Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás

A Mentálhigiéné Intézet munkatársai


 

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Pethesné Dávid Beáta habil., egyetemi tanár

Igazgató helyettesek:

Dr. Pilinszki Attila, egyetemi docens

Dr. Török Gábor, egyetemi adjunktus

Titkárság:

Lente Boglárka

Gazdasági és személyügyekért felel:

Winczheim-Gasparik Szilvia

 

Oktató-kutató munkatársak:

Prof. Dr. Széman Zsuzsanna, Professor Emerita

Prof. Dr. Tomcsányi Teodóra, Professor Emerita

Prof. Dr. Nagy Endre, Professor Emeritus

 

Prof. Dr. Albert Fruzsina, habil., egyetemi tanár

Dr. Asztalos Bernadett, egyetemi adjunktus

Dr. Bóné Veronika, tudományos munkatárs

Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

Dr. Jáki Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Járay Márton, egyetemi tanársegéd

Dr. Joób Máté, egyetemi docens

Dr. Ládonyi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Dr. Leleszi-Tróbert Anett, egyetemi adjunktus

Dr. Semsey Gábor, egyetemi adjunktus

Dr. Somosiné Tésenyi Tímea, egyetemi adjunktus

Szabó Tünde, egyetemi tanársegéd

Dr. Török Szabolcs, egyetemi docens

 

Adminisztratív feladatokért felelnek:

Bíró Attila, műszaki ügyintéző

Bucholczné Szombathy Mária, ügyvivő szakértő, oktatásszervező

Dávid Beáta, ügyvivő szakértő, oktatásszervező

Fülöpné Fejős Henriett, ügyvivő szakértő, oktatásszervező

Gárdonyi Tibor Lászlóné (Gyöngyi), tamulmányi ügyintéző

Gasparikné Csatári Anikó, tanulmányi ügyintéző

Horváthné Varga Erika Mária, ügyvivő szakértő, oktatásszervező

Nagy Márta, tanulmányi ügyintéző

Papp Zsuzsanna Katalin, ügyvivő szakértő 

Vajkó Erzsébet, ügyintéző

Winkler Melinda, ügyvivő szakértő, EJMH szerkesztői asszisztens

Wirthné Ungváry Renáta, ügyvivő szakértő, oktatásszervező