A következő évfolyam 2024. szeptemberben indul.

Kedves Érdeklődő!

Az online jelentkezési felület itt elérhető.

A jelentkezés határidejét meghosszabbítottuk, 2024. május 20-ig van lehetőség benyújtani a jelentkezést.

A beérkezett jelentkezések feldolgozása folyamatosan történik. Visszajelzést nem azonnal, csak a beküldést követő néhány nap elteltével tudunk küldeni. Kérjük szíves türelmüket!

A jelentkezés díja: 8 000,- (A díjat a jelentkezési felületen történt regisztráció után, a jelentkezés utolsó lépéseként kell fizetni utalással, vagy bankkártyás fizetéssel.)

Kérdés esetén segítség kérhető az alábbi e-mail címen: 

fulop.henriett@semmelweis.hu

A jelentkezés beadásának határideje: 2024. május 20.

Változás!!! A felvételi vizsgák TERVEZETT időpontja: 2024. június 13., 14.

A felvételiről a jelentkezőt e-mailben (és külön kérésre postai úton) értesítjük legkésőbb 2 héttel a felvételi időpontja előtt.

Kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjék magával hozni a felvételire:

 • eredeti diploma (ellenőrzés céljából – 1 db eredeti diploma, melyre a képzés ráépül)
 • szakirányú végzettség igazolása, vagy ennek hiányában az ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének igazolása (index fénymásolata),
 • amennyiben nem az alap vagy szakirányú képzés részeként szerezte meg, akkor legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés igazolása,
 • személyi igazolvány (külföldi állampolgárság esetében útlevél)
   
  A felvételi két részből áll: személyes meghallgatásból és csoportos interjúból.

A személyes meghallgatásra mindenkit egy adott időpontra hívunk, de a szükséges adminisztráció miatt előfordul, hogy várakoznia kell, és az interjúk időtartamát sem tudjuk pontosan bemérni.

     Csoportos interjúra délután kb. 1330 órai kezdettel kerül sor, időtartama kb. 2 óra, így a teljes felvételi vizsga várhatóan du. 15.30 órakor ér véget.

Kérjük pontos megjelenését, mivel a csoportos interjú miatt nem lehetnek csúszások.

A felvételi eljárás lényege nem a lexikális tudás mérése, hanem a felvételhez szükséges attitűdök vizsgálata, mivel a képzés célja, hogy a hallgató fejlődjön segítő foglalkozásának gyakorlásában és a csoportvezetői munkában.

Amit biztosan várunk majd a jelentkezőtől beküldeni:

 • A felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata (idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is). Nem hitéleti diploma esetén 30 teológiai kredit igazolása, vagy annak írásos jelzése, hogy ezt mikor, milyen formában, képzésen tervezi a jelentkező megszerezni felvétele esetén az első tanév végéig.
 • Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen(például mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon, vagy mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél), vagy ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének (lélektani és társadalomtudományi ismeretek, segítő beszélgetés gyakorlata) igazolása (index-fénymásolat), melynek elbírálása a mentálhigiénés házasság- és család- lelkigondozó szak mindenkori szakvezetésének (szakfelelős és a képzésért felelős szakcsoport) jogköre. 
 • Amennyiben nincs szakirányú végzettsége lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen, hanem az egyéb tanulmányait szeretné elfogadtatni, kérjük, hogy töltse ki az itt letölthető dokumentumot és küldje be a jaki.zsuzsa@semmelweis.hu e-mail címre. Erre már most, a jelentkezés benyújtása előtt lehetőség van. Néhány héten belül a szakvezetés egyeztetése után visszajelzünk Önnek a kérelme elbírálásáról. 
 • Önismereti képzés igazolása, amennyiben a szakirányú képzettsége ezt nem tartalmazza, hanem attól függetlenül szerezte meg. A jelentkezés feltétele legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés / önismereti pszichoterápia, amelyet a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja tartott. Megkezdett önismereti folyamat esetén az első tanév végéig a képzéssel párhuzamosan is teljesíthető az önismeret,  igazolásának megszerzését az első tanév lezárásához be kell mutatni. 
 • Szakmai önéletrajz (végzettségek, munkahelyek)
 • Személyes hangvételű önéletrajz és motivációs levél (bemutatkozása során kérjük térjen ki arra, hogy mi indítja Önt arra, hogy a továbbképzésre jelentkezzen) (kézzel vagy géppel is megírható)
 • Felettes / elöljáró ajánlása (papoknak, lelkészeknek – püspöktől; szerzeteseknek – elöljárótól; diakónusok, hitoktatók, vallástanárok közösségvezetők – plébánostól, gyülekezet lelkészétől).

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal:

Felvétellel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés: 

Fülöpné Fejős Henriett oktatásszervező

fulop.henriett@semmelweis.hu / Tel: +36/1/459-1500, mellék: 56-523

Képzéssel kapcsolatos további információk:

Dr. Jáki Zsuzsanna, jaki.zsuzsa@semmelweis.hu / Tel: +36/20/6632-848

 

 

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételin szerzett pontok alapján történik.

Az áprilisi határidő lejárata után, az Intézet pótfelvételit hirdethet meg, amennyiben nincs kellő számú alkalmas jelentkező.

A felvételről – az intézményi kapacitás figyelembe vételével – a kar dékánja dönt.

A döntésről a jelentkező írásban, felvételi határozatban kap értesítést a felvételi vizsgák lezárulása után.

A felvételi döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelentkező az Egyetem rektorához címezve fellebbezéssel élhet. A fellebbezéseket az Egyetem Felülbírálati Bizottsága bírálja el.

Az induló képzésünkkel kapcsolatos további kérdéseit jelezheti a megadott elérhetőségeken.

A képzésről bővebb tájékoztatást ad Dr. Jáki Zsuzsanna: jaki.zsuzsa@semmelweis.hu/ Tel: +36 20 6632 848