SZABÓ TÜNDE 

Beosztás

egyetemi tanársegéd
Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56549
E-mail:  szabo.tunde@public.semmelweis-univ.hu
Végzettségek

szociológus

Doktori fokozat

 

Publikációs lista  (MTMT azonosító) Magyar Tudományos Művek Tára
ORCID, Researchgate

10022531

https://www.researchgate.net/profile/Tuende_Szabo

Társasági, 
egyesületi tagságok
Magyar Szociológiai Társaság
Szakmai érdeklődés, kutatási területek kvalitatív kutatások, etnikai és szubkultúrák
Aktuális kutatások Hátrányos helyzetű települések a Covid 19 után 
Legfontosabb publikációk

Dávid Beáta, Szabó Tünde, Lukács J. Ágnes  (2018): Személyes kapcsolatok: a sikeres társadalmi beilleszkedés lehetséges erőforrásai a keresztény roma szakkollégisták körében : Részletek a 2011-2016 között készült utánkövetéses vizsgálat eredményeiből. In: Antal István (szerk.) A roma kisebbség integrációja Magyarországon.  Integrationder Roma-Minderheit in Ungarn. Hanns Seidel Alapítvány, pp 130-147

Tomcsányi Teodóra, Sallay Viola, Szabó Tünde, Kiri Edit A ,  Csáky-Pallavicini Krisztina , Horváth-Szabó Katalin, Martos Tamás (2014): Spiritualität in der psychodramatischen Praxis : Eine qualitative Analyse der Erfahrungen ungarischer PsychotherapeutInnen. ZEITSCHRIFT FÜR PSYCHODRAMA UND SOZIOMETRIE (ZPS) (1619-5507 ): 13 1 pp 27-50

Tomcsányi T, Ittzés A ,    Horváth-Szabó K , Martos T,   Szabó T (2010): A spiritualitás és a vallásosság kutatásának kulcskérdései és a Piedmont-féle Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskála PSYCHIATRIA HUNGARICA (0237-7896 ): 25 2 pp 110-120

Ittzés A, Ehmann B,  Szabó T (2004): A tartalomelemzés alkalmazási lehetoségei a mentálhigiénés szemlélet összetevőinek feltárásában MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA (1419-8126 1786-3759): 5 3 pp 227-243