2023. szeptemberében újra indul mesterképzési szakunk, az

INTERDISZCIPLINÁRIS CSALÁDTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

melyre 2022. december közepétől 2023. február 15-ig a www.felvi.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni az ott szereplő információk szerint.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem családterápiás képzés, illetve nem kapcsolódik a korábbi családtudományi képzéshez.
Ez egy elméleti jellegű, társadalom-és viselkedéstudományi mesterképzés. A jelentkezők alapvégzettségére építve használható a szociális ill. egészségügyi ellátórendszerben, attól függetlenül pedig minisztériumokban, a családokkal foglalkozó más intézményekben, lehetővé teszi a doktori képzésben a részvételt, mivel a hallgatókat képessé teszi „a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, különös tekintettel a családpolitikai tervezésre és elemzésre.”
Az Interdiszciplináris családtudományi képzés nem jogosít fel intervenciós személyes munkára, csak háttértudást ad.
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi, kapcsolatelméleti és a hozzájuk kötődő módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá ezen ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek a családokkal és a közösségekkel foglalkozó szolgáltatási rendszerek, intervenciós programok integrált, tudományos alapokon nyugvó tervezésére, kifejlesztésére és koordinációjára. A családok jóllétének erősítésével hatást gyakorolnak a társadalmi folyamatokra és a tágabb társadalmi rendszerek működésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

    • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
    • szakképzettség: okleveles interdiszciplináris családtudományi szakember
    • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Interdisciplinary Family Studies

Képzési terület: társadalomtudomány

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit

A képzés levelezőképzés, félévente 5 alkalom, minden alkalommal 2 napon (hétfő és kedd).