A következő mentálhigiénés házasság és család-lelkigondozó évfolyamunk 2024. szeptemberében indul.

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete akkreditált mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzést indít 2024-ben, melyet az Oktatási Hivatal FNYF/121-3/2021 iktatószámmal nyilvántartásba vett, engedélyezve a szakalapítást, majd a szakindítást.

A képzés vezetője: Dr. Jáki Zsuzsanna egyetemi adjunktus

A felvétel kritériuma: 

  1. a továbbképzésen egyetemi (MA) vagy főiskolai (BA) szintű bármely alapdiplomával részt lehet venni. Amennyiben nem hittudományi, hitéleti (teológus-lelkész, rabbi, hittanár, vallástanár, hitoktató, diakónus, zsidó közösségi szociális munkás stb.) szakos az alapdiploma, legkésőbb a 2. szemeszter végéig szükséges 30 teológiai kredit megszerzését igazolni, melyek elismertetését a hallgató a képzés szervezőivel egyezteti. A teológiai kreditek megszerzése külső intézményben lehetséges, a Semmelweis Egyetemen nem elérhető.
  2. szakirányú képesítés lelkigondozói vagy mentálhigiénés területen, vagy ezzel egyenértékű elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének (lélektani és társadalomtudományi ismeretek, segítő beszélgetés gyakorlata) igazolása; és
  3. legalább 60 óra egyéni vagy 120 óra csoportos önismereti képzés elvégzésének igazolása (akár egy képzés, pl. a szakirányú képzés részeként, akár attól függetlenül). A képzés legyen valamely, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja által tartott befejezett képzés, illetve önismereti pszichoterápia.

A képzés időtartama:

4 félév, 375 óra (havonta 2 nap, szemeszterenként 4 hónapon keresztül, hétfő (9.30-19:35) és kedd (8.00 – 17.00) valamint két, 3 napos intenzív képzési gyakorlat.

A képzés célja: 

A képzés célja pasztorációs területen szolgáló segítő szakemberek, lelkigondozók továbbképzése a párok, családok lelkigondozásának specifikus területén. A képzés a primér és a korai szekunder prevenció területére fókuszál, olyan helyzetekre, amely lelkigondozói kompetenciákba tartozhat: párkapcsolati és családi problémák megelőzése, illetve korai felismerése és megfelelő ellátásba irányítása.

A házasság- és család-lelkigondozói munka főbb területei hozzájárulnak az egészséges párkapcsolati és családi működéshez, így segítséget nyújtanak a családok széthullásának megelőzésében.

Legfőbb területei: párok felkészítése a családi életre (párban, ill. csoportban); családi életciklus-váltást segítő beavatkozások (párban, ill. csoportban); párkapcsolati konfliktusok és problémák lelkigondozói kísérése egyéni settingben; párok közös problémamegoldásának lelkigondozói kísérése. Célja továbbá a spiritualitást is érintő párkapcsolati elakadásokban a párok megoldáskeresésének segítése, a spiritualitás, mint erőforrás integrációja; valamint a minél szélesebb körű, párokat, családokat érintő mentálhigiénés prevenciós programok, lelkipásztori modellek megismertetése és adaptálása.

A képzés költsége:

195 000 Ft/félév + a 2 intenzív képzési hétvége ellátási költségei (étkezés, szállás).

További információ kérhető:

Dr. Jáki Zsuzsanna

email: jaki.zsuzsa@semmelweis.hu

tel: +36/20/6632-848