A Mentálhigiéné Intézet tudományos kutatási tevékenységének középpontjában az egyéni, családi, közösségi és a társadalmi szintű mentálhigiéné alapkérdései, valamint a segítő foglalkozások gyakorlatához kapcsolódó kérdések állnak.

Kiemelt célunk azoknak a területeknek a tudományos igényű megismerése és fejlesztése, melyek a lelki egészség megőrzése, támogatása és fejlesztése szempontjából központi jelentőségűek :

  • egyéni szinten a személyes jóllét és lelki egészség összetevői, feltételei, az ezzel összefüggő személyiségbeli, családi és tágabb környezeti folyamatok kutatása a teljes életúton;
  • családi szinten a családi struktúrák, a kiegyensúlyozott és a problémákkal terhelt családi működés, valamint ezek egyéni, diádikus és tágabb közösségi és környezeti összefüggéseinek rendszerszintű vizsgálata;
  • közösségi szinten az elsődleges és másodlagos kapcsolati rendszerek, közösségek és társadalmi folyamatok vizsgálata;
  • módszertani szempontból a lelki egészség leírására alkalmazható kvantitatív és kvalitatív eljárások fejlesztése, és a lelki egészséget támogató beavatkozások, segítő eljárások leírása, hatékonyságuk ellenőrzése.