Képzésünkön az alábbi ismeretek és készségek sajátíthatóak el:

 • elméleti ismeretek:
  • átfogó pszichológiai alapismeretek a fejlődéslélektan, személyiségpszichológia, pszichopatológia, szociálpszichológia, szervezetpszichológia területéről
  • munkahelyi mentálhigiéné alapjai
  • személyközpontú segítés pszichológiája
  • krízislélektan
  • szenvedélybetegségek
  • stresszkezelés
  • kiégés prevenció
 • gyakorlati ismeretek:
  • munkahelyi mentálhigiénés eszközök
  • szakmai önismeret és szakmai önismeret intenzív tréning
  • a személyközpontú segítés módszertana
 • szakmai speciális tárgyak:
  • környezetpszichológia
  • karrier menedzsment
  • kooperatív technikák
  • gazdasági pszichológia
  • családi rendszerek
  • élménypedagógia

A képzés mintatanterve

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

A képzés TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA

Szakdolgozati témabejelentő