Részlegünkön önálló tárgyat nem oktatunk. A klinikán jelenlévő társszakmák, így a kardiológia, érsebészet, szívsebészet elméleti és gyakorlati oktatásába kapcsolódunk be határterületként. Képalkotó témájú határterületi oktatást végzünk az alábbi tárgyak keretében:

  1. évfolyam: kardiológia-angiológia
  2. évfolyam: sportorvostan
  3. évfolyam: érsebészet

2019 szeptemberében megalakult a Semmelweis Egyetem Intervenciós Radiológiai Tanszéke, mely az Egyetem intervenciós radiológusainak oktatási és kutatómunkáját vezető szervezeti egysége.

Tanszékvezető: Dr. Nemes Balázs egyetemi docens

Tagjai:

  • Dr. Csobay-Novák Csaba
  • Dr. Deák Pál Ákos
  • Dr. Doros Attila
  • Dr. Dósa Edit
  • Dr. Horváthy Dénes
  • Dr. Jermendy Ádám

Oktatási segédanyagok:

Cardiology_angiology_CMRpractice

Cardiovascularis_CT_oktatas_2021_EN.pptx

Cardiovascularis_CT_oktatas_2021_HU.pptx

kardio _angio_gyakorlat magyar_szív

Vascular MRA indikáció