Magyar Vascularis Radiológiai Kutatócsoport

Alapító/vezető:          Dr. Dósa Edit egyetemi docens

Tagjai:                        Dr. Vértes Miklós radiológus rezidens

Dr. Péter Csongor radiológus rezidens

Dr. Bérczi Ákos radiológus rezidens, Ph.D. hallgató

Dr. Nguyen Tin Dat Ph.D. hallgató

TDK hallgatók

Célkitűzés: az alapkutatás ötvözése a klinikai kutatással (döntően interventiós radiológiai és vascularis ultrahang témakörben).

Információkérés:        Dr. Dósa Edit

                                   dosa.edit@med.semmelweis-univ.hu

Hungarian Vascular Radiology Research Group

Founder/director:       Edit Dósa M.D., Ph.D., Associate Professor of Interventional Radiology

Members:                   Miklós Vértes M.D., Radiology Resident

Csongor Péter M.D., Radiology Resident

Ákos Bérczi M.D., Radiology Resident and Ph.D. Student

Dat Tin Nguyen M.D., Ph.D. Student

Medical Research Students

Scope: combining basic research with clinical research (mainly in the field of interventional radiology and vascular ultrasound).

For further information please contact Edit Dósa (dosa.edit@med.semmelweis-univ.hu)