Vascularis Neurológiai Tanszék Csoport

A korábbi OTKI részeként, mint  Neurológiai és Pszichiátriai Tanszék létesült 1956-ban a Pszichiátriai Tanszék különvált, és ettől kezdve Neurológiai Tanszék-ként működött. A tanszék az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bázisán létesült. Mind a fekvőbeteg-, mind a járóbeteg-ellátás az OPNI szervezeti egységként működött.

A tanszék korbbi igazgatói: Rakonitz Jenő 1956-1964, Miskolczy Dezső 1964-1969, Tarsika István 1969-1982, Halász Péter 1982-2000-ig. 2000-ben került a tanszék Nagy Zoltán professzor irányítása alá. Az OTKI, illetve a Haynai Imre Egészségtudományi Egyetem megszűnésével A Neurológia Tanszék, Vascularis Neurológiai Tanszékként, majd Tanszéki

Csoportként működött. Az OPNI neurológiai osztályai, ezen belül az Agyérbetegségek Országos Központja együttesen 120 ággyal biztosították a tanszéki csoport oktatási bázisát. Az OPNI 2007-es megszüntetésével a klinikai tevékenysége is megszűnt. A tanszéki csoport a Kardiológiai Tanszék telephelyén vascularis neurológiai kutatásokat folytat, illetve konziliárusi tevékenységgel támogatja a Tanszék munkáját.

A Tanszéki csoport vezetője

Prof. Dr. Nagy Zoltán MTA doktora
Tudományos tanácsadó
Telefon/Fax: 458-6756, 20-663-2650
e-mail: nagyzg@erseb.sote.hu

Oktatási tevékenység:

  1. Kötelezően vállasztható kurzus V.éves hallgatóknak: A cerebrovascularis betegségek diagnosztikája és terápiája.
  2. Kreditszerző továbbképző előadás sorozat Kaposváron, Veszprében: A neurológia határterületi próblémái.
  3. Ph.D tanfolyam: A stroke neurobiológiája
  4. 2009-2010 helyi pontszerző tanfolyamok:
  • A stroke syndrome és az agyi kisérbetegségek.
  • A stroke állapotok következményei
  • Agyvérzés

Kutatási témák:

  • Agyi plaszticitás kutatása transiens MCA okklúziós modellben (GAP43, NOGO, MMP9 rendszer vizsgtálata)
  • Mesenchimalis ős-sejtek vizsgálata ischaemiás agy, illetve szívkárosodást követően
  • Human agyi és szív eredetű endothel sejtek neuroprotektív aktivitásának kutatása

A Tanszéki csoport kutatásait OTKA, TÁMOP, és NKFP pályázatokból finanszírozza

Munkatársak:

Dr. Skopál Judit Ph.D.
Tudományos munkatárs
Sejtbiológiai Laboratórium vezetője
Telefon: 459-1500/56809, 20-663-2649
e-mail: jskopal56@gmail.com

Hegyesi Nikolett
Szakaszisztens
Sejtbiológiai Laboratórium
Telefon: 459-1500/56809, 20-663-2807
e-mail: nhegyesi@freemail.hu
 
Lendvai Zsuzsanna
Ph.D. hallgató
Sejtbiológiai Laboratórium
Telefon: 459-1500/56809, 20-663-2723
e-mail: lendvaizsu85@gmail.com
 
Dr. Nardai Sándor
rezidens, Ph.D. hallgató
Sejtbiológiai Laboratórium
Telefon: 459-1500/56809, 20-663-2722
e-mail: snardai@gmail.com
 
Dr. Ágoston Viktor
Ph.D. hallgató
Sejtbiológiai Laboratórium
Telefon: 30-6595611
e-mail: agoston.viktor@gmail.com