POPLITEA ANEURYSMA KUTATÓCSOPORT

Kutatásvezető: dr. Szabó Gábor Viktor

Popliteal artery aneurysm | Radiology Case | Radiopaedia.orgNapjainkban az aneurysmákkal kapcsolatos kutatások a genetikai tényezők pontosabb megismerése mellett azok biomechanikai tulajdonságainak meghatározására tesznek kísérletet. A mind fejlettebb képalkotó eljárások az aneurysmák finomabb szerkezetének megismerését, növekedésük dinamikájának megértését teszik lehetővé. Az egyre növekvő adatbázis, és a témában megjelenő újabb vizsgálati módszerek szükségessé teszik a probléma tudományágak közötti együttműködésben történő vizsgálatát.

A jelenleg elfogadott vezérfonalak alapján a poplitea aneurysma 30 milliméteres harántátmérőt tekintjük határértéknek, mely fölött a ruptura rizikója különösen nagy, de a döntést a tágulat thromboticus volta, kiterjedése, valamint a korábbi microembolisatiok is befolyásolják. Ez az átmérő egy tapasztalaton alapuló átlagos érték, mely egy nagyobb betegpopulációra nézve jó irányadó lehet, azonban nem teszi lehetővé egyénre szabott műtéti indikáció felállítását. Jelenleg nem ismert olyan önálló paraméter vagy paraméter-kombináció, aminek segítségével pontosan és következetesen megjósolható lenne a várható kimenetel.

Igazolt poplitea aneurysma ellátására nincs egyértelmű irodalmi ajánlás. Két lehetséges fő eljárás áll rendelkezésre. Egyfelől nyitott érsebészeti műtét, mely során a tágult szakasz kirekesztésre kerül, a kialakult thrombusokat eltávolítjuk, az ér folytonosságát saját vagy homológ vénával, ennek hiányában műérrel álltjuk helyre. Másik módszer az endovascularis kezelés, mely során fedett stent/stentgraft beültetéssel belülről rekesztjük ki az aneurysmát.

A két eljárás közti döntést a beteg állapota, az elváltozás jellege, a rendelkezésre álló technikai lehetőségek, a sebész gyakorlata egyaránt befolyásolja.

Jelenleg egyértelmű ajánlás, protokoll a poplitea aneurysma ellátására nincs. Az irodalmi adatok, cikkek száma nem magas, átfogó tanulmány kevés található.

Kutatásunk célja a Klinikán alkalmazott két eljárás eredményességének összehasonlítása. Az eredményesség mértéke a beültetett áthidalás vagy stentgraft hosszútávú nyitvamaradása, a végtag megléte. A nyitvamaradást rendkívül sok tényező befolyásolja. Nyitott műtét esetén ilyen tényezők az áthidaló graft hossza, anyaga, vezetési módja, a kiáramlási pálya megléte, a műtét akut vagy tervezett időpontban történt volta, az alkalmazott gyógyszeres kezelés. Endovasularis kezelésnél a beültetett graft típusa, tulajdonságai, a kiáramlási pálya megléte, a gyógyszeres kezelés lehet befolyásoló tényező.  A vizsgálat retrospectív. A kezelt betegek teljes dokumentációja, képanyaga vizsgálatra kerül. A kezelt betegek műtét utáni ambuláns megjelenéseit elemezzük. A kapott eredményeket matematikai eszközökkel értékeljük.

A vizsgálat eredménye segít a későbbiekben a poplitea aneurysma egyénre szabott ellátásában, a beteg számára várhatóan legjobb eljárás kiválasztására. A nagyszámú betegek hosszútávú adatait elemezve ajánlások adhatók a poplitea aneurysma kezelésére.