A mentálhigiénés házasság és család-lelkigondozó évfolyamunk 2022 februárjában indul.

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete akkreditált mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzést indít 2022-ben, melyet az Oktatási Hivatal FNYF/121-3/2021 iktatószámmal nyilvántartásba vett, engedélyezve a szakalapítást, majd a szakindítást.

A képzés vezetője: Dr. Jáki Zsuzsanna egyetemi adjunktus

A felvétel kritériuma: főiskolai vagy egyetemi hitéleti (teológus, hittanár, vallástanár stb.) végzettség, szakirányú végzettség lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen vagy ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének igazolása, legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés igazolása a már elvégzett szakirányú képzés részeként, vagy attól függetlenül, egyházi ajánlás és személyes alkalmasság.

A képzés időtartama: 4 félév, 375 óra (havonta 2 nap, szemeszterenként 4 hónapon keresztül, hétfő (9.30-18:50) és kedd (8.00 – 17.00) valamint két intenzív képzési hétvége keretében.

A képzés célja: 

A képzés célja hitéleti alapvégzettségű lelkigondozók továbbképzése a párok, családok lelkigondozásának specifikus területén. A képzés a primér és a korai szekunder prevenció területére fókuszál, olyan helyzetekre, amely lelkigondozói kompetenciákba tartozhat: párkapcsolati és családi problémák megelőzése, illetve korai felismerése és megfelelő ellátásba irányítása.

A házasság- és család-lelkigondozói munka főbb területei hozzájárulnak az egészséges párkapcsolati és családi működéshez, így segítséget nyújtanak a családok széthullásának megelőzésében.

Legfőbb területei: párok felkészítése a családi életre (párban, ill. csoportban); családi életciklus-váltást segítő beavatkozások (párban, ill. csoportban); párkapcsolati konfliktusok és problémák lelkigondozói kísérése egyéni settingben; párok közös problémamegoldásának lelkigondozói kísérése. Célja továbbá a spiritualitást is érintő párkapcsolati elakadásokban a párok megoldáskeresésének segítése, a spiritualitás, mint erőforrás integrációja; valamint a minél szélesebb körű, párokat, családokat érintő mentálhigiénés prevenciós programok, lelkipásztori modellek megismertetése és adaptálása.

A képzés költsége: 180 000 Ft/félév + a 2 intenzív képzési hétvége ellátási költségei (étkezés, szállás).

További információk kérhetőek:

Dr. Jáki Zsuzsanna

email: jaki.zsuzsa@semmelweis.hu;

tel: 06-20-66-328-48

Járay Márton

email: jaray.marton@semmelweis.hu

tel: +36 30 2064551