A szakdolgozat (záródolgozat) követelményeivel, leadásával és a záróvizsgával kapcsolatos részletes információkat az adott szak tanterve, ill. az adott szak oktatásszervezője által közzétett tájékoztató tartalmazza.

Korábbi évfolyamból visszatérő hallgatónak előzetesen e-mailben kell egyeztetnie az adott szak oktatásszervezőjével, vagy tanulmányi ügyintézőjével különös tekintettel a Nemzeti felsőoktatási törvény 50. § (3) bekezdésére, mely szerint a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A plágiumszabályzat – mely itt letölthető – a SE EKK Mentálhigiéné Intézet minden hallgatójára vonatkozik. 

A záróvizsgák pontos idejéről és helyéről az adott szak oktatásszervezője, ill. tanulmányi ügyintézője e-mail-ben küld értesítést azon hallgatók részére, akiknek szakdolgozata elfogadásra került.