Kutatási témák

 • A szívelégtelenség sebészi terápiás lehetőségei
 • Bal kamra aneurysma sebészet
 • A DCM vírusos etiológiájának kutatása
 • Újabb inotrop szerek vizsgálata
 • A szívműködés szabályozása-endogén peptidek
 • Endotél funkció vizsgálata sejttenyészeten
 • Új típusú kardioprotektív oldat kifejlesztése állatkísérletes modellekben

TDK témák

 • Ischaemiás szívbetegség sebészete – off pump műtéti technika

 • Ischaemiás szívelégtelenség kezelése

 • Mitralis billentyű elégtelenség kezelése

 • Az ischaemiás szívbetegség korszerű kezelése: PCI vagy ACBG?

 • A Marfan syndroma sebészi és genetikai vonatkozása

 • Gyermekvállalás lehetőségei marfanos szülők esetében

 • A donorszerv maximalizáció lehetőségei szívtranszplantáció kapcsán

 • Marginális donor – marginális recipiens és a sikeres szívtranszplantáció

 • Szívtranszplantáció és mechanikus keringéstámogatás

 • A konstriktív perikarditisz modern szívsebészeti kezelése

 • ECMO terápia – rövid távú keringéstámogatás szerepe a szívsebészetben

 • Minimál invazív, személyre szabott műszív beültetés

 • A koszorúér bypass graftok élettartamának vizsgálata – no-touch saphena harvesting

 • Koronária eredési anomáliák felnőttkori szívsebészeti ellátása

 • A masszív pulmonális embólia modern szívsebészeti kezelése

 • A bal kamra aneurysma modern szívsebészeti kezelése – személyre szabott műtéti technika

 • A szívelégtelenség vírusos etiológiájának vizsgálata

 • Modern perfúziós technikák a szívsebészetben

 • Új technika bevezetése a coronaria anomáliák sebészetében 3D tervezéssel.

 • Az ECMO szerepe az akut keringési sokk kezelésében – E-CPR

 • The role of arch replacement in acute type A aortic dissection / Az aorta ív rekonstrukció jelentősége az A típusú aorta disszekció ellátásában

 • Vascular Ring Connector – an old/new method in aortic surgery / Vaszkuláris ring csatlakozó – régi/új technika az aorta sebészetben

 • Biomarkers in critically ill patients after open heart surgery / Biomarkerek a szívműtétet követő kritikus állapotokban

 • Role of biomarkers in cardiac transplantation / Biomarkerek szerepe a szívtranszplantációban

 • Role of biomarkers in mechanical circulatory support (ECMO and LVAD) / Biomarkerek szerepe a mechanikus keringéstámogatásban (ECMO és LVAD)

 • The role of ECMO in lung transplantation / Az ECMO szerepe a tüdőtranszplantációban

 • Fluid management in MCS / Folyadék terápia mechanikus keringéstámogatásban

 • Fluid management in lung transplantation / Folyadék terápia tüdőtranszplantációban

 • Fluid management in general cardiac surgery and its relation to perioperative atrial fibrillation / Folyadék terápia a szívsebészetben és jelentősége a perioperatív pitvarfibrilláció kialakulásában

 • Computer aided decision making in the management of patients at the cardiac surgical intensive care unit / Számítógépes döntés-támogatás a szívsebészeti intenzíves gyakorlatban

 • Change management – moving from paper based documentation to EPR in cardiac surgery / Változásmenedzsment – út a papír alapú dokumentációtól a digitális lázlap felé

 • Az aortagyök rekonstrukció sebészi lehetőségei

 • Billentyű megtartó aortagyök rekonstrukciós műtétek Marfan syndromában

 • A Marfan syndromás betegek szívműtéteinek pszichoszociális vonatkozásai

 • Az aortaív műtétek újszerű megoldásai

 • Szívtranszplantáció HOCM által okozott végstádiumú szívelégtelenségben

 • Az ECMO kezelés szerepe a krónikus szívelégtelenségben.

 • Acut dissectio

 • Innovatív lehetőségek a szívsebészetben 3D tervezés

 • Gyógyszer repozíció az ischaemia-reperfúziós károsodás csökkentésére kísérletes szívsebészeti modellekben- Drug repositioning for the reduction of ischemia-reperfusion injury in experimental cardiac surgical models

 • Az aorta biomechanikai tulajdonságainak jellemzése és új terápiás lehetőségek azonosítása az aortafal erősítésére kötőszöveti betegségek egérmodelljeiben – Characterizing the biomechanical integrity of the aorta and identifying aortic wall strengthening drugs in mouse models of connective tissue disorders

 • Az akut érkatasztrófa kialakulásának prediktorai Marfan-szindrómában és társbetegségeiben- Predictors of the development of acute aortic events in Marfan syndrome and related disorders

PHD-Témák

 • Benke Kálmán – A felszálló aorta megbetegedéseinek molekuláris biológiai és genetikai háttere Marfan-szindrómában és egyéb kórállapotokban.  Multidiszciplináris, biobank alapú szemlélet alkalmazása Marfan-szindrómában és társ-szindrómákban

 • Hartyánszky István – A végstádiumú szívelégtelenség vírusos etiológiájának vizsgálata: adat-, és mintaelemzések a Városmajori Biobank anyagában

 • Hartyánszky István – Mechanikus keringéstámogatás szívsebészetben, szívelégtelenség szívsebészeti terápiás lehetőségei, új módszerei

 • Hartyánszky István – Szívsebészeti döntéstámogató rendszerek 3D tervezéssel

 • Horkay Ferenc – Vazoaktív peptidek szívbetegségekben és állatkísérletes modelljeiben

 • Szabolcs Zoltán – A felszálló aorta megbetegedéseinek molekuláris biológiai és genetikai háttere Marfan-szindrómában és egyéb kórállapotokban