Általános adatok

Studia Physiologica Alapítvány
Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.
Tel.: +36-1-458-6739 Fax: +36-1-458-6739
Adószám:  18235238-1-43
Bankszámlaszám: 11712004-20226464

2022

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2022. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és továbbfejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                              (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Az Alapítvány a múlt évben eddigi tevékenységének folytatásán – a korábban megjelentetett Studia kötetek terjesztésén, valamint a kismonográfia sorozat következő köteteinek tervezésén – túl, céljai hatékonyabb megvalósítására szervezeti és működési változtatásokat tervezett, melyek első lépései új tisztségviselő (ügyvezető elnök) felkérése, új kiadási és on-line terjesztési formák felvetése, és a pénzügyi feltételeket biztosító támogatási források keresése voltak.

 

Részletes beszámoló

1/ Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 28 eFt-tal csökkent.

A mérleg szerinti készlet értéke (332 eFt) és az eddigi, terjesztésből adódó készletcsökkenés (74 eFt) figyelembevételével, valamint a 2022. végi állás szerinti pénzeszközökkel (225 eFt) együtt a teljes forgóeszköz értéke 483 eFt-nak adódik, ami a 2021-es év mérlegéhez képest
(511 eFt) 28 eFt csökkenést jelent.

2/ Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2022-ben nem volt központi költségvetési támogatása, és Szja 1% támogatásban sem részesült.

3/ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben a banki és székhely költségekre 18 eFt-ot, a könyvelési díjra
10 eFt-ot fordított, mely kiadások a vagyont 28 eFt-tal csökkentették.

4/ Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5/ Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2022-ben nem kapott költségvetési támogatást.

6/ Beszámoló cél szerinti tevékenységről:

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfiák köteteinek terjesztését és a sorozat következő köteteinek tervezését végezte, valamint tevékenysége hatékonyságának növelésére célul tűzte ki szervezeti és működési feltételeinek megújítását, ill. fejlesztését. Ennek kezdeti lépései az új belső feladatmegosztás kialakítása, új kiadási és on-line terjesztési formák és további támogatási források keresése voltak.

Budapest, 2023. április 24.

Közlemény az 2021. évi ADÓ 1% felhasználásáról

Az Alapítvány a 2021-as évben kapott ADÓ 1%-os támogatást (5.946 Ft) cél szerinti tevékenység finanszírozására, az SP21 kismonográfia terjesztésére használta fel.

2021

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2021. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                              (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Fenti célok megvalósítására az Alapítvány a múlt évben folytatta eddigi tevékenységét, ami a Studia kötetek terjesztésén túl a sorozatban egy következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. Ennek megvalósítására új szerző felkérését tervezi, melyhez keresi a pénzügyi feltételeket biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Részletes beszámoló

1/ Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 32 eFt-tal csökkent.

A mérleg szerinti készlet értéke (332 eFt) és az eddigi, terjesztésből adódó készletcsökkenés (74 eFt) figyelembevételével, valamint a 2020. végi állás szerinti pénzeszközökkel (253 eFt) együtt a teljes forgóeszköz értéke 511 eFt-nak adódik, ami a 2020-es év mérlegéhez képest (543 eFt) 32 eFt csökkenést jelent.

2/ Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2021-ben nem volt központi költségvetési támogatása.

Az Szja 1% felajánlásokból 6 e Ft támogatásban részesült, melyet Studia kötetek terjesztésére (SP 21) fordított.

3/ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben a banki és székhely költségekre 22 eFt-ot, a könyvelési díjra 10 eFt-ot fordított, mely kiadások az Alapítvány vagyonát 32 eFt-tal csökkentették.

4/ Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5/ Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2021-ben nem kapott költségvetési támogatást.

6/ Beszámoló cél szerinti tevékenységről:

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfiák köteteinek terjesztésén túl a sorozatban következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. Ennek megvalósítására új szerző felkérését tervezi, melyhez keresi a pénzügyi feltételeket biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Budapest, 2022. május 31.

Közlemény az 2020. évi ADÓ 1% felhasználásáról

Az Alapítvány a támogatás összegét, 23.350 Ft-ot a cél szerinti tevékenység finanszírozására, az SP21 kismonográfia terjesztésére használta fel.

2020

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2020. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                              (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Fenti célok megvalósítására az Alapítvány a múlt évben is folytatta eddigi tevékenységét, ami az újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban egy következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. Ennek megvalósítására új szerző felkérését tervezi, melyhez keresi a pénzügyi feltételeket biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Részletes beszámoló

1/ Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 33 eFt-tal csökkent.

A mérleg szerinti készlet (B/I. rovat, a saját költségen megjelentetett mű /SP 21/ példányainak számla szerint számított) értéke (332 eFt) és az eddigi, terjesztésből adódó készletcsökkenés (68 eFt) figyelembevételével, valamint a 2019. végi állás szerinti pénzeszközökkel (B/IV. rovat, bankbeli + készpénz, 279 eFt) együtt a teljes forgóeszköz értéke (B) 543 eFt-nak adódik, ami a 2019-es év mérlegéhez képest (576 eFt) 33 eFt csökkenést jelent.

2/ Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2020-ben nem volt központi költségvetési támogatása.

Az Szja 1% felajánlásokból 23 e Ft támogatásban részesült, melyet Studia kötetek terjesztésére (SP 21) fordított.

3/ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben a banki és székhely költségekre 23 eFt-ot, a könyvelési díjra 10 eFt-ot fordított, mely kiadások az Alapítvány vagyonát 33 eFt-tal csökkentették.

4/ Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5/ Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2020-ben nem kapott költségvetési támogatást.

6/ Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfiák újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. Ennek megvalósítására új szerző felkérését tervezi, melyhez keresi a pénzügyi feltételeket biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Az Alapítvány tovább munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2021. május 10.

2019

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2019. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                              (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Fenti célok megvalósítására az Alapítvány a múlt évben is folytatta eddigi tevékenységét, ami az újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban egy következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. A szerző személyéről való döntés a korábbi év ajánlásai alapján folyamatban van. Az Alapítvány célja továbbá a következő szerzői felkérések feltételét biztosító támogatási pályázati források keresése és megpályázása.

Részletes beszámoló

1/ Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 54 Ft-tal csökkent.

A mérleg szerinti készlet (B/I. rovat, a saját költségen megjelentetett mű /SP 21/ példányainak számla szerint számított) értéke (332 eFt) és az eddigi, terjesztésből adódó készletcsökkenés (2 x 22 eFt) figyelembevételével, valamint a 2019. végi állás szerinti pénzeszközökkel (B/IV. rovat, bankbeli + készpénz, 286 eFt) együtt a teljes forgóeszköz értéke (B) 574 eFt-nak adódik. Ez az összeg – a 2 eFt aktív időbeli elhatárolással (áthozattal) – 576 eFt-ot tesz ki, ami a 2018-os év mérlegéhez képest (630 eFt) 54 eFt csökkenést jelent.

2/ Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2019-ben nem volt költségvetési támogatása.

3/ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben a Studia kötetek terjesztésére 22 eFt-ot, a banki és székhely költségekre szintén 22 eFt-ot, a könyvelési díjra 10 eFt-ot fordított, mely kiadások az Alapítvány vagyonát 54 eFt-tal csökkentették.

4/ Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5/ Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2019-ben nem kapott költségvetési támogatást.

6/ Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfiák újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. A szerző személyéről való döntés folyamatban van. Ezen kívül az Alapítvány keresi a további szerzői felkérések feltételét biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Az Alapítvány tovább munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Közlemény az 2018. évi ADÓ 1% felhasználásáról

Az Alapítvány a 2018-as évben kapott ADÓ 1%-os támogatást (17.126 Ft) cél szerinti tevékenység finanszírozására, az SP21 kismonográfia terjesztésére használta fel.

2018

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2018. évre

 „A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                            (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Fenti célok megvalósítására az Alapítvány a múlt évben is folytatta eddigi tevékenységét, ami az újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban egy következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. A szerző személyéről való döntés a korábbi év ajánlásai alapján folyamatban van. Az Alapítvány célja továbbá a következő szerzői felkérések feltételét biztosító támogatási pályázati források keresése és megpályázása.

Részletes beszámoló 

1.) Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 33 e Ft-tal csökkent.

 A mérleg szerinti készlet értéke (332 eFt) és a 2018. évi készletcsökkenés (22 eFt) figyelem-bevételével, valamint a 2018. végi állás szerinti pénzeszközökkel (318 eFt) együtt a teljes forgóeszköz értéke 628 eFt-nak adódik. Ez az összeg – a 2 eFt aktív időbeli elhatárolással – 630 eFt-ot tesz ki, ami a 2017-os év mérlegéhez képest (663 eFt) 33 eFt csökkenést jelent.

2.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2018-ban 17 eFt költségvetési támogatása volt (adó 1% felajánlás).

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben a Studia kötetek terjesztésére 22 eFt-ot, a banki és székhely költségekre 18 eFt-ot, illetve a könyvelési díjra 10 eFt-ot fordított, mely kiadások az Alapítvány vagyonát (a költségeket részben ellentételező adó 1 % (17 eFt) felajánlások mellett csak mérsékelten, 33 eFt-tal csökkentették.

4.) Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5.) Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2018-ban 17 eFt költségvetési támogatást kapott (adó 1% felajánlás).

6.) Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfiák újabb köteteinek terjesztésén túl a sorozatban egy következő kötet megjelentetését tűzte ki célul. A szerző személyéről való döntés folyamatban van. Ezen kívül az Alapítvány keresi a további szerzői felkérések feltételét biztosító támogatási pályázati forrásokat.

Az Alapítvány tehát tovább munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2019. május 10. 

Közlemény az 2017. évi ADÓ 1% felhasználásáról

Az Alapítvány a támogatás 22.557 Ft-os összegéből 21.920 Ft-ot cél szerinti tevékenység finanszírozására, a 2016. évi megjelenésű SP21 kismonográfia terjesztésére használta fel; míg 637 Ft összeget fenntartási célra (bankköltség részbeni fedezete) fordított

2017

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2017. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

                                                             (Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány a múlt évben folytatta korábbi tevékenységét, ami a következő Studia mű (Szolcsányi János, SP 22/2017 kötet) meg-jelentetését jelentette. A kötet megjelentetési költségeinek fedezetére az Alapítvány sikeres pályázott az MTA 2017. évi könyv- és folyóirat pályázatán, melyen 430 eFt  támogatást nyert el. Az Alapítvány működés-támogatásának keretében a megjelentetéshez az előző évben a Richter Gedeon Rt. is jelentős immateriális és pénzbeli támogatást nyújtott.

Részletes beszámoló

1.) Számviteli beszámoló:

Az Alapítvány vagyona az Alapító Okirat múlt évi megújításának ügyvédi költsége okán 36 e Ft-tal csökkent.

A mérleg szerinti készlet értékének (322 eFt) figyelembevételével a 2017. végi állás szerinti pénzeszközökkel (331 e Ft) a teljes forgóeszköz értéke 663 eFt-nak adódik, ami a 2016-os év mérlegéhez képest (699 eFt) 36 e Ft csökkenést mutat.

2.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2017-ban 23 eFt költségvetési támogatása volt (adó 1% felajánlás).

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben az Alapító Okirat megújításának ügyvédi költségére (35 eFt), a banki számlavezetési díjra és a bankkártya költségre (19 eFt), illetve a könyvelési díjra
(5 eFt) fordította, mely kiadások az Alapítvány vagyonát (a költségeket részben ellentételező adó 1 % (23 eFt) felajánlások miatt) csak igen mérsékelten, 36 eFt-tal csökkentették.

4.) Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5.) Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány 2017-ban 23 eFt költségvetési támogatást kapott (adó 1% felajánlás).

6.) Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfia sorozatban újabb kötetet jelentett meg (Szolcsányi János, SP 22/2017). Az Alapítvány ezt a kéziratot sikeresen pályáztatta az MTA 2017. évi könyv- és folyóirat pályázatán, ahol az a megjelentetési költségeinek fedezetére 430 eFt támogatást nyert el. Az Alapítvány működés-támogatásának keretében a megjelentetéshez az előző évben a Richter Gedeon Rt. is jelentős immateriális és pénzbeli támogatást nyújtott.

Az Alapítvány tehát eredményesen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2018. május 22.

2016

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2016. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.

(Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány a múlt évben változatlanul folytatta korábbi  tevékenységét, mely a Studia Physiologica kismonográfia sorozat köteteinek terjesztésén túl a következő Studia mű (Szabad János, SP 21/2016 kötet) megjelentetését és a sorozat következő tagjának (Szolcsányi János kötet) az év során szintén elkészült kézirata kiadói leadásának előkészítését (lektorálás, szerkesztés) jelentette. Utóbbi kötet megjelentetési költségeinek részbeni fedezetére a Richter Gedeon Rt. jelentős immateriális és pénzbeli támogatást nyújtott. Az Alapítvány ezen kívül pályázatot nyújtott be az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságához a kötetek kiadásának támogatására.

Részletes beszámoló

1.) Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona a múlt évben egy új Studia kötet (Szabad János, 300 pld.) megjelentetésének mintegy 30%-os sajáterős finanszírozása és a bankköltség okán 139 e Ft-tal csökkent. 

A mérleg szerinti készlet (megjelentetett mű példányainak számla szerint számított értéke, 322 eFt) figyelembevételével a 2016. végi állás szerinti pénzeszközökkel (367 e Ft) a teljes forgóeszköz érték 699 eFt-nak adódik, ami a 2015-ös év mérlegéhez képest (718 eFt) mindössze 20 e Ft csökkenést mutat.

2.) Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2016-ban nem volt költségvetési támogatása.

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány az elmúlt évben vagyonát egy új Studia kötet megjelentetésének 30%-os sajáterős finanszírozására (115), a banki számlavezetési díjra és a bankkártya költségre (23,5 eFt), illetve a könyvelési díjra (5 eFt) fordította, mely kiadások az Alapítvány vagyonát mérsékelten, összesen 139 eFt-tal, forgóeszköz készletét 19 eFt-tal csökkentették. 

4.) Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

5.) Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.

6.) Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány tárgyévi alapcél szerinti tevékenységeként a Studia Physiologica élettudományi kismonográfia sorozat köteteinek terjesztésén túl újabb kötetet jelentett meg (Szabad János, SP 21/2016). Az év végére a következő kötet (Szolcsányi János) kézirata is elkészült, melynek kiadásához az Alapítvány jelentős anyagi támogatást kapott (Richter G. Rt.), valamint MTA publikációs pályázatot nyújtott be. 

Az Alapítvány tehát eredményesen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2017. április 29.

Közlemény az 2015. évi ADÓ 1% felhasználásáról

Az Alapítvány a támogatás teljes összegét, 15.343 Ft-ot az alapcél szerinti tevékenység: a Studia Physiologica tudományos monográfia-sorozat újabb kötetének (SP21/2016) megjelentetési költsége részbeni fedezetére használta fel.

Budapest, 2017. április 29.

2015

Beszámoló és jelentés cél szerinti tevékenységről a 2015. évre

„A Studia Physiologica Alapítvány célja összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kísérletes élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályáján elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és a valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni, áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és tovább-fejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet.

Ennek keretében kiemelt feladatként az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján anyagi támogatásban részesíti a megnevezett célnak megfelelő művek kiadását és terjesztését, mindenekelőtt a „Studia Physiologica” kiadvány-sorozatban megjelentetendő tanulmányokat.”

(Studia Physiologica Alapítvány, Alapító Okirat, 1998)

Céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány a múlt évben változatlanul folytatta korábbi  tevékenységét, mely a Studia Physiologica kismonográfia sorozat eddig megjelentetett 

20 kötetének terjesztésén túl a következő Studia művek szerzőinek (Dr. Szabad János és 

Dr. Szolcsányi János) hivatalos felkérését jelentette.

A további tervezett kötetek megjelentetését lehetővé tévő és a felkérések feltételét biztosító támogatási pályázatra, melyet az Alapítvány az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságához nyújtott be – sajnálatos módon – nem kapott támogatást. Ezért célul tűzte ki további pályázati források keresését.

Részletes beszámoló

 1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány teljes vagyona a 2015-ös pénzügyi évben lényegileg nem változott.

 1. Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2015-ben nem volt költségvetési támogatása.

 1. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a számlavezetési díj és a bankkártya költség(18 eFt), illetve a könyvelési díj (5 eFt) mint kiadások főként az Szja 1% adományozása (15 eFt) eredményeként lényegesen nem csökkent, a vagyon-változás mértéke minimálisnak mondható (-7 eFt). A banki kamat mindösszesen 51 Ft-ot tett ki. 

 1. Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

 1. Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.

 1. Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány múlt évi tevékenységének eredményeként megszületett a Studia Physiologica élettudományi kismonográfia sorozat egy újabb kötetének kézirata (Dr. Szabad János: Gének és az egyedfejlődés elkezdődése c.) és a közeljövőben várható Dr. Szolcsányi János kötetének (A kapszaicin szerepe az idegszabályozás és fájdalomcsillapítás új útjainak feltárásában c.) elkészülte is. 

Az Alapítvány tehát eredményesen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2016. február 29.

2014

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2014. évre 

Az Alapítvány alapvető céljainak megvalósításának érdekében a 2014-es évben is folytatta tevékenységét, ami részben a frissebb (2012-es megjelenésű) 5 Studia köteten kívül a korábbi 15 élettudományi kismonográfia bemutatását és terjesztését jelentette különböző – elsősorban egyetemi – tudományos fórumokon (pl. Országos Tudományos Diákköri Konferencia), illetve egyetemi könyvtárak részére; másrészről a következő Studia kötet szerzőjének (Dr. Szolcsányi János) felkérését és a rákövetkező szerző (Dr. Szabad János) előzetes megkeresését jelentette.

A Kuratórium elnöke pályázatot nyújtott be az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának a következő kötet (Szolcsányi János) megjelentetésének támogatására.

Részletes beszámoló:

 1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a fenntartási költség összegével, 22 eFt-tal csökkent.

 1. Költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítványnak 2014-ban nem volt költségvetési támogatása.

 1. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a számlavezetési díj és a bankkártya költség, mint kiadások révén, összességében 22 eFt-tal csökkent. E díjak megfizetésénél a banki kamat (57 Ft!)  nem jelentett ellentételező- vagy csökkentő tényezőt.

 1. Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

 1. Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:

Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.

 1. Beszámoló cél szerinti tevékenységről

Az Alapítvány múltévi tevékenységének eredményeként országos tudományos fórum nagyszámú résztvevője (XXIII. OTDK, Budapest), több mint 500 fiatal, a tudományos képzésben résztvevő vagy már tevékenykedő kutató számára biztosított közvetlenül írásos információt a Studia sorozat céljáról és a művekről, valamint juttatta őket (térítésmentesen) korábbi és újabb Studia-kötetekhez. A terjesztés további lépése volt a Magyar Tudomány Napja alkalmából a Semmelweis Egyetem Központi és kari könyvtárainak, az ÁOK intézeti könyvtárainak, valamint a debreceni, pécsi és szegedi egyetemek orvoskari könyvtárainak, ill. az ELTE TTK könyvtárának az 5-5 újabb Studia kötet szétküldése a korábbi 15 kötet írásos bemutatásával és azok igénylésének lehetőségével. E széleskörű terjesztés potenciálisan sokezer fiatal hallgató és orvos- gyógyszerész, fogorvos, biológus kolléga számára tette lehetővé a támogatott sorozat megismerését és a kötetekhez való díjmentes hozzáférést.

Ezen kívül tevékenységének folytatásaként új kötet megjelentetését tűzte ki, melynek megírására felkérte a sorozat következő szerzőjét.

Az Alapítvány tehát sikeresen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeret-terjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2015. május 20.

2013

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2013. évre

Az Alapítvány alapvető céljai megvalósítása érdekében, valamint e célok támogatására az Alapítvány a Semmelweis Egyetem Piramis Projekt (Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja) megvalósítója részeként az az előző évben az élettudományi monográfiák 5 kötetét jelentette meg.
(A kötetek szerzői – megjelenési sorrendben -Rosivall László, Hámori József, Papp Zoltán, Vida Gáborés Sáfrány Géza voltak.)
Az Alapítvány Piramis Projekten belüli tevékenységét és közreműködését a projektvezető 440 000 Ft összeggel honorálta, mely 2013. évben került átutalásra.

Az Alapítvány a 2013-as évben folytatta céljának megfelelő tevékenységét, mely egyrészről a fenti kötetek bemutatását és terjesztését jelentette különböző – elsősorban egyetemi – tudományos fórumokon (Tudományos Diákköri Konferencia, Korányi Frigyes Tudományos Fórum, PhD Tudományos Napok); másrészről a következő Studia kötet szerzőjének kiválasztását és felkérését jelentette. Kuratórium által elfogadott új szerző, Machovich Raymund a kéziratot 2013 szeptemberére elkészítette, majd sorozatszerkesztői kérésre az év végére kiegészítette. A mű lektorálási illetve szerkesztési munkái még nem zárultak le.

Részletes beszámoló

 1. Számviteli beszámoló
  Az Alapítvány vagyona – a megelőző évben végzett tevékenység 2013-ban történt díjazása okán – az elmúlt évben 353 eFt-tal növekedett.
 2. Költségvetési támogatás felhasználása:
  Az Alapítványnak 2013-ban nem volt költségvetési támogatása.
 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
  Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a TÁMOP Piramis pályázat során végzett lektori tevékenység díjazása (mint bevétel), valamint egy szerzői díj Áfa költsége, a számlavezetési díj, stb., (mint kiadás) révén,  összességében mintegy 353eFt-tal növekedett.
 4. Cél szerinti juttatások:
  Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.
 5. Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:
  Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.
 6. Beszámoló közhasznú tevékenységről
  Az Alapítvány múltévi tevékenységének eredményeként tudományos fórumok nagyszámú  résztvevője (mintegy 1000 fiatal, a tudományos képzésben résztvevő vagy már tevékenykedő kutató) számára biztosított közvetlenül írásos információt a Studia sorozat céljáról és a művekről, valamint juttatta őket (térítésmentesen) korábbi és új  Studia-kötetekhez. Ezen kívül tevékenységének folytatásaként új kötet megjelentetését tűzte ki, melynek megírására felkérte a sorozat következő szerzőjét.
  Az Alapítvány tehát sikeresen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2014. május 12.

2012

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2012. évre

Az Alapítvány alapvető céljai megvalósítása érdekében, valamint e célok támogatására az Alapítvány a Semmelweis Egyetem Piramis Projekt (Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja) megvalósítója részeként vállalta, hogy – TÁMOP támogatással* – az élettudományi monográfiák újabb 5 kötetét jelenteti meg.

* pályázat neve, azonosítója: TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR-2008-0003
Futamidő: 2010-2012

A projektgazda (Semmelweis Egyetem) a kiadói tevékenységre a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.-t bízta meg 3900 eFt keretösszegben.

A Kuratórium 2010. évi 1/2 sz. határozata szerint felkért Studia kismonográfia szerzők (Rosivall László, Vida Gábor, Orosz László, Hunyady László, Koller Ákos) közül Rosivall László írásműve 2012. januárjában megjelent.

A Kuratórium 2011. június 16-i ülésén született 1/1 sz. határozatának megfelelően – Koller Ákos és Hunyady László helyett, akik elfoglaltságuk miatt a tárgyévben nem tudták vállalni a szerzőséget – új szerzőket kértünk fel, Hámori József és Papp Zoltán személyében.  Kismonográfiáik 2012. márciusában, illetve decemberében jelentek meg. Időközben lektorálásra és kiadásra került a Vida Gábor Studia kötet is (2012. szeptember).
Végül, az 5. kötetként éppen az év vége előtt sikerült megjelentetni – az Orosz László visszalépése miatt – a Kuratórium által elfogadott legújabb szerzőnk, Sáfrány Géza kitűnő kötetét.

Ilyenformán az Alapítvány – a szerzők kiválasztása és felkérése, a munkák lektorálása és a kiadói szerkesztésben való aktív közreműködése révén – maradéktalanul eleget tett a Piramis Projektben vállalt kötelezettségeinek, 5 új kötettel gyarapítva az általa gondozott élettudományi kismonográfia-sorozatot.

Az Alapítvány fenti tevékenységét és közreműködését a projektvezető 440 000 Ft összeggel honorálta, mely a ezévben került átutalásra.

Részletes beszámoló

 1. Számviteli beszámoló
  Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a banki költség és könyvelői díj miatt mintegy 20 eFt-tal csökkent.
 2. Költségvetési támogatás felhasználása:
  Az Alapítványnak 2012-ben nem volt költségvetési támogatása.
 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
  Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben a banki számlakezelési díj és egyes kisebb kiadások miatt mintegy 30 eFt-tal csökkent. 
 4. Cél szerinti juttatások:
  Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.
 5. Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:
  Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.
 6. Beszámoló közhasznú tevékenységről
  Az Alapítvány múltévi tevékenységének eredményeként – a Semmelweis Egyetem Piramis Projekt megvalósítása során – a tervezett 5 élettudományi monográfiából 2012-ben mind az öt kötet megjelent, így az Alapítvány vállalása teljes mértékben megvalósult.
  Az Alapítvány tehát sikeresen munkálkodott azon célok elérésén, melyek a felnövekvő hazai kutatónemzedék tájékoztatását és – kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül – példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és nem utolsó sorban a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2013. május 29.

2011

Beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2011. évre

Az Alapítvány tevékenysége, 2011.

Az Alapítvány alapvető céljai megvalósítása érdekében, valamint e célok támogatására a Semmelweis Egyetem Piramis Projekt részeként elnyert, TÁMOP támogatással (TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR-2008-0003) megjelenő 5 új Studia kiadvány megszületéséért az alábbi feladatokat tűzte ki és teljesítette a 2011. évben.

A Kuratórium 2010. évi 1/2 sz. határozata szerint a 2011. év elején felkérte az 5 Studia kismonográfia szerzőt, Rosivall László, Vida Gábor, Orosz László, Hunyady László, Koller Ákos professzorokat az írásmű elkészítésére. Közülük Rosivall Lászlóval és Vida Gáborral a Semmelweis Kiadó megkötötte a szerződéseket is. Rosivall László kézirata nyelvi és szakmai lektorálás után, 2011. őszén nyomdába került és a kötet 2012. januárjában megjelent.
A Kuratórium 2011. június 16-i ülésén született határozatának megfelelően – Koller Ákos és Hunyady László professzorok helyett két újabb szerző, Hámori József és Papp Zoltán professzorok pozitív válaszát követően a szerződéskötés szintén megtörtént. A Hámori József kismonográfia 2011. októberében készült el, a lektori munkát az Alapítvány végezte. A kötet 2012. márciusában jelent meg.
Elkészült továbbá egy, 2011-ben elindított kismonográfia (Vida Gábor), amelynek lektorálása szintén megtörtént, jelenleg szerzői javítás alatt áll.

Pénzügyi beszámoló

Az Alapítvány a  2011-es évben pénzeszközeiben nagyobb mértékű változás nem volt: a vagyon összesen 100 eFt-tal csökkent, mely összeg a társasági törvény módosulásai miatt szükséges új Alapító Okirat készíttetésének és intézésének költsége.

Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítványnak 2012-ben nem volt költségvetési támogatása.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben 100 eFt-tal csökkent (új Alapító Okirat készíttetése)

Cél szerinti juttatások:
Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.

Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás:
Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.

Beszámoló közhasznú tevékenységről

Az Alapítvány múltévi tevékenységének eredményeként – a Semmelweis Egyetem Piramis Projekt megvalósítása során a tervezett 5 élettudományi monográfiából 2011-ben 3 kézirat készült el és két kiadvány 2012. első hónapjaiban megjelent.
Az Alapítvány tehát sikeresen munkálkodik azon célok megvalósításán, melyek a fiatal hazai tudósgeneráció tájékoztatását és nevelését, az ismeretterjesztést és a tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2012. május 16.

2010

Beszámoló és közhasznúsági jelentés 2010. évre

Az Alapítvány tevékenysége, 2010.

Az Alapítvány céljainak megvalósításának érdekében az Alapítvány a Semmelweis Egyetem által benyújtott Piramis Projekt (Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja)* keretében pályázott és nyert el támogatást az élettudományi monográfiák újabb 5 kötetének megjelentetésére.

A Kuratórium 2010. december 9-i ülésén született határozatoknak megfelelően az új kötetek potenciális szerzőinek felkérése megtörtént, közülük elfoglaltsága miatt egy szerző nem vállalta a monográfia elkészítését. Két szerzőtől még nem érkezett írásbeli válasz, míg további kettő pozitív választ adott.
Az Alapítvány hathatós működésének biztosítására a Kuratórium ugyanezen ülésén az Alapító, Dr. Horkay Ferenc professzor új elnök (Prof. Dr. Nagy Zoltán) és két új tag (Prof. Dr. Fonyó Attila és Dr. Nardai Sándor) felkérését jelentette be, melyet a kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadtak.

*pályázat neve, azonosítója: TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR-2008-0003
Futamidő: 2010-2012
Studia kötetek támogatása: 6.180.000 Ft

Pénzügyi beszámoló, 2010.

 1.  Az Alapítvány pénzeszközeiben a múlt évben változás alig történt, mivel a bevételi és kiadási oldalon szereplő összegek gyakorlatilag megegyeztek.
 2.  Költségvetési támogatás felhasználása
  A költségvetési támogatás (TÁMOP, Piramis Projekt) felhasználása még nem történt meg, mivel a kiadványok megjelentetésében a szerzők felkérésénél és a szerződéskötéseknél tartunk.
 3.  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Az Alapítvány vagyona az elmúlt évben nem változott, a kiadások és bevételek gyakorlatilag azonos összeget tettek ki.
 4. Cél szerinti juttatások
  Az Alapítvány célszerinti juttatásokat az elmúlt évben nem nyújtott sem magánszemélynek sem cégnek.
 5. Központi Költségvetési szervtől, önkormányzattól kapott támogatás
  Az Alapítvány ilyen támogatást nem kapott.

A Kuratórium 2011. június 15-i ülésén a 2010.évre készített számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangúlag jóváhagyta.

Beszámoló közhasznú tevékenységről

Az Alapítvány szervezeti-működési feltételeinek megújítása és múltévi tevékenysége során – kiemelten Dr. Szél Ágoston professzor támogató kezdeményezésének köszönhetően valamint Dr. Nardai Sándor önkéntes segítői (pályázatírói) közreműködése révén – sikerült megteremteni a Studia Physiologica monográfia-sorozat folytatásának (főként, de nem kizárólag anyagi) feltételeit. Ezáltal az Alapítvány folyamatosan tovább munkálkodhat és munkálkodik azon célok megvalósításán, melyek a felnövekvő hazai tudósnemzedék tájékoztatását és kiemelkedő magyar tudósok munkájának megismertetésén keresztül, példák felmutatásával történő nevelését, az ismeretterjesztést és tehetséggondozást, valamint a nemzeti tudományos szellem fejlesztését és a magyar természettudományos nyelv ápolását és megőrzését szolgálják.

Budapest, 2011. június 15.

Dr. Kékesi Violetta
üv. elnök