Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 26.
408641 Összes oltás

A kutatásról      Vegyen Ön is részt a felmérésben!   GY.IK.    Hírek      Publikációk

 

 

 

 

A KUTATÁSRÓL

Tízből négy házasság válással végződik, az élettársi kapcsolatok pedig még ennél is bomlékonyabbak. A válást követően kulcsfontosságú kérdés, hogy a kapcsolatból született gyermek(ek) érdekében a szülői működés és együttműködés kialakításra kerüljön, hiszen mind a szülők mind a gyermek(ek) jólléte összefügg a válást követően kialakított szülői gyakorlattal. A válást követő időszakot vizsgálva azzal a fő kérdéssel foglalkozunk, hogy mi segíti, illetve nehezíti a szülők pozitív együttműködését. Arra is kitérünk, hogy milyen konfliktusok jelennek meg a válási folyamat során és mi segíti ezek feloldását. 

A kutatás célja, hogy feltérképezze az elvált/különvált, 18 év alatti gyermeket nevelő szülők kapcsolatának, együttműködésének sajátosságait. Elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, milyen tényezők befolyásolják a közös szülői gyakorlatokat a válás után, mennyire látják hasonlóan/különbözően a felek a szülői működésüket. 

A kutatás különlegessége, hogy mindkét szülőt megkérdezzük az egymással és gyermekükkel való kapcsolatukról, a válás folyamatáról és annak szubjektív megéléséről. Így képet kaphatunk a szülők kapcsolatának komplexitásáról, ami segít a konstruktív szülői gyakorlat kialakításában.

Két módszerrel gyűjtünk adatokat:

  • A kérdőíves felmérés célja bemutatni a szülői együttműködés sajátosságait (pl: kommunikáció, konfliktuskezelés) és különböző háttértényezőkkel való összefüggéseit. 
  • Az interjúk során a megkérdezettek saját válásuk történetét mesélik el, amiből kibontakozik a szülői szerepek és feladatok személyes megélése, valamint képet kapunk ezek átalakulásáról.

A “Közös szülőség válás után” című kutatást a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kutatója, Dr. Pilinszki Attila vezeti. A vizsgálatot a NKFI kutatási alapja az OTKA-PD 131671 sz. pályázat keretében finanszírozza.

A kutatás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai-etikai alapelveknek, és a szükséges engedélyek (ETT engedélyszám:IV/10064-1/2020/EKU) birtokában zajlik.

Ha kérdése van, a kutatás vezetőjénél (pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu; +36 20 663 2392) érdeklődhet.

vissza


 

 

VEGYEN ÖN IS RÉSZT A FELMÉRÉSBEN!

Tisztelettel felkérjük Önt is a kutatásban való részvételre, amennyiben az elmúlt 10 évben vált el házastársától/élettársától és 18 év alatti gyermeket nevel. 

A résztvevőket arra kérjük, hogy válaszoljanak kérdéseinkre egy interjú keretében. Az interjúkra előre egyeztetett időpontban, online formában kerül sor, melynek időtartama kb. 60 perc.

A vizsgálatban való részvétel önkéntes. Az interjúkban elmondottakat bizalmasan kezeljük. A névtelenül rögzített adatok semmilyen módon nem teszik lehetővé a forrás személyes azonosítását.

Miért érdemes részt venni a kutatásban?

  • A válást követően a szülőség kérdései a gyermek felnőttkoráig (s még azon túl is) döntési helyzetek elé állítják a szülőket. A vizsgálatban való részvétel segíti a válás, a szülői kapcsolat tudatos átgondolását, ami közvetetten hozzájárul a gyermek életminőségének növeléséhez is. 
  • A kutatásban résztvevő szülők hozzájárulnak a közös szülőségről való ismereteink bővítéséhez, ami megalapozza a válófélben lévő szülőknek és elvált családoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését.
  • A vizsgálatban résztvevők 5.000 Ft-os utalványban részesülnek.

 

vissza

Hogyan kezelik a rólam felvett adatokat?

Az adatkezelésre különös figyelmet fordítunk. Kutatásunk során gyűjtünk ugyan személyes adatokat, de ezek célja csupán a kapcsolattartás. A személyes adatokat a válaszaitól külön adatbázisban kezeljük, és az adatfelvétel lezárása után ezek törlésre kerülnek. 

vissza


HÍREK

 

A kutatás előkészítése – helyzetjelentés

2021.02.01.

Hamarosan indul a kutatás adatfelvételi szakasza, jelenleg ennek előkészítésén dolgozunk. Az elmúlt időszakban a szakirodalom áttekintése alapján elkészítettük a kérdőívet, valamint az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága megadta a szakmai-etikai engedélyt (IV/10064-1/2020/EKU) a vizsgálat lefolytatásához. 

 

Előadás a Tudományos Kávén (MHI)

2021.01.21.

A Mentálhigiéné Intézet tudományos fórumán a kutatás vezetője, Dr. Pilinszki Attila mutatta be a válás utáni közös szülőség szakirodalmi hátterét és vitattuk meg közösen a vizsgálat módszertani és szervezési kérdéseit. 

 

vissza


 

 

PUBLIKÁCIÓK

Itt olvashatja majd a kutatási projekt keretében született tanulmányokat.

vissza