A szociális munka mesterképzés tematikája a képzési céloknál vázolt feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyagot felölelő tantárgyak körét tartalmazza. A szakon végzettek ismerik:

  • a társadalom működési szabályszerűségeit,
  • a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,
  • a szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,
  • a szociális területen felmerülő új problémák és jelenségek kritikus elemzési módozatait,
  • a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat és technikákat.

A képzés tanulmányi tájékoztatója, benne az egyes tantárgyak leírásával, követelményeivel, illetve a szakdolgozatra vonatkozó követelményekkel letölthető.

2023-2025. Tanulmányi tájékoztató

2024-2026. Tanulmányi tájékoztató