Pénzügyek (tájékoztató I. és II. éves hallgatóknak)

A befizetendő díj (félévi önköltségi díj, különeljárási díj) a Neptun rendszerben tanulmányi ügyintéző által kerül kiírásra és hallgatói felületen a „Pénzügyek” menüpontban található.

Képzési díj (önköltség) összege / félév

Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú:
– 2022 évfolyam: 195.000 Ft
– 2023 évfolyam: 225.000 Ft

Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú: 165.000 Ft

Interdiszciplináris családtudomány MA: 330.000 Ft

Közösségi és családi mediáció szakirányú: 160.000 Ft 

Laktációs szaktanácsadó szakirányú:
 
– 2017-2019 évfolyam: 118.000 Ft
– 2019-2021 évfolyam: 150.000 Ft
– 2020-2022 évfolyam: 150.000 Ft
– 2021-2023 évfolyam: 150.000 Ft
– 2022-2024 évfolyam: 150.000 Ft
– 2023-2025 évfolyam: 180.000 Ft

Mentálhigiéné szakirányú: 180.000 Ft

Mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú: 180.000 Ft

 
Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú: 195.000 Ft


Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú: 290.000 Ft


Szociális munka MA: 390.000 Ft


 
Számla kiállítása – számlakérő nyomtatvány

A befizetendő díj (félévi önköltségi díj, különeljárási díj) a Neptun rendszerben tanulmányi ügyintéző által kerül kiírásra és hallgatói felületen a „Pénzügyek” menüpontban található.

 1. Magánszemély által fizetendő összegről a befizetést követően a rendszer automatikusan a hallgató nevére generál számlát (tehát nem kell számlakérő nyomtatványt kitöltenie), mely megtekinthető/letölthető pdf-ben a „Pénzügyek – Számlák” menüpont alatt.
 2. Intézményi / egyéni vállalkozói részben vagy egészben történő befizetés esetén az önköltség befizetése előtt a megadott határidőig számlakérő nyomtatványt kell kitöltve megküldeni:

szkennelve:  neptun.penzugyiosztaly@semmelweis-univ.hu e-mail címre, vagy

papír alapon: Semmelweis Egyetem Pénzügyi Igazgatóság, 1428 Budapest, Pf. 2. címre.

Az elkészített számla megtekinthető/letölthető pdf-ben a „Pénzügyek – Számlák” menüpont alatt. Aláírt, papír alapú számlát abban az esetben küld a Pénzügyi Igazgatóság, amennyiben ezen igény a számlakérő nyomtatványon kitöltésre került.

Intézményi / egyéni vállalkozói befizetés csak a kiállított számlán található bankszámlára történő átutalással rendezhető – ebben az esetben ne utaljon gyűjtőszámlára!

Amennyiben a SZÁMLA IGÉNYLŐ a megadott határidőig nem érkezik meg, úgy fizetési határidő lejártakor a számla a hallgató nevére és címére lesz automatikusan kiállítva, amely számlán utólag nem áll módunkban módosítani.

Intézményi / egyéni vállalkozói befizetéshez számlakérő nyomtatvány letölthető: SE_szamlakero_nyomtatvany

A hatályos jogszabályok szerinti online számla adatszolgáltatás miatt minden Neptunban történő kiíráshoz számlát kell kiállítani, mely számlának az adatszolgáltatás keretében a jogszabályban meghatározottak szerint be kell kerülni a NAV felületére.
A szabályos adatszolgáltatás miatt a Neptunban a céges számlákhoz kapcsolódó befizető szervezetek rögzítésekor a rendszer összeköttetésbe került a NAV adatbázisával, így automatikus ellenőrzést végez a szervezet rögzítésekor.
Viszont ezt az ellenőrzést a hallgatói webes felületen nem lehet bekapcsolni, csak az adminisztrációs felületen.

Befizetés módja I. – Magánszemély által

Csak abban az esetben, ha nem intézményi vagy egyéni vállalkozói befizetés történik.

A befizetést követően a rendszer automatikusan kiállítja a számlát a hallgató nevére, mely ezt követően nem módosítható. (Tehát aki számlát szeretne cég vagy intézmény nevére, az a „számla kiállítás” menüpontban leírtak szerint járjon el a befizetés előtt!)

 • bankkártyával (nem céges!) a Neptun rendszeren keresztül (Pénzügyek – Befizetés menüpontban)
 • gyűjtőszámlára történő utalással. A gyűjtőszámlára érkezett összeget hozzá kell rendelni a kiírt tételhez, mely csak ezt követően lesz „teljesített” státuszú.

A gyűjtőszámla használatának jellemzői (csak abban az esetben használható, ha nem intézményi vagy egyéni vállalkozói befizetés történik):

 • Az utalt összeg a következő munkanapon jelenik meg a Neptunban, mely a hallgató Neptun kódja szerint kerül a Neptunba szabad egyenlegként, amíg azt nem kapcsolja össze kiírással, az összeget a hallgató vissza is tudja indítani a saját számlaszámára, illetve egy a gyűjtőszámlán szabad egyenleget is tarthat a felmerült költségekre.
 • Az átutalt összeg csak akkor kerül a gyűjtőszámlára, ha utaláskor a megjegyzés/közlemény rovatba bekerül az „NK-” felirat és utána közvetlenül a Neptun-kód pl.: NK-123ABC
 • A gyűjtőszámlára utalt összeggel még teendője van: a kiírást össze kell kapcsolni a rendelkezésre álló egyenleggel.
 • Az összekapcsolást úgy tudja a hallgató elvégezni, ahogy egy Simplepay befizetést, azzal a különbséggel, hogy amellett választható lehetőségként megjelenik a gyűjtőszámlás fizetési mód is a kiválasztható lehetőségek között a Befizetés funkció kiválasztását követően. A gyűjtőszámlás fizetési módot választva az egyenlegén rendelkezésre álló összegből tudja a kiírás összegét kiegyenlíteni.

Fontos tudnivalók:

 • az egyes gyűjtőszámlákra csak az adott devizanemben lehet utalni. HUF-ra forintot, EUR-ra EUR-t, USD-re USD-t.
 • Visszautalni csak azonos devizanemben, és devizás gyűjtőszámla esetében csak IBAN formátumban megadott számlaszámra lehetséges, míg a HUF gyűjtő esetén csak háromszor nyolc számjegyű, magyar (GIRO) számlaszámra.
 • A HUF-os gyűjtőszámláról csak HUF-ban, az EUR gyűjtőszámláról csak EUR-ban, az USD gyűjtőszámláról csak USD-ben kiírt tételek egyenlíthetők ki.
 • A HUF, EUR és USD gyűjtőszámlák között nincs átjárhatóság (tehát a Hallgató nem teheti meg, hogy a bármely devizás gyűjtőszámlán lévő szabad egyenlegét átvezeti a forintosra és fordítva sem).

Bankszámla megnevezése

Száma

Pénzneme

IBAN szám

SWIFT (BIC) kód

HUF-os gyűjtőszámla

11784009-22236720

HUF

HU36117840092223672000000000

OTPVHUHB

EUR-os gyűjtőszámla

11763842-00882880

EUR

HU11117638420088288000000000

OTPVHUHB

USD-s gyűjtőszámla

11763842-00883018

USD

HU69117638420088301800000000

OTPVHUHB

 

Egyetemünkön csekken vagy készpénzben történő fizetés nem lehetséges.

Befizetés módja II. – Intézmény vagy Egyéni vállalkozó által

Intézményi vagy egyéni vállalkozói befizetés esetén a megadott határidőre megküldött számlakérő nyomtatvány (lsd. Számla igénylése menüpont) alapján elkészített számlán szereplő bankszámla számra (mely nem azonos a gyűjtőszámlával!) kell az önköltséget befizetni – megjegyzésben a számla sorszáma, a hallgató neve/neptun kódja szerepeljen.

A befizetésnek mindig a kiállított számla alapján kell történnie – több befizető esetében a számláknak megfelelően külön utalást kell indítani.

Az elkészített számla megtekinthető/letölthető pdf-ben a „Pénzügyek – Számlák” menüpont alatt. Aláírt, papír alapú számlát abban az esetben küld a Pénzügyi Igazgatóság, amennyiben ezen igény a számlakérő nyomtatványon kitöltésre került.

Egyetemünkön csekken vagy készpénzben történő fizetés nem lehetséges.

Befizetési határidő – befizetés igazolása

Befizetés határideje a „Határidők” menüpontban szakonként feltüntetve.

Az átutalásról, befizetésről szóló igazolást kérjük a személyes beiratkozáskor leadni, további félévek során e-mail-ben a képzés tanulmányi ügyintézője részére megküldeni.

Kérjük az önköltség befizetésével kapcsolatos fenti feltételek pontos betartását, mivel a Semmelweis Egyetem erre vonatkozó – alábbiak szerinti – hatályos szabályzati előírásai alapján ezek elmulasztása esetén a felvételt nyert jelentkezővel nem létesíthető hallgatói jogviszony, illetve az érintett nem kezdheti meg tanulmányait.

„A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató beiratkozásának, ill. a tanulmányok folytatására való bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató a kar által – az erre vonatkozóan a hallgatóval kötött megállapodásban – meghatározott önköltséget befizesse és annak hivatalos igazolását a Kar Dékáni Hivatalában/Hallgatói Információs Irodájában/Képzésért felelős oktatási-kutatási szervezeti egységben bemutassa.” [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv III. 12. rész A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről szóló szabályzat 3. § (3)]

„(6) Az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgató az önköltséget (költségtérítést) a beiratkozás, illetve a bejelentkezés előtt köteles megfizetni.” [Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv III.4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat, a 23. § [Az önköltség megállapítása, megfizetése és visszatérítése] (6)]