Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 30.
467694 Összes oltás

A Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési Szak posztgraduális, levelező képzés segítő foglalkozású szakemberek részére.

A képzésben hivatásos segítő szakemberek vesznek részt. A leegyszerűsítő mindennapi szóhasználattól eltérően segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A program nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, azaz nem egy újabb “szakma” elsajátítására irányul. Nem másoddiplomásokat képez, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat, lelkészeket, vezetőket.

A cél olyan komplex (mentálhigiénés) szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók eredeti segítő hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni. Azáltal válnak “jobb” tanárokká, lelkészekké, orvosokká, nővérekké, szociális munkásokká, hogy növekszik pszichoszociális kompetenciájuk. Több oldalról képesek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat. Növekszik reflexiós képességük és bővülnek cselekvési lehetőségeik, nyitottabbá és felkészültebbé válnak a humán szolgálatokkal való együttműködésre, ezek fejlesztésére. Így meg tudják fogalmazni annak lehetőségeit, hogy miként folytathatják jobban azt, amivel már foglalkoznak. A cél: valamennyi pozitív változás létrehozása elsősorban a saját munkaterületen. A mentálhigiéné tehát nem áll meg a szavaknál; a mentálhigiéné cselekvéstudomány.

Ennek megfelelően a képzési program kulcsfogalmai: az önismeret és a társadalomismeret fejlesztése, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, kiégés-prevenció, interdiszciplináris együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.