Beosztás: 

egyetemi adjunktus
Egyetemi mellék:  06-1-459-1500 / 56532
E-mail: 

jaki.zsuzsa@semmelweis.hu

Végzettségek: 

klinikai szakpszichológus, katolikus hitoktató

Doktori fokozat: 

 

  PhD, Semmelweis Egyetem 4/3 doktori iskola, 2020, a disszertáció témája:
A spiritualitás megjelenése a pszichoterapeuták képzésében, szakmai kapcsolataiban és a lelkivezetőkkel való együttműködésükben
Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Researchgate, ORCID

ORCID: 0000-0001-6405-1219 

Researcher ID: 2917856

Társasági, 
egyesületi tagságok

Magyar Orvosi Kamara,

Magyar Családterápiás Egyesület,

Antropos Mentálhygiénés Egyesület,

Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság

Aktuális kutatások    Mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata
Szakmai érdeklődés,
kutatási területek
valláslélektan, mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata
Egyéb szakmai érdeklődés  
Fontosabb publikációk Jáki, Zsuzsanna ; Tomcsányi, Teodóra ; Kiri, Edit ; Sallay, Viola ; Ittzés, András (2019): 
A spiritualitás megjelenése a pszichoterapeuták közötti szakmai kapcsolatokban – egy hazai kvalitatív kutatás eredményei [The appearance of spirituality in the professional relations of
psychotherapists – outcomes of a Hungarian qualitative study] IN: PSZICHOTERÁPIA 28 : 2 pp. 106-116.,11 p. 
Jáki, Zsuzsanna; Ittzés, András; Kiri A., Edith ; Sallay, Viola; Kővári, Magdolna; Tomcsányi, Teodóra (2019): Hungarian psychotherapists’ experiences of the cooperation with spiritual directors and pastoral counselors.: A Qualitative Study IN: EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 14: 1 pp.78-108., 31p.
Tomcsányi, Teodóra; Sallay, Viola; Jáki, Zsuzsanna; Török, Péter; Szabó, Tünde; Ittzés, András; Csáky-
Pallavicini, Krisztina; Kiri, Edith A ; Horváth-Szabó, Katalin; Martos, Tamás et al. (2017)
Spirituality in Psychotherapy. An Analysis of Hungarian Psychoterapists’ Experiences – A Grounded Theory Study. IN: ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE 39 : 3 pp. 235-262. , 28 p.
Jáki Zs, Tomcsányi T, Ittzés A. (2016): Spiritualitás, vallás és pszichoterapeuta képzés: mit, miért, hogyan? [Spirituality, religion and psychotherapeutic training: what, why, how?] In: PSZICHOTERÁPIA, 2016: 25 (4), 291-300.