Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Mentálhigiéné Intézet munkatársai


 

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Pethesné Dávid Beáta habil., egyetemi tanár

Igazgató helyettesek:

Dr. Pilinszki Attila, egyetemi docens

Dr. Török Gábor, egyetemi adjunktus

Titkárság:

Lente Boglárka

Gazdasági és személyügyekért felel:

Winczheim-Gasparik Szilvia Ágnes

 

Oktató-kutató munkatársak:

Prof. Dr. Széman Zsuzsanna, Professor Emerita

Prof. Dr. Tomcsányi Teodóra, Professor Emerita

Prof. Dr. Nagy Endre, Professor Emeritus

 

Prof. Dr. Albert Fruzsina, habil., egyetemi tanár

Dr. Asztalos Bernadett, egyetemi adjunktus

Dr. Bóné Veronika, tudományos munkatárs

Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

Dr. Jáki Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Járay Márton, egyetemi tanársegéd

Dr. Joób Máté, egyetemi docens

Dr. Ládonyi Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Dr. Leleszi-Tróbert Anett, egyetemi adjunktus

Dr. Semsey Gábor, egyetemi adjunktus

Dr. Somosiné Tésenyi Tímea, egyetemi adjunktus

Süki-Szjjártó Szilvia Ágnes, mesteroktató

Szabó Tünde, egyetemi tanársegéd

Dr. Török Szabolcs, egyetemi docens

 

Adminisztratív feladatokért felelnek:

Bíró Attila, rendszergazda

Bucholczné Szombathy Mária, adminisztratív koordinátor, oktatásszervező

Dávid Beáta, adminisztratív asszisztens, oktatásszervező

Fülöpné Fejős Henriett, adminisztratív asszisztens, oktatásszervező

Gárdonyi Tibor Lászlóné (Gyöngyi), adminisztratív koordinátor, tamulmányi ügyintéző

Gasparikné Csatári Anikó, adminisztratív koordinátor, tanulmányi ügyintéző

Horváthné Varga Erika Mária, adminisztratív asszisztens, oktatásszervező

Nagy Márta, adminisztratív koordinátor, tanulmányi ügyintéző

Papp Zsuzsanna Katalin, adminisztratív koordinátor

Sármásy Orsolya, adminisztratív koordinátor, EJMH szerkesztőségi titkár

Vajkó Erzsébet, adminisztratív asszisztens

Winkler Melinda, adminisztratív koordinátor, EJMH szerkesztői asszisztens

Wirthné Ungváry Renáta, adminisztratív koordinátor, oktatásszervező