Gyakori kérdések:

Milyen a felvételi eljárás? Kik felvételiztetnek? Hogyan értesül a jelentkező a felvételi eredményéről?

Felvételi eljárás:

-Legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik,

-egy felvételi interjúból (kb. 20-30 perc személyenként) áll, ahol a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálják. (Lexikális felkészülést nem igényel.)

-Az interjú célja annak feltérképezése, hogy a jelentkező

  • tudja-e hasznosítani a képzésen elsajátítható ismereteket és készségeket pl. munkájában vagy társadalmi szinten,
  • mennyire motivált a képzésben való részvételre,
  • mennyire nyitott az interaktív, alkotó csoportmunkára,
  • adottak-e számára a technikai feltételek a blended-learning típusú képzéshez.

Fontos felvételi szempont továbbá a megfelelő szintű önreflexió (az a képesség, ahogy a jelentkező a saját életére, kapcsolataira, munkájára reflektál, és a felmerülő nehézségekkel megküzd).

A felvételi pontszámok számítása:

A jelentkező a felvételin maximum 100 pontot érhet el:

a) felvételi egyéni interjún maximum 96 pont,

b) többletpontként legfeljebb 4 pont szerezhető.

Az Aktív idősödés szakirányú továbbképzésen a meghatározott 100 ponton belül a jelentkezőnek többletpontként:

  • a) államilag elismert legalább középfokú A, B vagy C típusú angol nyelvvizsgáért 2 pontot,
  • b) más idegen nyelvből legalább középfokú államilag elismert A, B, C típusú nyelvvizsgáért 1 pontot,
  • c) lelkigondozó vagy mentálhigiénés vagy idősügyi témájú szakirányú továbbképzésen szerzett oklevélért 2 pontot kap a felvételiző.

Felvételt nyer:

Az a jelentkező, aki legalább 70 pontot elér, továbbá a felvételi jelentkezési dokumentációja rendben van.

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés:

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

A döntésről a jelentkező elektronikus úton, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárultát követően, várhatóan augusztus közepéig. Aki nem nyer felvételt, postai úton kapja meg a határozatot


Milyen előképzettséggel kell rendelkezni?

Legalább alapképzési szakon szerzett diploma bármely képzési területen.


Mikor lesz a felvételi?

2024. augusztusban, előzetes beosztás szerint, hivatalos behívó levél alapján.

Mikor lesz a pótfelvételi?

Az információ később kerül feltöltésre.

Mennyi a tandíj?

A tandíj 225.000,- Ft/félév.

Hol találom a befizetésekkel kapcsolatos szabályokat?
– A hallgatókat érintő szabályzatok az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallgatói követelményrendszerében találhatóak:
– És Intézetünk honlapján a Tanulmányi ügyek menüben:
Amennyiben további kérdése van, kérjük, hogy e-mailben jelezze Horváthné Varga Erika oktatásszervező felé a következő címen: varga.erika4@semmelweis.hu
 

Van-e felső korhatár?

Nincs.


Mikor vannak az első félév képzési alkalmai?

Az őszi félév képzési időpontjai a Képzési alkalmak 2024/2025. menüpont alatt megtalálhatóak.


Mennyit lehet hiányozni?

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. §. 7. pontjának megfelelően: ((https://semmelweis.hu/ekk/files/2015/01/Tanulmanyi_es_Vizsgaszabalyzat_EKK.pdf)

„Az adott tárgyból a félév végi aláíráshoz a gyakorlatok és az előadások 75 %-án való részvétel szükséges.”


Mely napokon van a képzés?

Félévente összesen 5 képzési alkalom van. A 2024. szeptemberben induló évfolyamnál várhatóan minden alkalom egy teljes napot (szerda) és két fél napot (csütörtök és péntek délután) vesz igénybe. Az oktatás szerdai napokon fizikai jelenléttel, csütörtök és péntek délutánonként pedig online zajlik.


Mi történik, ha nem tudja fizetni a tandíjat?

Amennyiben a tandíjfizetés nem történik meg, az aktuális félévre nem tud beiratkozni/bejelentkezni a hallgató, azon nem vehet részt.


Van-e lehetőség részletfizetésre?

A tandíj több részletben történő befizetésére nincs lehetőség.