A Transzlációs Medicina Intézettel közös tárgy célja az EKG elemzés alapjainak megismertetése a hallgatókkal. Az első 7 hét elméleti oktatását követően a 8-13.-ik oktatási héten az előadások és gyakorlatok Klinikánkon zajlanak. Az előadásokon Intézetünk oktatói klinikum-orientáltan mutatják be a témaköröket. Ezt követően a gyakorlatokon a csoportok két gyakorlatvezető segítségével hétről-hétre változó helyszíneken az adott osztály/műtő aktuális betegeinek EKG regisztrátumai segítségével dolgozzák fel a tematikát.

EKG Követelményrendszer

A tárgy célja a kardiovaszkuláris megbetegedések kórokainak, diagnózisának és kezelésének ismertetése integratív szemlélettel: ezen szorosan összetartozó témakörök több tantárgy között „szétszórt” ismertetését egy 3 hetes, gyakorlatorientált blokk cserélte le. A blokk első két napján főleg alapozó előadásokon vesznek részt a hallgatók, majd ezt követően az oktatás dominálóan a gyakorlati helyszíneken zajlik. A gyakorlatok nagy része a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán zajlik, azonban az angiológia és gyermekkardiológia gyakorlatok külső helyszíneken vannak megtartva. Minden csoportnak egy kijelölt mentora lesz, akihez bármilyen tananyaggal kapcsolatos kérdéssel fordulhatnak, és aki a blokk végén a gyakorlati vizsgáztató is lesz.

A vizsgára bocsájtáshoz szükséges a gyakorlatokon való részvétel, egy interaktív esetbemutatás, illetve a mentornál a gyakorlati vizsga teljesítése.

Kardiológia, angiológia követelményrendszer

A tárgy célja az alapvető terhelésélettani, sportkardiológiai, ortopédiai és traumatológiai ismeretek átadása. Az 1 hetes blokk során a hallgatók 3 helyszínen (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Országos Sportegészségügyi Intézet, sportolói pályamérés) sajátíthatják el a sportorvostan alapjait. 

A vizsgára bocsájtáshoz szükséges a gyakorlatokon való részvétel.

Ápolástan gyakorlat – első év

A nyári ápolástani gyakorlat 4-hetes, munkaideje heti 35 óra, kéthetenként egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálattal. A gyakorlatra történő jelentkezés közvetlenül az intézményekben (tanulmányi felelősnél és/vagy az intézet vezető főnövérnél) történik. Jelentkezést csak az erre a célra kiállított “látogatási bizonyítvánnyal”, valamint az érvényesített diákigazolvánnyal fogadjuk el.

Belgyógyászat gyakorlat – harmadév

  • A nyári belgyógyászat gyakorlat 4-hetes, munkaideje heti 35 óra, kéthetenként egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálattal, melyet Intézetünk Kardiológiai Osztályain tölthetnek a hallgatók. A gyakorlatra történő jelentkezés közvetlenül az intézményekben (tanulmányi felelősnél és/vagy az intézet vezető főnövérnél) történik. Jelentkezést csak az erre a célra kiállított “látogatási bizonyítvánnyal”, valamint az érvényesített diákigazolvánnyal fogadjuk el.

Sebészet gyakorlat – negyedév

A nyári sebészet gyakorlat 4-hetes, munkaideje heti 35 óra, kéthetenként egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálattal, melyet Intézetünk Ér- és Szívsebészeti Osztályán tölthetnek a hallgatók. A gyakorlatra történő jelentkezés közvetlenül az intézményekben (tanulmányi felelősnél és/vagy az intézet vezető főnövérnél) történik. Jelentkezést csak az erre a célra kiállított “látogatási bizonyítvánnyal”, valamint az érvényesített diákigazolvánnyal fogadjuk el.

Belgyógyászat és választható szakirányi gyakorlat – hatodév

A hatodéves belgyógyászati gyakorlat 8 hetes (ebből 6 hét zajlik a választott Klinikán), a míg a választható klinikai gyakorlat 6 hetes időtartamú, munkaideje heti 35 óra, kéthetenként egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálattal. A gyakorlatra történő jelentkezés közvetlenül az intézményekben (tanulmányi felelősnél és/vagy az intézet vezető főnövérnél) történik. Jelentkezést csak az erre a célra kiállított “látogatási bizonyítvánnyal”, valamint az érvényesített diákigazolvánnyal fogadjuk el.