendő díj 390.000 Ft/félév.

A jelentkezés módja: A képzésre való jelentkezés a Felsőoktatási Felvételi eljárás keretében történik e-felvételivel a felvi.hu-n keresztül.

A jelentkezés határideje: 2024. február 15.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok a teljes kreditérték beszámításával: a szociális munka és a szociálpedagógia főiskolai (BA) szakok.

A nem szociális munka illetve szociálpedagógia főiskolai végzettséggel rendelkező jelentkezők számára a szükséges kreditelismerésről szóló kérvényt leadni, ami letölthető itt. 
A kérvényt a felvi.hu-n leadott jelentkezést követően kérjük leadni, legkésőbb 2024. május 10-ig World formátumban Lőrincz Beáta oktatásszervező részére a következő e-mail címre: lorincz.beata@semmelweis.hu.

Emellett szükség van postai úton való leadásra is a következő címre:

Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet 1428. Bp, Pf. 2. A borítékon kérjük feltünteni, hogy BIZALMAS.

A kérvény első oldalán található egy kitöltési útmutató, kérjük, hogy ez alapján töltse ki a dokumentumot.

Felvételi követelmény:

A felvételi elbeszélgetésen a jelentkező szakmai alkalmasságát, motivációját, a különböző társadalmi jelenségek elemzésének képességét, valamint tudományos kutatómunka iránti érdeklődését vizsgálja a felvételi bizottság. Fontos szempontként jelenik meg a szakmai tapasztalat és a rendszerben való gondolkodás.

A felvételi időpontja: 2024. május 8. és május 13.

A pontos időponttal kapcsolatban minden jelentketekzőt külön tájékoztatunk.

A felvételi két részből, egy csoportos részből és egy személyes szakmai elbeszélgetésből áll. A felvételi a szakmai gondolkodás, valamint a kritikai hozzáállás vizsgálatára irányul, ezért felkészüléshez szükséges irodalmat nem adunk meg. Délelőtt a csoportos felvételivel kezdünk. A délutáni egyéni beszélgetés során minden jelentkező választ egy témát (pl: hajléktalanság, szenvedélybetegség…), így mindenki a számára leginkább otthonos területet mutathatja be a megadott szempontok alapján. A felvételi csak akkor érvényes, ha a délelőtti és a délutáni részen is részt vesz a jelentkező.

A felvételi eljárási díj  összege 4000 Ft, melyet az mhi.semmelweis.hu oldalon keresztül tud befizetni, bankkártyás fizetéssel vagy átutalással.

Nyelvvizsgával kapcsolatos információ: A felsőoktatási tv alapján: 40 § (4)122 „Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.” A bemenethez tehát nem szükséges nyelvvizsga.

Többletpontként elfogadható szakirányú továbbképzések – addiktológiai konzulens, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, ifjúságsegítő, igazságügyi szociális tanácsadó, lelkigondozó (szociális és családsegítő, sport és ifjúsági, kórházi lelkigondozói szakirány), mediátor, mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, szociális terepgyakorlat-vezetés, szociális igazgatás, szociális menedzser, szupervizor, iskolai szociális munka, idősügyi interaktív életút-tanácsadó, alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés.

Felvételi pontok számítása: Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Összpontszám:

 • szakmai és motivációs beszélgetésen szerezhető: maximum 95 pont
 • többletpontok: maximum 5 pont

Többletpontok:

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 1 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • szakirányú továbbképzés: 3 pont
 • szakmai publikáció: 3 pont
 • szociális szakvizsga: 3 pont