A Család- és Gyermekjóléti Központok kötelező feladataként jelenik meg 2018. szeptembertől az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a köznevelési intézményekben.
 
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenysége során nyújtott szolgáltatásokkal a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segíti a pedagógusokat, gyermekeket és a szülőket a problémák mérséklésében, megoldásában, így a szociális segítő szakember szakmai kompetenciája alapján a nevelő-oktató munka kiegészítője. A szociális szakember célja az óvodás és iskoláskorú gyermekek, fiatalok szociális fejlesztése, sikeres iskolai előmenetelének támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése.
 
Ezen komplex tevékenység ellátásához a szociális segítőnek egy gyakorlatorientált, módszertani alapokat adó képzésre van szüksége. A munkakörhöz kapcsoló képzési kötelezettséget kétféle képzési formában is teljesíthetik: szakirányú továbbképzés és szakmai továbbképzés. Intézetünkben mindkét képzési formában lehetőség nyílik a szakmai továbbfejlődésre. Szakirányú továbbképzésünkről itt olvashat.