A Mentálhigiéné Intézet története


A Mentálhigiéné Intézet létrejöttét a mentálhigiéné hazai fejlődési folyamatának köszönheti. A mentálhigiéné korszerű értelmezése, amely szerint az egészség nem csupán a betegség hiánya, szükségessé tette a lelki egészség fenntartását és fejlesztését szolgáló intézmények és képzések létrehozását.

A mentálhigiénés képzések első előfutárának azokat az ismeretterjesztő programokat tekinthetjük, amelyeket a Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohigiénés Munkacsoportja indított el 1982-ben „Lelki jelenségek és zavarok” címmel, humán segítő foglalkozású szakemberek számára.

Dr. Tomcsányi Teodóra, az Intézet alapítója 1986-ban dolgozta ki az első mentálhigiénés képzési koncepciót, 1987-től elsőként a Művelődésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézete, majd a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet adott helyet a képzésnek. Az első posztgraduális mentálhigiénés képzés egyetemi hátterét és diplomáját a Magyar Testnevelési Egyetem adta (1990).

A képzés és stábja 1995-ben került szervezetileg a Magyar Testnevelési Egyetemhez. Kezdetben az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék szakcsoportjaként működött, majd 1998-ban önálló tanszékké alakult át. Ezzel megkezdhette működését az ország első önálló, egyetemi Mentálhigiéné Tanszéke.

2000-től az egyetemi integráció keretében a Mentálhigiéné Tanszék a Semmelweis Egyetem egysége lett. A Tanszék 2004. július 1-től az oktatási és informatikai rektorhelyettes felügyelete alatt, a Semmelweis Egyetem központi szolgáltató szervezeti egységeként végezte munkáját, majd ezen keretek között 2004 őszén alakult Mentálhigiéné Intézetté.

2010-ben a Mentálhigiéné Intézet az egyik alapító intézete lett a Semmelweis Egyetem új karának, az Egészségügyi Közszolgálati Karnak.

1992-től kezdve székhelyen kívüli képzések indultak Szegeden, Szombathelyen, Budapesten, majd 1996-ban Marosvásárhelyen. Ezen képzések a Mentálhigiéné Tanszék keretében folyó képzéssel azonos szellemiségben szerveződtek, ám konkrét megvalósításukat különböző szakmai specifikumok tették változatossá. A székhelyen kívüli képzések napjainkra önálló intézményekké váltak, ezzel is gazdagítva a mentálhigiénés képzések értékteremtő sokszínűségét.

A Mentálhigiéné Intézet képzéseinek szakmai színvonalát a kezdetektől biztosította a multidiszciplináris megközelítés és a folyamatos, külföldi szakértők bevonásával végzett curriculumfejlesztés.

Intézetünk egyik alapelve, a kiemelkedően tehetséges végzett hallgatók külsős egyetemi oktatóvá képzése nem csupán programjaink szakmai gazdagítását és az oktatói kompetenciák fejlesztését szolgálja, hanem az Intézet szellemiségének továbbvitelét, a különböző szakterületek képviseletének növelését is lehetővé teszi a hazai mentálhigiéné világában.