Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Új szakunk első évfolyama 2022. februárjában indul.

Megnyílt a jelentkezés a 2022 februárjában induló Mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra.

Kérjük, hogy a felvételi dokumentáció kitöltésekor és beküldésekor különösen is figyeljenek az alábbi szempontokra:

    • A számlázási adatokra vonatkozó excel táblázatot, adószámmal rendelkezők esetében a jelentkezési lapon az adószám rovatot is mindenképp kérjük kitölteni, akkor is, ha nem igényelnének amúgy számlát, mivel az egyetemi adminisztráció miatt ez mindenképp szükséges! Kérjük, hogy a formátumon ne változtassanak a kitöltéskor! (Excel táblázat formátumban maradjon a dokumentum kitöltés után is).

Jelentkezési határidő: 2021 november 15.

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
FELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Beküldési határidő: 2021. november 15.

Minden szakképzésre kötelezően elküldendő dokumentumok listája:

 

Elektronikusan

 Postai úton

1. Jelentkezési lap 

x (excel formátumban, aláírás nélkül)

x (aláírva) *

2. Diploma másolat**

x

x

3. Fényképes önéletrajz (aláírva)*

x

x

4. GDPR (adatvédelmi hozzájáruló) nyilatkozat (aláírva)*

x

x

5. Számlázási adatok

x

 

 

Szakspecifikus dokumentumok – kérjük tájékozódjon a honlapunkon az adott szaknál: semmelweis.hu/mental

 

Elektronikusan

Postai úton

6. Személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (lelkigondozó és családlelkigondozó szakokon)

x

x

7. Egyházi ajánlás (lelkigondozó és családlelkigondozó szakokon)

x

x

Postázási címünk:  Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet, 1428 Bp. Pf. 2. (Kérjük, a borítékra írja rá: BIZALMAS!)

* A dokumentumon szükséges az aláírás kék tollal!

 

**Az elektronikusan beküldött szkennelt dokumentumokat csak jó minőségű, olvasható formában fogadjuk el!

 

1) jelentkezési adatlap (töltse le a mellékelt Jelentkezési lap-ot, és ebben adja meg a kért adatokat. Elektronikusan excel formátumban küldje vissza, valamint postai úton kinyomtatva, és aláírva. )

2) hittudományi felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata (idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is)

3) Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen (például mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon, vagy mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél), vagy ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének (lélektani és társadalomtudományi ismeretek, segítő beszélgetés gyakorlata) igazolása (index-fénymásolat), melynek elbírálása a mentálhigiénés házasság- és család- lelkigondozó szak mindenkori szakvezetésének (szakfelelős és a képzésért felelős szakcsoport) jogköre.

4) Önismereti képzés igazolása, amennyiben a szakirányú képzettsége ezt nem tartalmazza, hanem attól függetlenül szerezte meg. A jelentkezés feltétele legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés / önismereti pszichoterápia, amelyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja tartott. A képzésbe lépéshez a befejezett önismereti folyamat igazolása szükséges.

5) szakmai önéletrajz (végzettségek, munkahelyek)

6) személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (bemutatkozása során kérjük térjen ki arra, hogy mi indítja Önt arra, hogy a továbbképzésre jelentkezzen) (kézzel vagy géppel is megírható)

7) felettes / elöljáró ajánlása (papoknak, lelkészeknek – püspöktől; szerzeteseknek – elöljárótól; diakónusok, hitoktatók, vallástanárok közösségvezetők – plébánostól, gyülekezet lelkészétől). Legkésőbb a felvételiig kérjük eljuttatni.

8) adatkezelési – GDPR – nyilatkozat (itt letölthető, nyomtatott betűkkel és kék tollal kitöltve és aláírva)

9) felvételi díj befizetéshez számlázási adatok ( itt letölthető, a számlázáshoz szükséges adatokat kérjük itt előre megadni)

A felvételi eljárásról a Semmelweis Egyetem számlát köteles kiállítani a jelentkező részére a számlakérőben megadott adatok alapján. A számlakérő kitöltése nélkül a jelentkező nem vehet részt a felvételi vizsgán.

A szükséges dokumentumok a hivatkozásokból letölthetőek. A teljes jelentkezési anyagot nyomtatott formában postán és elektronikusan is el kell küldeni a megadott címekre.

A hiányzó dokumentumok pótlására a határidő után két hétig, november 15-ig van lehetőség.

A jelentkezéshez kérjük, töltse le a jelentkezési dokumentumokat, majd számítógéppel töltse ki és nyomtatást követően, kék tollal aláírva küldje el a következő címekre (postán és e-mailen is kérjük):

Postai úton:

Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet

Vajkó Erzsébet részére – BIZALMAS

1428 Budapest, Pf. 2.

(Kérjük, a borítékra mindenképpen írja rá, hogy „Bizalmas”!)

E-mailen:

jelentkezes@public.semmelweis-univ.hu

 

Kérjük, hogy e-mailen az eredeti, aláírt dokumentumok szkennelt, pdf formátumú példányát küldje el. Csak jó minőségű szkennelt oldalakat tudunk elfogadni, az okos-telefonnal készített fénykép sajnos nem megfelelő.

A jelentkezési határidő – postára adás és az elektronikus elküldés határideje is: 2021. október 31. A postára adásnak meg kell történnie és a jelentkezési dokumentumoknak legalább e-mailen be kell érkezniük erre az időpontra.

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal:

Felvétellel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés: Vajkó Erzsébet

vajko.erzsebet@public.semmelweis-univ.hu / Tel: +36 20 663 2086

Képzéssel kapcsolatos további információk: Dr. Jáki Zsuzsanna

jaki.zsuzsa@public.semmelweis-univ.hu/ Tel: +36 20 6632 848

és Járay Márton, jaray.marton@public.semmelweis-univ.hu +36 30 2064551 

A felvételi eljárás lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában.

A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről a jelentkezőket a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük.

A felvételi vizsgák várható időpontja 2021. november vége – december eleje.

A felvételi eljárás díja várhatóan 6000 Ft, melyet a felvételi napján, a helyszínen kell befizetni készpénzben.

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

Az októberi határidő lejárata után, az Intézet pótfelvételit hirdethet meg,  amennyiben nincs kellő számú alkalmas jelentkező.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárulása után.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

Az induló képzésünkkel kapcsolatos további kérdéseit jelezheti a megadott elérhetőségeken.

A képzésről bővebb tájékoztatást ad: Dr. Jáki Zsuzsanna: jaki.zsuzsa@public.semmelweis-univ.hu/ Tel: +36 20 6632 848