A Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési Szak posztgraduális, levelező képzés segítő foglalkozású szakemberek részére. A leegyszerűsítő mindennapi szóhasználattól eltérően segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A program nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, azaz nem egy újabb „szakma” elsajátítására irányul. Nem másoddiplomásokat képez, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat, lelkészeket, vezetőket, stb.. A cél olyan komplex (mentálhigiénés) szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók segítő munkájukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni.

Azáltal válnak „jobb” tanárokká, lelkészekké, orvosokká, nővérekké, szociális munkásokká, hogy

 • növekszik pszichoszociális kompetenciájuk;
 • több oldalról képesek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a lelki egészséget befolyásoló helyzeteket, jelenségeket;
 • növekszik önismeretük, reflexiós képességük
 • tudatosabbá válnak és ezáltal bővülnek cselekvési lehetőségeik;
 • nyitottabbá és felkészültebbé válnak a társszakmákkal, intézményekkel való együttműködésre, annak fejlesztésére. 

A cél:  pozitív változások előmozdítása elsősorban a saját munkaterületen. A mentálhigiéné tehát nem áll meg a szavaknál; a mentálhigiéné cselekvéstudomány. Ennek megfelelően a képzési program kulcsfogalmai:

 • pszichológiai és társadalomtudományi ismeretek;
 • hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés (a pszichodráma módszertanával)
 • kiégés-megelőzés;
 • interdiszciplináris együttműködés;
 • személyközpontú segítő kapcsolat (a modul klienskapcsolatok létesítését és fenntartását igényli);
 • közösségi támogató hálózatok működése;
 • lelki egészségfejlesztés és prevenció;
 • szervezetfejlesztési ismeretek. 

A következő évfolyam indulása: 2024. szeptember (2024-2026 évf.)

A szakirányú továbbképzési szak neve: mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

Képzési hely: Budapest

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: levelező

Képzés gyakorisága: általában havonta 2 nap (péntek- szombat), összesen 5 alkalom/ félév.

A 2024/25 őszi félév képzési alkalmai: szeptember 13-14., október 4-5., október 25-26., november 15-16., november 29- 30.

Intenzív hét: A képzés szerves része egy egyszeri, kihelyezett „intenzív hét” (a 2. félév utáni nyáron), mely

   • a segítő kapcsolat modul elsajátítását mélyíti,
   • külön képzési helyszínen (nem Budapesten), bentlakásos formában valósul meg,
   • kiscsoportos munkamódot alkalmaz.

Finanszírozási forma: költségtérítéses

Min. létszám: 60

Irányszám: 126

Önköltség mértéke (várhatóan): 240 000 Ft/ félév.  Az intenzív hét egyszeri költsége (szállás, ellátás) a tandíjon felül fizetendő. Ennek díja az adott helyszín függvényében kerül meghatározásra, 100-200 000 Ft/fő között alakulhat. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképesség neve: mentálhigiénés szakember

Egyéb információk: A képzés kétévente indul.