Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy e-mailben történő megkeresés esetén, a tárgyban tüntessék fel a szak rövidített megnevezését is.

I. és II. évfolyam:

Önköltségi díj

Félévi részvételi szándékát megerősítendő kérjük, hogy a Pénzügyek menüpontban leírtak alapján járjon el.

Mesterképzés – állami ösztöndíjas hallgatók

Állami félévek felhasználásának ellenőrzése: a hallgató az Oktatási Hivatal FIR rendszeréből letölthető dokumentum alapján, félévente önmagára nézve ellenőrizze az állami félévei felhasználását: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html

Amennyiben az adatokban eltérés található, azt a hallgató köteles jelezni.

Kérelmek benyújtása

Kérelmek benyújtása a Kérelmek menüpontban leírtak és letölthető dokumentumok szerint.

Bejelentkezés (regisztráció) a Neptunban

A 2022/23/2 félévre történő bejelentkezéskor/beiratkozáskor nyilatkozat elfogadása szükséges az alábbi esetekben:
1. A 2022/23/2 félévre még nem jelentkezett be.
A 2022/23/2 félévre történő bejelentkezéssel egyidejűleg a nyilatkozat elfogadása szükséges. Nyilatkozat hiányában a félévre történő bejelentkezése, tárgy és kurzus felvétele nem lehetséges.
2. A 2022/23/2 félévre már bejelentkezett.
A nyilatkozat utólagos leadását az Ügyintézés/Kérvények felületen kell megtenni státusztól függetlenül.
3. A 2022/23/2 félévben beiratkozó új hallgatók
A nyilatkozatot a beiratkozási lap tartalmazza, nem kell külön az alábbi nyilatkozatot leadni.

Az 1-es pont esetén, a 2022/23/2 félévre aktív vagy passzív státuszra bejelentkezéskor, az alábbi elérhetőségen található leírás alapján szíveskedjen eljárni.

Tajekoztato_Bejelentkezes nyilatkozat 2022232_HU: https://neptunweb.semmelweis.hu/hallgato/login.aspx 

A beiratkozás (regisztráció) – minden jogviszonyban álló hallgató számára minden félévben kötelező – az’’Ügyintézés’’menüponton keresztül érhető el. Itt lehet a következő félévre regisztrálni, a „Beiratkozás/Bejelentkezés” linkre kattintva. Majd a „Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek” felületen megjelenő aktuális félév státuszának oszlopában „Új” státusszal szereplő sorban kattintson a sorvégi „Lehetőségek()/Beiratkozás” linkre. Ekkor megnyílik egy ablak, melyben szükséges nyilatkoznia arról, hogy „Aktív” vagy „Passzív” státusszal szeretne regisztrálni az adott félévre. A megfelelő kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia! (Ez a regisztráció csak akkor lehetséges, ha az ’Információ’ menüpontban az „Időszakok” link alatt található „Beiratkozási időszak” aktuális félév!) Intézményi beállítás alapján csak akkor tud tárgyat felvenni, ha már beiratkozott a félévre a Neptun rendszerben! (Ha „Aktív” státusszal szeretne beiratkozni a képzésre, akkor a program a biztonság kedvéért rákérdez, hogy biztosan folytatja-e a beiratkozási folyamatot, ilyenkor az „OK” gombbal tudja folytatni a beiratkozás rögzítését.)

Tárgyfelvétel és kurzusjelentkezés Neptunban

Ehhez a ’Tárgyak’ menüpontban kell kiválasztani a ’Tárgyfelvétel’ linket.

 1. Tárgylista megjelenítése: A tárgyfelvételhez a szűrésben a „Félévek” legördítő mezőben ki kell választani a megfelelő félévet, a „Tárgytípus”-nál a „Mintatanterv tárgyai” opciót bejelölve, a „Mintatantervek”-nél legördítő listából lehet beállítani a mintatantervet. A „Tárgyak listázása” gombra kattintva megjelenik a feltételeknek megfelelően szűrt tantárgylista. (Az „Egyéb szabadon választható tárgyak” opció abban az esetben használható, ha az intézmény a szabadon választható tárgyait külön, a mintatanterveken kívül kezeli. Amennyiben ebben a listában nem talál tárgyat, akkor az csak annyit jelent, hogy intézménye a szabadon választható tárgyakat is beépítette a mintatantervekbe, ilyen esetben a „Mintatanterv tárgyai” opciót válassza!)
 2. Megjelenítési, keresési, sorrendezési lehetőségek a tárgylistában: A lista tetején beállíthatja, hogy egy lapon hány tárgy adatait jelenítse meg a rendszer. Ha a lista csak több lapra fér ki, akkor az oldalszámok segítségével tud lapozni. A nyomtató ikonra kattintva ki tudja nyomtatni az adott lapot. A keresés (nagyító) ikonra kattintva megjelenik egy keresési felület a lista tetején. Itt a leugró menüből kiválaszthatja, hogy a tárgy mely adatára szeretne keresni, ezután adja meg a keresendő szöveget, és kattintson a „Keresés” gombra. Ekkor a listában már csak a megadott feltételeknek megfelelő tételek maradnak.
 3. Tárgy/Kurzus felvétele: A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a „Felvesz” linkre kattintva jelenik meg a tárgy ablaka („Tárgy adatok/Felvehető kurzusok” fül), melyben a kiválasztott tárgyhoz tartozó, az adott félévben meghirdetésre került, felvehető kurzusok szerepelnek. A kurzuslista jobb oldalán (Leírás oszlop mellett) található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani a kívánt kurzust, majd a „Mentés” gombra kattintva tudja felvenni. Több kurzust abban az esetben kell felvennie egy tárgyhoz, ha többféle kurzustípus (pl. elméleti és gyakorlati kurzus) is meghirdetésre került. Ebben az esetben minden kurzustípusból egyet-egyet kell felvennie. (Kivétel ez alól a vizsgakurzus, amit viszont minden esetben magában kell felvenni, vagyis nem vehet fel egy tárgyhoz vizsgakurzust és más típusú kurzust egyszerre.) A kurzus felvételével tudja a tárgyfelvételét véglegesíteni.

A tárgyfelvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről visszajelző üzenet tájékoztat. A visszajelző üzenetben olvasható az esetleges sikertelenség esetén a sikertelen tárgyfelvétel oka (pl. nem teljesült a tárgy/kurzus felvételi követelmény, vagy a kurzus már betelt).

Kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha:

 • teljesítette a tárgy és a kurzus felvételéhez szükséges követelményeket,
 • van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő/limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit),
 • az összes típusú kurzusból (pl. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet,
 • előzetes, vagy végleges tárgyjelentkezési időszak és kurzusjelentkezési időszak van,
 • még nem teljesítette a tárgyat korábban.

Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzus bármely adatára, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai.

 1. Tárgy leadása: Ha felvett egy tárgyat, de valamilyen oknál fogva le szeretné adni, akkor azt a ’Tárgyak’ menü ’Felvett tárgyak’ menüpontjában teheti meg. Ezen az oldalon a szűréseknél a „Félévek” legördítő listában ki kell választani a kívánt félévet, majd a Listázás gombbal láthatja azokat a tárgyakat, amelyeket az aktuális jelentkezési időszakban felvett, és itt van lehetősége kurzust változtatni, illetve leadni a tárgyait. Ha a leadandó tárgy sorában a sorvégi „Lehetőségek( )/Tárgy leadása” linkre kattint, akkor a rendszer előbb visszakérdez, hogy tényleg le akarja-e adni az adott tárgyat, és amennyiben erre igennel válaszol, akkor kerül a tárgy leadásra, és ezzel el is tűnik a felvett tárgyak listájából. A tárgyjelentkezéssel együtt ekkor a kurzusokra való jelentkezése is törlődik, erről visszajelzést is kap. (Tárgyat leadni előzetes, vagy végleges tárgyfelvételi, ill. kurzusjelentkezési időszakban lehetséges!)
 2. Kurzusváltoztatás: Ha egy már felvett tárgyánál szeretné megváltoztatni a kurzus(oka)t, ami(k)re jelentkezett, akkor ezt úgy teheti meg, hogy a ’Tárgyak/Felvett tárgyak’ felületen rákattint a tárgy sorának végén található „Lehetőségek( )/Felvett kurzus módosítás” linkre, ekkor megjelenik a „Tárgy adatok” felugró ablak, itt a „Tárgy kurzusai” fülön a kurzuslista utolsó oszlopában be kell pipálni a másik kívánt kurzus(oka)t és eltávolítani a kijelölést a leadandó kurzus(ok) sorából, majd a „Mentés” gombra kattintva megtörténik a változtatás. Az átjelentkezés megtörténtéről, illetve az esetleges hibák okairól a rendszer visszajelzést ad.
Tanulmányok szüneteltetése (passzív félév)

Amennyiben tanulmányait szeptemberben mégsem kívánja megkezdeni, kérjük, hogy erről adjon számunkra írásos tájékoztatást halasztási igény benyújtásával!

A jogviszony szüneteltetése iránti kérelem elbírálásához kérjük, hogy a „Kérelmek” menüpont csatolt dokumentumainál letölthető eredeti aláírt kérelmét a megadott határidőig juttassa el intézetünkhöz. Letölthető a Kérelmek menüpontból.

Passzív félévre való bejelentkezés módja a „Regisztráció (bejelentkezés) Neptunban” menüpontban található.

Halasztási kérelemmel csak beiratkozott hallgató élhet. I. évfolyamos hallgatóinknak felhívjuk figyelmét, hogy halasztási kérelmet csak rendkívüli, előre nem látható ok miatt áll módunkban elfogadni az első félév megkezdése előtt!

A Hallgató a halasztási időszak elteltével külön felszólítás nélkül köteles bejelentkezni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem kéri további szünetelés engedélyezését, akkor az intézmény megszünteti a jogviszonyát.

Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolvány-matricáinak érvényessége az őszi félév után március 31-én, a tavaszi félév után október 31-én lejár. Az aktuális félévre szóló érvényesítő matrica a NET fsz. 74. irodában kérhető ügyintézési időben.

Új diákigazolvány igénylésének menete megtekinthető: Diákigazolvány

I. évfolyam:
Személyes beiratkozás 

Személyes beiratkozásra csak az I. évfolyam 1. félévének megkezdése előtt van szükség. (A következő félévekre csak a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni (bejelentkezni) az aktuális félévre – aktív vagy passzív státuszra.)

Minden felvételt nyert jelentkező elektronikus úton kap tájékoztatást a felvételi eredményről szóló határozat eléréséről. A Neptun tanulmányi rendszerbe való belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót szintén elektronikus üzenetben küldjük meg.

A tanulmányok megkezdéséhez szükséges részletes információkat szakonként minden felvételt nyert jelentkező részére a Tanulmányi Csoport elektronikus úton küldi meg.

Személyes beiratkozáshoz előzetes regisztráció szükséges a tájékoztatóban megadott „doodle” oldalon.

A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük, hogy a választott napon, időben érkezzen.  Amennyiben a beiratkozáson személyesen nem tud megjelenni, a beiratkozást a „Formanyomtatványok” menüpontban letölthető kitöltött meghatalmazással és a szükséges dokumentumok bemutatásával meghatalmazottja is intézheti. Időpontot foglalni ebben az esetben is a hallgató nevére kell!

Az ügyintézési idő meggyorsításáért kérjük, hogy az előzetesen megküldött dokumentumokat olvassa el. Kinyomtatni és kitölteni nem kell, arra csak a helyszínen kerül sor:

 • önköltséges hallgatók részére hallgatói szerződés (dékáni aláírást követően a hallgató részére 1 példányt átadunk)
 • fogadalom szöveg (minden hallgató számára kötelező)
 • nyilatkozat online oktatásról (minden hallgató számára kötelező)

Beiratkozásra kérjük hozza magával az alább felsoroltakat:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító kártya, külföldi hallgatók esetén tartózkodási engedélyt
 • 1 db színes igazolványkép (amennyiben a jelentkezéshez nem küldött),
 • önköltségi díj befizetéséről szóló igazolás fénymásolata (vagy az e-mailben megküldött kérelem eredeti aláírt példánya),
 • eredeti diploma és diplomamásolat (amennyiben a felvételi során nem került leadásra),
 • nem magyar nyelvű diploma esetén hiteles magyar nyelvű fordítás,
 • Alumni nyilvántartási lap (Diplomás Pályakövetési Rendszer) – kitöltve, aláírva
 • CSAK SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS BEIRATKOZÓI: alapvégzettséget igazoló diploma angol nyelvű fordítása (Akinek az alapdiplomáját angol nyelven is kiállították, annak nem kell külön fordítás! A kiállító intézmény által kiadott fordítás is megfelelő.),
 • CSAK MESTERKÉPZÉS BEIRATKOZÓI: nyilatkozat állami félévek felhasználásáról