Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

A felvételi eljárás célja

A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

Jelentkezés a képzésre

A felvételi jelentkezés határideje: 2021. március 31.

A jelentkezés módja: a jelentkezés e-mailben ÉS postai úton történik.

  • E-mailben: kérjük a következő dokumentumok e-mailben való megküldését a következő e-mail címre: jelentkezes@public.semmelweis-univ.hu

Szkennelt dokumentumok esetén csak jó minőségű, olvasható dokumentumokat fogadunk el!

  • Postai úton: A fenti dokumentumokat a számlakérő kivételével kérjük, hogy postai úton is küldje meg a részünkre a következő címre:

Semmelweis Egyetem, EKK, Mentálhigiéné Intézet
1428. Bp. Pf. 2.
Vajkó Erzsébet részére
BIZALMAS

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot és a fényképes önéletrajzot kéken író tollal írja alá.

Hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül – 15 napos teljesítési határidővel az Intézet határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem teljesíti a felhívásban foglaltakat, úgy jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

Felvételi vizsga

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A felvételi három részből áll, melyek egy napon kerülnek lebonyolításra: csoportos beszélgetés, írásos reflexió a csoportos beszélgetésre, egyéni motivációs beszélgetés.

A felvételi vizsga időpontja: A felvételi tervezett időpontja később kerül kihirdetésre.

Helyszíne: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

 A felvételi eljárás során az alábbi szempontok alapján összesen 50 pont szerezhető:

a) Az iskolai szociális munkás gyakorlat kialakítása szempontjából releváns személyes adottságok, szakmai életút és motiváció: maximum 25 pont,

b) Kommunikációs és segítői készségek: maximum 25 pont.

(3) Az a jelentkező vehető fel a képzésre, aki legalább 40 pontot elér.

(4) Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumok a bemeneti követelmény teljesítését igazoló dokumentumok, az oklevelek, a szakmai önéletrajz és a motivációs levél.